Privaatheidsbeleid

Xiaomiui.net samel sekere persoonlike data van sy gebruikers in.

Eienaar en Data Kontroleur

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY in Turkye)

Eienaar kontak epos: info@xiaomiui.net

Tipes data versamel

Onder die tipes persoonlike data wat xiaomiui.net versamel, op sy eie of deur derde partye, is daar: Trackers; Gebruiksdata; e-pos adres; eerste naam; Data gekommunikeer tydens die gebruik van die diens.

Volledige besonderhede oor elke tipe persoonlike data wat ingesamel word, word verskaf in die toegewyde afdelings van hierdie privaatheidsbeleid of deur spesifieke verduidelikingstekste wat voor die data-insameling vertoon word.
Persoonlike data kan vrylik deur die gebruiker verskaf word, of, in die geval van gebruiksdata, outomaties ingesamel word wanneer xiaomiui.net gebruik word.
Tensy anders gespesifiseer, is alle data wat deur xiaomiui.net versoek word verpligtend en versuim om hierdie data te verskaf, kan dit vir xiaomiui.net onmoontlik maak om sy dienste te verskaf. In gevalle waar xiaomiui.net spesifiek verklaar dat sommige data nie verpligtend is nie, staan ​​dit gebruikers vry om nie hierdie data te kommunikeer sonder dat dit die beskikbaarheid of die funksionering van die diens beïnvloed nie.
Gebruikers wat onseker is oor watter persoonlike data verpligtend is, is welkom om die Eienaar te kontak.
Enige gebruik van koekies – of van ander opsporingsinstrumente – deur xiaomiui.net of deur die eienaars van derdepartydienste wat deur xiaomiui.net gebruik word, dien die doel om die diens te verskaf wat deur die gebruiker vereis word, bykomend tot enige ander doeleindes wat in die huidige dokument en in die koekiebeleid, indien beskikbaar.

Gebruikers is verantwoordelik vir enige derdeparty persoonlike data wat verkry, gepubliseer of gedeel word deur xiaomiui.net en bevestig dat hulle die derde party se toestemming het om die data aan die eienaar te verskaf.

Metode en plek van verwerking van die data

Metodes van verwerking

Die Eienaar neem toepaslike sekuriteitsmaatreëls om ongemagtigde toegang, openbaarmaking, wysiging of ongemagtigde vernietiging van die Data te voorkom.
Die dataverwerking word uitgevoer met behulp van rekenaars en/of IT-geaktiveerde gereedskap, volgens organisatoriese prosedures en modusse wat streng verband hou met die doeleindes wat aangedui word. Benewens die Eienaar, kan die Data in sommige gevalle toeganklik wees vir sekere tipe persone in beheer, betrokke by die werking van xiaomiui.net (administrasie, verkope, bemarking, reg, stelseladministrasie) of eksterne partye (soos derde -party tegniese diensverskaffers, posdraers, gasheerverskaffers, IT-maatskappye, kommunikasie-agentskappe) aangestel, indien nodig, as dataverwerkers deur die Eienaar. Die bygewerkte lys van hierdie partye kan enige tyd van die Eienaar aangevra word.

Regsgrondslag van verwerking

Die Eienaar kan Persoonlike Data met betrekking tot Gebruikers verwerk indien een van die volgende van toepassing is:

 • Gebruikers het hul toestemming gegee vir een of meer spesifieke doeleindes. Let wel: Onder sommige wetgewing kan die Eienaar toegelaat word om Persoonlike Data te verwerk totdat die Gebruiker beswaar maak teen sodanige verwerking ("opt-out"), sonder om op toestemming of enige ander van die volgende regsbasisse staat te maak. Dit is egter nie van toepassing wanneer die verwerking van persoonlike data onderhewig is aan Europese databeskermingswetgewing nie;
 • verskaffing van Data is nodig vir die uitvoering van 'n ooreenkoms met die Gebruiker en/of vir enige pre-kontraktuele verpligtinge daarvan;
 • verwerking nodig is vir die nakoming van 'n wetlike verpligting waaraan die Eienaar onderworpe is;
 • verwerking hou verband met 'n taak wat uitgevoer word in die openbare belang of in die uitoefening van amptelike gesag wat by die Eienaar berus;
 • verwerking is nodig vir die doeleindes van die wettige belange wat deur die Eienaar of deur 'n derde party nagestreef word.

In elk geval sal die Eienaar graag help om die spesifieke regsgrondslag wat op die verwerking van toepassing is, te verduidelik, en veral of die verskaffing van Persoonlike Data 'n statutêre of kontraktuele vereiste is, of 'n vereiste wat nodig is om 'n kontrak aan te gaan.

Plek

Die Data word verwerk by die Eienaar se bedryfskantore en op enige ander plekke waar die partye betrokke by die verwerking geleë is.

Afhangende van die gebruiker se ligging, kan data-oordragte die oordrag van die gebruiker se data na 'n ander land as hul eie behels. Om meer uit te vind oor die plek van verwerking van sulke oorgedra data, kan gebruikers die afdeling nagaan wat besonderhede bevat oor die verwerking van persoonlike data.

Gebruikers is ook daarop geregtig om te wete te kom oor die regsgrondslag van data-oordragte na 'n land buite die Europese Unie of na enige internasionale organisasie wat deur die internasionale publiekreg beheer word of deur twee of meer lande opgerig is, soos die VN, en oor die veiligheidsmaatreëls wat getref is. deur die Eienaar om hul Data te beskerm.

Indien enige sodanige oordrag plaasvind, kan Gebruikers meer uitvind deur die relevante afdelings van hierdie dokument na te gaan of by die Eienaar navraag te doen deur gebruik te maak van die inligting wat in die kontakafdeling verskaf word.

Retensie tyd

Persoonlike data sal verwerk en gestoor word vir so lank as wat vereis word deur die doel waarvoor dit ingesamel is.

daarom:

 • Persoonlike data wat ingesamel is vir doeleindes wat verband hou met die uitvoering van 'n kontrak tussen die Eienaar en die Gebruiker sal behou word totdat sodanige kontrak ten volle uitgevoer is.
 • Persoonlike data wat vir die doeleindes van die Eienaar se regmatige belange ingesamel word, sal behou word so lank as wat nodig is om sulke doeleindes te bereik. Gebruikers kan spesifieke inligting vind rakende die wettige belange wat deur die Eienaar nagestreef word binne die relevante afdelings van hierdie dokument of deur die Eienaar te kontak.

Die Eienaar kan toegelaat word om Persoonlike Data vir 'n langer tydperk te behou wanneer die Gebruiker ook al toestemming tot sodanige verwerking gegee het, solank sodanige toestemming nie teruggetrek word nie. Verder kan die Eienaar verplig word om Persoonlike Data vir 'n langer tydperk te behou wanneer dit ook al vereis word vir die uitvoering van 'n wetlike verpligting of op bevel van 'n owerheid.

Sodra die bewaringstydperk verstryk, sal Persoonlike Data uitgevee word. Daarom kan die reg op toegang, die reg op uitvee, die reg op regstelling en die reg op data-oordraagbaarheid nie na verstryking van die bewaringstydperk afgedwing word nie.

Die doeleindes van verwerking

Die Data aangaande die Gebruiker word ingesamel om die Eienaar toe te laat om sy Diens te lewer, aan sy wetlike verpligtinge te voldoen, op afdwingingsversoeke te reageer, sy regte en belange (of dié van sy Gebruikers of derde partye) te beskerm, enige kwaadwillige of bedrieglike aktiwiteit op te spoor, asook die volgende: Ontleding, Interaksie met eksterne sosiale netwerke en platforms, Kontak die Gebruiker, Inhoud kommentaar, Adverteer en Vertoon inhoud vanaf eksterne platforms.

Vir spesifieke inligting oor die persoonlike data wat vir elke doel gebruik word, kan die gebruiker na die afdeling "Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data" verwys.

Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data

Persoonlike data word versamel vir die volgende doeleindes en met behulp van die volgende dienste:

 • Advertising

  Hierdie tipe diens laat toe dat gebruikersdata vir advertensiekommunikasiedoeleindes gebruik word. Hierdie kommunikasie word vertoon in die vorm van baniere en ander advertensies op xiaomiui.net, moontlik gebaseer op Gebruikersbelange.
  Dit beteken nie dat alle persoonlike data vir hierdie doel gebruik word nie. Inligting en gebruiksvoorwaardes word hieronder getoon.
  Sommige van die dienste wat hieronder gelys word, kan Trackers gebruik om gebruikers te identifiseer of hulle kan die gedragsherteikentegniek gebruik, dit wil sê om advertensies te vertoon wat aangepas is vir die gebruiker se belangstellings en gedrag, insluitend dié wat buite xiaomiui.net opgespoor word. Vir meer inligting, kyk asseblief na die privaatheidsbeleide van die betrokke dienste.
  Dienste van hierdie soort bied gewoonlik die moontlikheid om van sodanige opsporing te onttrek. Benewens enige onttrekking-kenmerk wat deur enige van die dienste hieronder aangebied word, kan Gebruikers meer te wete kom oor hoe om oor die algemeen te onttrek van belangstellinggebaseerde advertensies binne die toegewyde afdeling \"Hoe om te onttrek van belangstellinggebaseerde advertensies\" in hierdie dokument.

  Google AdSense (Google Ierland Beperk)

  Google AdSense is 'n advertensiediens wat deur Google Ireland Limited verskaf word. Hierdie diens gebruik die "DoubleClick"-koekie, wat die gebruik van xiaomiui.net en gebruikersgedrag met betrekking tot advertensies, produkte en dienste wat aangebied word, naspoor.
  Gebruikers kan besluit om al die DoubleClick-koekies te deaktiveer deur te gaan na: Google Advertensie-instellings.

  Raadpleeg om Google se gebruik van data te verstaan Google se vennootbeleid.

  Persoonlike data verwerk: Trackers; Gebruiksdata.

  Plek van verwerking: Ierland – Privaatheidsbeleid - Kies uit.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: internetinligting.

  Hierdie verwerking vorm 'n verkoop gebaseer op die definisie onder die CCPA. Benewens die inligting in hierdie klousule, kan die Gebruiker inligting vind oor hoe om die uitverkoping te onttrek in die afdeling wat die regte van Kaliforniese verbruikers uiteensit.

 • Analytics

  Die dienste vervat in hierdie afdeling stel die Eienaar in staat om webverkeer te monitor en te ontleed en kan gebruik word om tred te hou met Gebruikersgedrag.

  Google Analytics (Google Ierland Beperk)

  Google Analytics is 'n webanalisediens wat deur Google Ireland Limited ("Google") verskaf word. Google gebruik die data wat ingesamel is om die gebruik van xiaomiui.net op te spoor en te ondersoek, om verslae oor sy aktiwiteite voor te berei en dit met ander Google-dienste te deel.
  Google mag die inligting wat ingesamel is gebruik om die advertensies van sy eie advertensienetwerk te kontekstualiseer en verpersoonlik.

  Persoonlike data verwerk: Trackers; Gebruiksdata.

  Plek van verwerking: Ierland – Privaatheidsbeleid - Kies uit.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: internetinligting.

  Hierdie verwerking vorm 'n verkoop gebaseer op die definisie onder die CCPA. Benewens die inligting in hierdie klousule, kan die Gebruiker inligting vind oor hoe om die uitverkoping te onttrek in die afdeling wat die regte van Kaliforniese verbruikers uiteensit.

 • Kontak die gebruiker

  Poslys of nuusbrief (xiaomiui.net)

  Deur op die poslys of vir die nuusbrief te registreer, sal die gebruiker se e-posadres by die kontaklys gevoeg word van diegene wat e-posboodskappe kan ontvang wat inligting van kommersiële of promosieaard rakende xiaomiui.net bevat. Jou e-posadres kan ook by hierdie lys gevoeg word as gevolg van aanmelding by xiaomiui.net of nadat jy 'n aankoop gedoen het.

  Persoonlike data verwerk: e-posadres.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: identifiseerders.

  Kontakvorm (xiaomiui.net)

  Deur die kontakvorm met hul data in te vul, magtig die gebruiker xiaomiui.net om hierdie besonderhede te gebruik om te antwoord op versoeke vir inligting, kwotasies of enige ander soort versoek soos aangedui deur die vorm se kopskrif.

  Persoonlike data verwerk: e-posadres; eerste naam.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: identifiseerders.

 • Inhoud wat kommentaar lewer

  Inhoud kommentaar dienste laat gebruikers toe om hul opmerkings oor die inhoud van xiaomiui.net te maak en te publiseer.
  Afhangende van die instellings wat die eienaar gekies het, kan gebruikers ook anonieme kommentaar lewer. As daar 'n e -posadres is tussen die persoonlike data wat deur die gebruiker verskaf word, kan dit gebruik word om kennisgewings van kommentaar oor dieselfde inhoud te stuur. Gebruikers is verantwoordelik vir die inhoud van hul eie kommentaar.
  As 'n inhoudkommentaardiens wat deur derde partye verskaf word, geïnstalleer word, kan dit steeds webverkeerdata insamel vir die bladsye waar die kommentaardiens geïnstalleer is, selfs wanneer Gebruikers nie die inhoudkommentaardiens gebruik nie.

  Kommentaarstelsel direk bestuur (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net het sy eie interne inhoud kommentaar stelsel.

  Persoonlike data verwerk: e-posadres; eerste naam.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: identifiseerders.

  Disqus (Disqus)

  Disqus is 'n besprekingsbordoplossing wat aangebied word deur Disqus wat xiaomiui.net in staat stel om 'n kommentaarfunksie by enige inhoud te voeg.

  Persoonlike data verwerk: Data gekommunikeer tydens die gebruik van die diens; Spoorsnyers; Gebruiksdata.

  Plek van verwerking: Verenigde State - Privaatheidsbeleid - Onttrek.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: internetinligting.

  Hierdie verwerking vorm 'n verkoop gebaseer op die definisie onder die CCPA. Benewens die inligting in hierdie klousule, kan die Gebruiker inligting vind oor hoe om die uitverkoping te onttrek in die afdeling wat die regte van Kaliforniese verbruikers uiteensit.

 • Vertoon inhoud van eksterne platforms

  Hierdie tipe diens laat jou toe om inhoud wat op eksterne platforms aangebied word, direk vanaf die bladsye van xiaomiui.net te bekyk en met hulle te kommunikeer.
  Hierdie tipe diens kan steeds webverkeerdata insamel vir die bladsye waar die diens geïnstalleer is, selfs wanneer Gebruikers dit nie gebruik nie.

  YouTube-videolegstuk (Google Ierland Beperk)

  YouTube is 'n video-inhoudvisualiseringsdiens wat deur Google Ireland Limited verskaf word wat xiaomiui.net toelaat om inhoud van hierdie soort op sy bladsye in te sluit.

  Persoonlike data verwerk: Trackers; Gebruiksdata.

  Plek van verwerking: Ierland – Privaatheidsbeleid.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: internetinligting.

  Hierdie verwerking vorm 'n verkoop gebaseer op die definisie onder die CCPA. Benewens die inligting in hierdie klousule, kan die Gebruiker inligting vind oor hoe om die uitverkoping te onttrek in die afdeling wat die regte van Kaliforniese verbruikers uiteensit.

 • Interaksie met eksterne sosiale netwerke en platforms

  Hierdie tipe diens laat interaksie met sosiale netwerke of ander eksterne platforms direk vanaf die bladsye van xiaomiui.net toe.
  Die interaksie en inligting wat deur xiaomiui.net verkry word, is altyd onderhewig aan die gebruiker se privaatheidinstellings vir elke sosiale netwerk.
  Hierdie tipe diens sal dalk steeds verkeersdata insamel vir die bladsye waar die diens geïnstalleer is, selfs wanneer Gebruikers dit nie gebruik nie.
  Dit word aanbeveel om by die onderskeie dienste af te meld om seker te maak dat die verwerkte data op xiaomiui.net nie weer aan die gebruiker se profiel gekoppel word nie.

  Twitter Tweet-knoppie en sosiale widgets (Twitter, Inc.)

  Die Twitter Tweet-knoppie en sosiale widgets is dienste wat interaksie met die Twitter sosiale netwerk moontlik maak wat deur Twitter, Inc.

  Persoonlike data verwerk: Trackers; Gebruiksdata.

  Plek van verwerking: Verenigde State - Privaatheidsbeleid.

  Kategorie van persoonlike inligting wat ingesamel is volgens CCPA: internetinligting.

  Hierdie verwerking vorm 'n verkoop gebaseer op die definisie onder die CCPA. Benewens die inligting in hierdie klousule, kan die Gebruiker inligting vind oor hoe om die uitverkoping te onttrek in die afdeling wat die regte van Kaliforniese verbruikers uiteensit.

Inligting oor die onttrekking van belangstellinggebaseerde advertensies

Benewens enige onttrekkingsfunksie wat verskaf word deur enige van die dienste wat in hierdie dokument gelys word, kan Gebruikers meer te wete kom oor hoe om oor die algemeen te onttrek van belangstellinggebaseerde advertensies binne die toegewyde afdeling van die Koekiebeleid.

Verdere inligting oor die verwerking van persoonlike data

 • Stoot kennisgewings

  Xiaomiui.net kan stootkennisgewings aan die gebruiker stuur om die doeleindes te bereik wat in hierdie privaatheidsbeleid uiteengesit word.

  Gebruikers kan in die meeste gevalle onttrek om stootkennisgewings te ontvang deur hul toestelinstellings te besoek, soos die kennisgewinginstellings vir selfone, en dan daardie instellings vir xiaomiui.net, sommige of al die toepassings op die spesifieke toestel, verander.
  Gebruikers moet bewus wees dat die deaktivering van stootkennisgewings die nut van xiaomiui.net negatief kan beïnvloed.

 • plaaslike berging

  localStorage laat xiaomiui.net toe om data reg in die gebruiker se blaaier te stoor en toegang te verkry sonder enige vervaldatum.

Die regte van gebruikers

Gebruikers kan sekere regte uitoefen met betrekking tot hul Data wat deur die Eienaar verwerk word.

Gebruikers het veral die reg om die volgende te doen:

 • Onttrek hul toestemming enige tyd. Gebruikers het die reg om toestemming terug te trek waar hulle voorheen hul toestemming tot die verwerking van hul persoonlike data gegee het.
 • Beswaar teen die verwerking van hul data. Gebruikers het die reg om beswaar te maak teen die verwerking van hul data indien die verwerking op 'n ander wetlike basis as toestemming uitgevoer word. Verdere besonderhede word in die toegewyde afdeling hieronder verskaf.
 • Toegang tot hul data. Gebruikers het die reg om uit te vind of Data deur die Eienaar verwerk word, openbaarmaking te verkry oor sekere aspekte van die verwerking en 'n afskrif van die Data wat verwerk word, te bekom.
 • Verifieer en soek regstelling. Gebruikers het die reg om die akkuraatheid van hul data te verifieer en te vra dat dit bygewerk of reggestel word.
 • Beperk die verwerking van hul data. Gebruikers het die reg om, onder sekere omstandighede, die verwerking van hul data te beperk. In hierdie geval sal die Eienaar nie hul Data verwerk vir enige ander doel as om dit te stoor nie.
 • Laat hul persoonlike data verwyder of andersins verwyder. Gebruikers het die reg, onder sekere omstandighede, om die uitvee van hul data van die eienaar te verkry.
 • Ontvang hul data en laat dit na 'n ander kontroleerder oordra. Gebruikers het die reg om hul data in 'n gestruktureerde, algemeen gebruikte en masjienleesbare formaat te ontvang en, indien tegnies haalbaar, dit sonder enige hindernis na 'n ander kontroleerder te laat versend. Hierdie bepaling is van toepassing mits die Data op outomatiese wyse verwerk word en dat die verwerking gebaseer is op die Gebruiker se toestemming, op 'n kontrak waarvan die Gebruiker deel is of op pre-kontraktuele verpligtinge daarvan.
 • Dien 'n klagte in. Gebruikers het die reg om 'n eis voor hul bevoegde databeskermingsowerheid te bring.

Besonderhede oor die reg om beswaar teen verwerking te maak

Waar Persoonlike Data verwerk word vir 'n openbare belang, in die uitoefening van 'n amptelike gesag wat in die Eienaar berus of vir die doeleindes van die wettige belange wat deur die Eienaar nagestreef word, kan Gebruikers beswaar maak teen sodanige verwerking deur 'n grond te verskaf wat verband hou met hul spesifieke situasie om die beswaar te regverdig.

Gebruikers moet egter weet dat indien hul persoonlike data vir direkte bemarkingsdoeleindes verwerk word, hulle te eniger tyd beswaar kan maak teen daardie verwerking sonder om enige regverdiging te verskaf. Om uit te vind of die eienaar persoonlike data vir direkte bemarkingsdoeleindes verwerk, kan gebruikers na die relevante afdelings van hierdie dokument verwys.

Hoe om hierdie regte uit te oefen

Enige versoeke om gebruikersregte uit te oefen, kan aan die eienaar gerig word deur middel van die kontakbesonderhede wat in hierdie dokument verstrek word. Hierdie versoeke kan gratis uitgeoefen word en sal so spoedig moontlik en altyd binne een maand deur die eienaar aangespreek word.

koekie Beleid

Xiaomiui.net gebruik Trackers. Om meer te wete te kom, kan die gebruiker die koekie Beleid.

Bykomende inligting oor die insameling en verwerking van data

Regsaksie

Die Gebruiker se Persoonlike Data kan vir wetlike doeleindes deur die Eienaar in die Hof gebruik word of in die stadiums wat lei tot moontlike regstappe wat voortspruit uit die onbehoorlike gebruik van xiaomiui.net of die verwante Dienste.
Die Gebruiker verklaar dat hy bewus is daarvan dat daar van die Eienaar verwag kan word om persoonlike data te openbaar op versoek van openbare owerhede.

Bykomende inligting oor die persoonlike data van die gebruiker

Benewens die inligting vervat in hierdie privaatheidsbeleid, kan xiaomiui.net die gebruiker op versoek van addisionele en kontekstuele inligting oor spesifieke dienste of die versameling en verwerking van persoonlike data voorsien.

Stelsel logs en instandhouding

Vir bedryfs- en instandhoudingsdoeleindes kan xiaomiui.net en enige derdepartydienste lêers versamel wat interaksie met xiaomiui.net (Stelselloglêers) aanteken, ander persoonlike data (soos die IP-adres) vir hierdie doel gebruik.

Inligting wat nie in hierdie beleid vervat is nie

Meer besonderhede oor die insameling of verwerking van Persoonlike Data kan enige tyd van die Eienaar aangevra word. Sien asseblief die kontakinligting aan die begin van hierdie dokument.

Hoe "Moenie dop nie"-versoeke hanteer word

Xiaomiui.net ondersteun nie "Do Not Track"-versoeke nie.
Lees asseblief hul privaatheidsbeleide om te bepaal of enige van die derdeparty-dienste wat dit gebruik die "Moenie Volg nie"-versoeke eerbiedig.

Wysigings aan hierdie Privaatheidsbeleid

Die Eienaar behou die reg voor om enige tyd veranderinge aan hierdie privaatheidsbeleid aan te bring deur sy Gebruikers op hierdie bladsy en moontlik binne xiaomiui.net in kennis te stel en/of – sover tegnies en wetlik haalbaar – 'n kennisgewing aan Gebruikers te stuur via enige kontakinligting beskikbaar aan die Eienaar. Dit word sterk aanbeveel om hierdie bladsy gereeld na te gaan, met verwysing na die datum van die laaste wysiging wat onderaan gelys word.

Indien die veranderinge die verwerkingsaktiwiteite beïnvloed wat uitgevoer word op grond van die Gebruiker se toestemming, sal die Eienaar nuwe toestemming van die Gebruiker afhaal, waar nodig.

Inligting vir Kaliforniese verbruikers

Hierdie deel van die dokument integreer met en vul die inligting vervat in die res van die privaatheidsbeleid aan en word verskaf deur die besigheid wat xiaomiui.net bestuur en, indien die geval mag wees, sy moedermaatskappy, filiale en geaffilieerdes (vir die doeleindes van hierdie afdeling) gesamentlik na verwys as "ons", "ons", "ons").

Die bepalings vervat in hierdie afdeling is van toepassing op alle Gebruikers wat verbruikers is wat in die staat Kalifornië, Verenigde State van Amerika woon, volgens "The California Consumer Privacy Act of 2018" (Daar word na gebruikers hieronder verwys, bloot as "jy", " jou”, “joune”), en, vir sulke verbruikers, vervang hierdie bepalings enige ander moontlik uiteenlopende of botsende bepalings vervat in die privaatheidsbeleid.

Hierdie deel van die dokument gebruik die term "persoonlike inligting" soos dit in die California Consumer Privacy Act (CCPA) omskryf word.

Kategorieë van persoonlike inligting wat ingesamel, bekend gemaak of verkoop word

In hierdie afdeling som ons die kategorieë van persoonlike inligting op wat ons ingesamel, bekend gemaak of verkoop het en die doeleindes daarvan. Jy kan in detail oor hierdie aktiwiteite lees in die afdeling getiteld "Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data" binne hierdie dokument.

Inligting wat ons insamel: die kategorieë persoonlike inligting wat ons insamel

Ons het die volgende kategorieë persoonlike inligting oor jou ingesamel: identifiseerders en internetinligting.

Ons sal nie bykomende kategorieë persoonlike inligting insamel sonder om jou in kennis te stel nie.

Hoe ons inligting insamel: wat is die bronne van die persoonlike inligting wat ons insamel?

Ons versamel die bogenoemde kategorieë van persoonlike inligting, hetsy direk of indirek, van jou wanneer jy xiaomiui.net gebruik.

Byvoorbeeld, jy verskaf jou persoonlike inligting direk wanneer jy versoeke indien via enige vorms op xiaomiui.net. Jy verskaf ook persoonlike inligting indirek wanneer jy op xiaomiui.net navigeer, aangesien persoonlike inligting oor jou outomaties waargeneem en versamel word. Laastens kan ons u persoonlike inligting insamel van derde partye wat saam met ons werk in verband met die Diens of met die funksionering van xiaomiui.net en kenmerke daarvan.

Hoe ons die inligting wat ons insamel gebruik: deel en openbaarmaking van jou persoonlike inligting met derde partye vir 'n besigheidsdoeleindes

Ons kan die persoonlike inligting wat ons oor jou insamel aan 'n derde party vir besigheidsdoeleindes bekend maak. In hierdie geval sluit ons 'n skriftelike ooreenkoms met so 'n derde party wat vereis dat die ontvanger beide die persoonlike inligting vertroulik moet hou en dit nie vir enige doel(e) anders as dié wat nodig is vir die uitvoering van die ooreenkoms gebruik nie.

Ons kan ook jou persoonlike inligting aan derde partye bekend maak wanneer jy ons uitdruklik vra of magtig om dit te doen, om jou van ons Diens te voorsien.

Om meer uit te vind oor die doeleindes van verwerking, verwys asseblief na die relevante afdeling van hierdie dokument.

Verkoop van jou persoonlike inligting

Vir ons doeleindes beteken die woord "verkoop" enige "verkoop, huur, vrystelling, bekendmaking, verspreiding, beskikbaarstelling, oordrag of andersins mondelinge, skriftelike of elektroniese kommunikasie van 'n verbruiker se persoonlike inligting deur die besigheid aan 'n ander besigheid of 'n derde party, vir geldelike of ander waardevolle oorweging".

Dit beteken dat 'n verkoop byvoorbeeld kan plaasvind wanneer 'n toepassing advertensies laat loop, of statistiese ontledings oor die verkeer of sienings maak, of bloot omdat dit nutsmiddels soos sosiale netwerk-inproppe en dies meer gebruik.

Jou reg om die verkoop van persoonlike inligting te weier

Jy het die reg om te onttrek van die verkoop van jou persoonlike inligting. Dit beteken dat wanneer jy ons versoek om op te hou om jou data te verkoop, ons by jou versoek sal gehoorsaam.
Sulke versoeke kan te eniger tyd vrylik gemaak word sonder om enige verifieerbare versoek in te dien, bloot deur die instruksies hieronder te volg.

Instruksies om te onttrek van die verkoop van persoonlike inligting

As jy meer wil weet, of jou reg wil uitoefen om te onttrek ten opsigte van al die verkope wat deur xiaomiui.net gedoen word, beide aanlyn en vanlyn, kan jy ons kontak vir verdere inligting deur die kontakbesonderhede wat in hierdie dokument verskaf word.

Wat is die doeleindes waarvoor ons jou persoonlike inligting gebruik?

Ons kan jou persoonlike inligting gebruik om die operasionele funksionering van xiaomiui.net en kenmerke daarvan toe te laat ("besigheidsdoeleindes"). In sulke gevalle sal jou persoonlike inligting verwerk word op 'n wyse wat nodig is en in verhouding tot die besigheidsdoel waarvoor dit ingesamel is, en streng binne die perke van versoenbare operasionele doeleindes.

Ons kan ook jou persoonlike inligting vir ander redes gebruik, soos vir kommersiële doeleindes (soos aangedui in die afdeling "Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data" in hierdie dokument), sowel as om aan die wet te voldoen en ons regte te verdedig voor die bevoegde owerhede waar ons regte en belange bedreig word of ons werklike skade ly.

Ons sal nie jou persoonlike inligting vir verskillende, onverwante of onversoenbare doeleindes gebruik sonder om jou in kennis te stel nie.

Jou privaatheidsregte in Kalifornië en hoe om dit uit te oefen

Die reg om te weet en op oordraagbaarheid

Jy het die reg om te versoek dat ons aan jou bekend maak:

 • die kategorieë en bronne van die persoonlike inligting wat ons oor jou insamel, die doeleindes waarvoor ons jou inligting gebruik en met wie sulke inligting gedeel word;
 • in die geval van verkoop van persoonlike inligting of openbaarmaking vir 'n besigheidsdoeleindes, twee afsonderlike lyste waar ons openbaar maak:
  • vir verkope, die persoonlike inligtingkategorieë wat deur elke kategorie ontvanger gekoop is; en
  • vir openbaarmakings vir 'n besigheidsdoeleindes, die persoonlike inligtingkategorieë wat deur elke kategorie ontvanger verkry is.

Die openbaarmaking wat hierbo beskryf word, sal beperk word tot die persoonlike inligting wat oor die afgelope 12 maande versamel of gebruik is.

Indien ons ons antwoord elektronies aflewer, sal die ingeslote inligting \”draagbaar\” wees, dit wil sê gelewer in 'n maklik bruikbare formaat om jou in staat te stel om die inligting sonder belemmering aan 'n ander entiteit oor te dra – mits dit tegnies haalbaar is.

Die reg om die verwydering van jou persoonlike inligting te versoek

Jy het die reg om te versoek dat ons enige van jou persoonlike inligting uitvee, onderhewig aan uitsonderings wat deur die wet uiteengesit word (soos, insluitend maar nie beperk nie tot, waar die inligting gebruik word om foute op xiaomiui.net te identifiseer en te herstel, om op te spoor sekuriteitsinsidente en beskerm teen bedrieglike of onwettige aktiwiteite, om sekere regte uit te oefen, ens.).

As geen wetlike uitsondering van toepassing is nie, sal ons as gevolg van die uitoefening van jou reg jou persoonlike inligting uitvee en enige van ons diensverskaffers opdrag gee om dit te doen.

Hoe om jou regte uit te oefen

Om die regte hierbo beskryf uit te oefen, moet jy jou verifieerbare versoek by ons indien deur ons te kontak via die besonderhede wat in hierdie dokument verskaf word.

Vir ons om op jou versoek te reageer, is dit nodig dat ons weet wie jy is. Daarom kan u slegs die bogenoemde regte uitoefen deur 'n verifieerbare versoek te rig wat moet:

 • voldoende inligting verskaf wat ons in staat stel om redelikerwys te verifieer dat jy die persoon is oor wie ons persoonlike inligting of 'n gemagtigde verteenwoordiger ingesamel het;
 • beskryf jou versoek met voldoende besonderhede wat ons in staat stel om dit behoorlik te verstaan, te evalueer en daarop te reageer.

Ons sal nie op enige versoek reageer as ons nie jou identiteit kan verifieer nie en dus bevestig dat die persoonlike inligting in ons besit werklik met jou verband hou.

As jy nie persoonlik 'n verifieerbare versoek kan indien nie, kan jy 'n persoon wat by die California Secretary of State geregistreer is, magtig om namens jou op te tree.

As jy 'n volwassene is, kan jy 'n verifieerbare versoek namens 'n minderjarige onder jou ouerlike gesag rig.

Jy kan 'n maksimum aantal van 2 versoeke oor 'n tydperk van 12 maande indien.

Hoe en wanneer daar van ons verwag word om jou versoek te hanteer

Ons sal binne 10 dae ontvangs van jou verifieerbare versoek bevestig en inligting verskaf oor hoe ons jou versoek sal verwerk.

Ons sal binne 45 dae na ontvangs op jou versoek reageer. Indien ons meer tyd nodig het, sal ons aan jou verduidelik die redes hoekom, en hoeveel meer tyd ons nodig het. Let asseblief in hierdie verband daarop dat ons tot 90 dae kan neem om aan jou versoek te voldoen.

Ons openbaarmaking(e) sal die voorafgaande 12 maande tydperk dek.

Indien ons jou versoek weier, sal ons jou die redes agter ons weiering verduidelik.

Ons hef nie 'n fooi om jou verifieerbare versoek te verwerk of daarop te reageer nie, tensy sodanige versoek duidelik ongegrond of buitensporig is. In sulke gevalle kan ons 'n redelike fooi hef, of weier om op die versoek op te tree. In beide gevalle sal ons ons keuses kommunikeer en die redes daaragter verduidelik.

Inligting vir gebruikers wat in Brasilië woon

Hierdie deel van die dokument integreer met en vul die inligting vervat in die res van die privaatheidsbeleid aan en word verskaf deur die entiteit wat xiaomiui.net bestuur en, indien die geval mag wees, sy moedermaatskappy, filiale en geaffilieerdes (vir die doeleindes van hierdie afdeling) gesamentlik na verwys as "ons", "ons", "ons").
Die bepalings vervat in hierdie afdeling is van toepassing op alle Gebruikers wat in Brasilië woon, volgens die \"Lei Geral de Proteção de Dados\" (Daar word hieronder na gebruikers verwys, bloot as "jy", "jou", "jou"). Vir sulke Gebruikers vervang hierdie bepalings enige ander moontlik uiteenlopende of botsende bepalings vervat in die privaatheidsbeleid.
Hierdie deel van die dokument gebruik die term "persoonlike inligting" soos dit gedefinieer word in die Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Die gronde waarop ons jou persoonlike inligting verwerk

Ons kan u persoonlike inligting slegs verwerk as ons 'n wetlike basis vir sodanige verwerking het. Regsbasisse is soos volg:

 • jou toestemming tot die relevante verwerkingsaktiwiteite;
 • nakoming van 'n wetlike of regulatoriese verpligting wat op ons lê;
 • die uitvoering van openbare beleide soos bepaal in wette of regulasies of gebaseer op kontrakte, ooreenkomste en soortgelyke regsinstrumente;
 • studies wat deur navorsingsentiteite uitgevoer is, verkieslik uitgevoer op anonieme persoonlike inligting;
 • die uitvoering van 'n kontrak en die voorlopige prosedures daarvan, in gevalle waar u 'n party tot genoemde kontrak is;
 • die uitoefening van ons regte in geregtelike, administratiewe of arbitrasieprosedures;
 • beskerming of fisiese veiligheid van jouself of 'n derde party;
 • die beskerming van gesondheid – in prosedures wat deur gesondheidsentiteite of professionele persone uitgevoer word;
 • ons wettige belange, met dien verstande dat u fundamentele regte en vryhede nie bo sulke belange seëvier nie; en
 • kredietbeskerming.

Om meer uit te vind oor die regsbasisse, kan jy ons enige tyd kontak deur die kontakbesonderhede wat in hierdie dokument verskaf word.

Kategorieë van persoonlike inligting verwerk

Om uit te vind watter kategorieë van jou persoonlike inligting verwerk word, kan jy die afdeling getiteld "Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data" binne hierdie dokument lees.

Hoekom ons jou persoonlike inligting verwerk

Om uit te vind hoekom ons jou persoonlike inligting verwerk, kan jy die afdelings getiteld "Gedetailleerde inligting oor die verwerking van persoonlike data" en "Die doeleindes van verwerking" binne hierdie dokument lees.

Jou Brasiliaanse privaatheidsregte, hoe om 'n versoek in te dien en ons reaksie op jou versoeke

Jou Brasiliaanse privaatheidsregte

U het die reg om:

 • verkry bevestiging van die bestaan ​​van verwerkingsaktiwiteite op jou persoonlike inligting;
 • toegang tot jou persoonlike inligting;
 • onvolledige, onakkurate of verouderde persoonlike inligting laat regstel;
 • verkry die anonimisering, blokkering of uitskakeling van jou onnodige of oormatige persoonlike inligting, of van inligting wat nie in ooreenstemming met die LGPD verwerk word nie;
 • inligting te bekom oor die moontlikheid om jou toestemming te verskaf of te weier en die gevolge daarvan;
 • inligting te bekom oor die derde partye met wie ons jou persoonlike inligting deel;
 • verkry, op u uitdruklike versoek, die oordraagbaarheid van u persoonlike inligting (behalwe vir anonieme inligting) na 'n ander diens- of produkverskaffer, mits ons kommersiële en industriële geheime beskerm word;
 • verkry die verwydering van jou persoonlike inligting wat verwerk word as die verwerking op jou toestemming gebaseer was, tensy een of meer uitsonderings waarvoor in art. 16 van die LGPD van toepassing is;
 • jou toestemming te eniger tyd herroep;
 • 'n klagte in te dien wat verband hou met jou persoonlike inligting by die ANPD (die Nasionale Databeskermingsowerheid) of by verbruikersbeskermingsliggame;
 • 'n verwerkingsaktiwiteit teenstaan ​​in gevalle waar die verwerking nie in ooreenstemming met die bepalings van die wet uitgevoer word nie;
 • duidelike en voldoende inligting aanvra oor die kriteria en prosedures wat vir 'n outomatiese besluit gebruik word; en
 • versoek die hersiening van besluite wat uitsluitlik geneem word op grond van die outomatiese verwerking van jou persoonlike inligting, wat jou belange beïnvloed. Dit sluit besluite in om jou persoonlike, professionele, verbruikers- en kredietprofiel, of aspekte van jou persoonlikheid te definieer.

Daar sal nooit teen jou gediskrimineer word, of andersins enige soort nadeel ly as jy jou regte uitoefen nie.

Hoe om jou versoek in te dien

Jy kan jou uitdruklike versoek indien om jou regte gratis van enige koste uit te oefen, te eniger tyd deur die kontakbesonderhede wat in hierdie dokument verskaf word, of via jou regsverteenwoordiger te gebruik.

Hoe en wanneer ons op jou versoek sal reageer

Ons sal daarna streef om stiptelik op u versoeke te reageer.
In elk geval, sou dit vir ons onmoontlik wees om dit te doen, sal ons seker maak dat ons die feitelike of wetlike redes aan jou meedeel wat ons verhoed om onmiddellik, of andersins ooit, aan jou versoeke te voldoen. In gevalle waar ons nie jou persoonlike inligting verwerk nie, sal ons aan jou die fisiese of regspersoon aandui aan wie jy jou versoeke moet rig, indien ons in die posisie is om dit te doen.

In die geval dat u 'n toegang of persoonlike inligting verwerking van bevestiging versoek, maak asseblief seker dat jy spesifiseer of jy wil hê dat jou persoonlike inligting in elektroniese of gedrukte vorm afgelewer moet word.
Jy sal ons ook moet laat weet of jy wil hê ons moet jou versoek onmiddellik beantwoord, in welke geval ons op 'n vereenvoudigde wyse sal antwoord, of as jy eerder 'n volledige openbaarmaking benodig.
In laasgenoemde geval sal ons binne 15 dae vanaf die tyd van jou versoek reageer en jou voorsien van al die inligting oor die oorsprong van jou persoonlike inligting, bevestiging of rekords bestaan ​​of nie, enige kriteria wat vir die verwerking gebruik word en die doeleindes van die verwerking, terwyl ons ons kommersiële en industriële geheime beskerm.

In die geval dat u 'n regstelling, skrapping, anonimisering of blokkering van persoonlike inligting versoek, sal ons seker maak om jou versoek onmiddellik aan ander partye met wie ons jou persoonlike inligting gedeel het te kommunikeer ten einde sodanige derde partye in staat te stel om ook aan jou versoek te voldoen – behalwe in gevalle waar sodanige kommunikasie onmoontlik bewys is of buitensporige moeite op ons kant.

Oordrag van persoonlike inligting buite Brasilië wat deur die wet toegelaat word

Ons word toegelaat om jou persoonlike inligting buite die Brasiliaanse gebied oor te dra in die volgende gevalle:

 • wanneer die oordrag nodig is vir internasionale regsamewerking tussen openbare intelligensie-, ondersoek- en vervolgingsliggame, volgens die regsmiddele wat deur die internasionale reg voorsien word;
 • wanneer die oordrag nodig is om jou lewe of fisiese sekuriteit of dié van 'n derde party te beskerm;
 • wanneer die oordrag deur die ANPD gemagtig is;
 • wanneer die oordrag voortspruit uit 'n verbintenis wat in 'n internasionale samewerkingsooreenkoms onderneem is;
 • wanneer die oordrag nodig is vir die uitvoering van 'n openbare beleid of wetlike toekenning van staatsdiens;
 • wanneer die oordrag nodig is vir die nakoming van 'n wetlike of regulatoriese verpligting, die uitvoering van 'n kontrak of voorlopige prosedures wat met 'n kontrak verband hou, of die gereelde uitoefening van regte in geregtelike, administratiewe of arbitrasieprosedures.

Persoonlike data (of data)

Enige inligting wat direk, indirek of in verband met ander inligting - insluitend 'n persoonlike identifikasienommer - die identifikasie of identifiseerbaarheid van 'n natuurlike persoon moontlik maak.

Gebruikdata

Inligting wat outomaties ingesamel word deur xiaomiui.net (of derdepartydienste wat in xiaomiui.net gebruik word), wat kan insluit: die IP-adresse of domeinname van die rekenaars wat gebruik word deur die Gebruikers wat xiaomiui.net gebruik, die URI-adresse (Uniform Resource Identifier) ), die tyd van die versoek, die metode wat gebruik is om die versoek by die bediener in te dien, die grootte van die lêer wat in reaksie ontvang is, die numeriese kode wat die status van die bediener se antwoord aandui (suksesvolle uitkoms, fout, ens.), die land van oorsprong, die kenmerke van die blaaier en die bedryfstelsel wat deur die Gebruiker gebruik word, die verskillende tydbesonderhede per besoek (bv. die tyd spandeer op elke bladsy binne die Toepassing) en die besonderhede oor die pad wat binne die Toepassing gevolg word met spesiale verwysing na die volgorde van bladsye wat besoek is, en ander parameters oor die toestelbedryfstelsel en/of die Gebruiker se IT-omgewing.

gebruikers

Die individu wat xiaomiui.net gebruik wat, tensy anders gespesifiseer, saamval met die data-onderwerp.

Gegewe onderwerp

Die natuurlike persoon na wie die persoonlike inligting verwys.

Dataverwerker (of data -toesighouer)

Die natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of ander liggaam wat Persoonlike Data namens die Kontroleur verwerk, soos beskryf in hierdie privaatheidsbeleid.

Data Beheerder (of Eienaar)

Die natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of ander liggaam wat, alleen of saam met ander, die doeleindes en middele van die verwerking van persoonlike data bepaal, insluitend die sekuriteitsmaatreëls rakende die werking en gebruik van xiaomiui.net. Die databeheerder, tensy anders gespesifiseer, is die eienaar van xiaomiui.net.

xiaomiui.net (of hierdie toepassing)

Die wyse waarop die Persoonlike Data van die Gebruiker ingesamel en verwerk word.

Diens

Die diens wat deur xiaomiui.net verskaf word soos beskryf in die relatiewe bepalings (indien beskikbaar) en op hierdie webwerf/toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tensy anders gespesifiseer, sluit alle verwysings in hierdie dokument na die Europese Unie alle huidige lidlande na die Europese Unie en die Europese Ekonomiese Ruimte in.

Koekie

Koekies is Trackers wat bestaan ​​uit klein stelle data wat in die gebruiker se blaaier gestoor word.

Tracker

Tracker dui enige tegnologie aan – bv. Koekies, unieke identifiseerders, webbakens, ingebedde skrifte, e-etikette en vingerafdrukke – wat die dop van Gebruikers moontlik maak, byvoorbeeld deur toegang tot inligting op die Gebruiker se toestel te verkry of dit te stoor.


Regs inligting

Hierdie privaatheidsverklaring is opgestel op grond van bepalings van veelvuldige wetgewing, insluitend Art. 13/14 van Regulasie (EU) 2016/679 (Algemene Databeskermingsregulasie).

Hierdie privaatheidsbeleid het slegs betrekking op xiaomiui.net, indien nie anders in hierdie dokument vermeld nie.

Jongste opdatering: 24 Mei 2022