Политика за Поверителност

Xiaomiui.net събира някои лични данни от своите потребители.

Собственик и администратор на данни

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Блок No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY в Турция)

Имейл за контакт на собственика: info@xiaomiui.net

Видове събрани данни

Сред видовете лични данни, които xiaomiui.net събира, самостоятелно или чрез трети страни, има: Тракери; Данни за използване; имейл адрес; първо име; Данни, предавани по време на използване на услугата.

Пълни подробности за всеки тип събрани лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни текстове с обяснения, показани преди събирането на данните.
Личните данни могат да се предоставят свободно от Потребителя или, в случай на Данни за използване, да се събират автоматично при използване на xiaomiui.net.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, поискани от xiaomiui.net, са задължителни и непредоставянето на тези данни може да направи невъзможно предоставянето на услугите на xiaomiui.net. В случаите, когато xiaomiui.net изрично посочва, че някои данни не са задължителни, потребителите са свободни да не съобщават тези данни без последствия за наличността или функционирането на услугата.
Потребители, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, са добре дошли да се свържат със собственика.
Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от xiaomiui.net или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от xiaomiui.net, служи за предоставяне на услугата, изисквана от потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки, ако има такава.

Потребителите носят отговорност за всякакви Лични данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез xiaomiui.net и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят Данните на Собственика.

Режим и място за обработка на данните

Методи за обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, изменение или неразрешено унищожаване на Данните.
Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и/или ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в работата на xiaomiui.net (администрация, продажби, маркетинг, правни, системна администрация) или външни лица (като трети -странни доставчици на технически услуги, пощенски оператори, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като Обработващи данни от Собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Собственика по всяко време.

Правна основа на обработката

Собственикът може да обработва Лични данни, свързани с Потребителите, ако се прилага едно от следните:

 • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои закони на Собственика може да бъде разрешено да обработва лични данни, докато Потребителят не възрази срещу такова обработване („отказ“), без да се налага да разчита на съгласие или някое друго от следните правни основания. Това обаче не важи, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя и/или за всякакви преддоговорни задължения от него;
 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което е подчинен Собственикът;
 • обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика;
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.

Във всеки случай, Собственикът с радост ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на собственика и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в обработката.

В зависимост от местоположението на Потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на Потребителските данни в държава, различна от тяхната. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработката на Лични данни.

Потребителите имат също така право да научат за правната основа на трансферите на данни в държава извън Европейския съюз или в която и да е международна организация, регулирана от международно публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и за предприетите мерки за сигурност от Собственика за защита на техните данни.

Ако се извърши такова прехвърляне, Потребителите могат да разберат повече, като проверят съответните раздели на този документ или да попитат Собственика, използвайки информацията, предоставена в секцията за контакти.

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са били събрани.

Следователно:

 • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на договора.
 • Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.

На Собственика може да бъде разрешено да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това, Собственикът може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на срока на съхранение Личните данни се изтриват. Следователно, правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат наложени след изтичане на срока на съхранение.

Целите на обработката

Данните относно Потребителя се събират, за да позволят на Собственика да предоставя своята Услуга, да спазва законовите си задължения, да отговаря на искания за изпълнение, да защитава своите права и интереси (или тези на своите Потребители или трети страни), да открива всякакви злонамерени или измамнически дейности, както и следното: Анализ, Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи, Свързване с потребителя, Коментиране на съдържание, Реклама и Показване на съдържание от външни платформи.

За конкретна информация относно личните данни, използвани за всяка цел, Потребителят може да се обърне към раздел „Подробна информация за обработката на лични данни“.

Подробна информация за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и с помощта на следните услуги:

 • Реклама

  Този тип услуга позволява Потребителските данни да бъдат използвани за рекламни комуникационни цели. Тези комуникации се показват под формата на банери и други реклами на xiaomiui.net, вероятно въз основа на интересите на потребителите.
  Това не означава, че за тази цел се използват всички Лични данни. Информацията и условията за употреба са показани по-долу.
  Някои от услугите, изброени по-долу, могат да използват тракери за идентифициране на потребителите или могат да използват техниката за поведенческо пренасочване, т.е. показване на реклами, съобразени с интересите и поведението на потребителя, включително такива, открити извън xiaomiui.net. За повече информация, моля, проверете политиките за поверителност на съответните услуги.
  Услугите от този вид обикновено предлагат възможност за отказ от такова проследяване. В допълнение към всяка функция за отказ, предлагана от която и да е от услугите по-долу, Потребителите могат да научат повече за това как по принцип да се откажат от рекламиране въз основа на интереси в специалния раздел „Как да се откажа от рекламиране въз основа на интереси“ в този документ.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense е рекламна услуга, предоставяна от Google Ireland Limited. Тази услуга използва бисквитката „DoubleClick“, която проследява използването на xiaomiui.net и поведението на потребителите по отношение на предлаганите реклами, продукти и услуги.
  Потребителите могат да решат да деактивират всички бисквитки на DoubleClick, като отидат на: Настройки на Google за реклами.

  За да разберете използването на данни от Google, консултирайте се Партньорска политика на Google.

  Обработвани лични данни: Тракери; Данни за използване.

  Място на обработка: Ирландия – Политика за Поверителност - Отказ.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: интернет информация.

  Тази обработка представлява продажба въз основа на определението в CCPA. В допълнение към информацията в тази клауза, Потребителят може да намери информация относно това как да се откаже от продажбата в раздела, описващ правата на калифорнийските потребители.

 • Анализи

  Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителя.

  Google Анализ (Google Ireland Limited)

  Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на xiaomiui.net, за да изготвя доклади за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google.
  Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

  Обработвани лични данни: Тракери; Данни за използване.

  Място на обработка: Ирландия – Политика за Поверителност - Отказ.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: интернет информация.

  Тази обработка представлява продажба въз основа на определението в CCPA. В допълнение към информацията в тази клауза, Потребителят може да намери информация относно това как да се откаже от продажбата в раздела, описващ правата на калифорнийските потребители.

 • Свързване с потребителя

  Пощенски списък или бюлетин (xiaomiui.net)

  Чрез регистрация в пощенския списък или за бюлетина, имейл адресът на потребителя ще бъде добавен към списъка с контакти на тези, които могат да получават имейл съобщения, съдържащи информация от търговски или промоционален характер относно xiaomiui.net. Вашият имейл адрес може също да бъде добавен към този списък в резултат на регистрация в xiaomiui.net или след извършване на покупка.

  Обработвани лични данни: имейл адрес.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: идентификатори.

  Форма за контакт (xiaomiui.net)

  Чрез попълване на формуляра за контакт със своите данни, Потребителят разрешава на xiaomiui.net да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или всякакъв друг вид искане, както е посочено в заглавката на формуляра.

  Обработени лични данни: имейл адрес; първо име.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: идентификатори.

 • Коментиране на съдържанието

  Услугите за коментиране на съдържание позволяват на потребителите да правят и публикуват своите коментари върху съдържанието на xiaomiui.net.
  В зависимост от настройките, избрани от Собственика, Потребителите могат също да оставят анонимни коментари. Ако има имейл адрес сред Личните данни, предоставени от Потребителя, той може да се използва за изпращане на известия за коментари за същото съдържание. Потребителите носят отговорност за съдържанието на собствените си коментари.
  Ако е инсталирана услуга за коментиране на съдържание, предоставена от трети страни, тя все пак може да събира данни за уеб трафика за страниците, където е инсталирана услугата за коментари, дори когато Потребителите не използват услугата за коментиране на съдържание.

  Система за коментари, управлявана директно (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net има собствена вътрешна система за коментари на съдържанието.

  Обработени лични данни: имейл адрес; първо име.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: идентификатори.

  Дискусия

  Disqus е решение за хоствана дискусионна дъска, предоставено от Disqus, което позволява на xiaomiui.net да добавя функция за коментиране към всяко съдържание.

  Обработени лични данни: Данни, съобщени при използване на услугата; тракери; Данни за използване.

  Място на обработка: Съединени щати - Политика за Поверителност - Откажете се.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: интернет информация.

  Тази обработка представлява продажба въз основа на определението в CCPA. В допълнение към информацията в тази клауза, Потребителят може да намери информация относно това как да се откаже от продажбата в раздела, описващ правата на калифорнийските потребители.

 • Показване на съдържание от външни платформи

  Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на xiaomiui.net и да взаимодействате с тях.
  Този тип услуга може да събира данни за уеб трафика за страниците, където е инсталирана, дори когато потребителите не я използват.

  Видео приспособление на YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube е услуга за визуализация на видео съдържание, предоставена от Google Ireland Limited, която позволява на xiaomiui.net да включва съдържание от този вид на своите страници.

  Обработвани лични данни: Тракери; Данни за използване.

  Място на обработка: Ирландия – Политика за Поверителност.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: интернет информация.

  Тази обработка представлява продажба въз основа на определението в CCPA. В допълнение към информацията в тази клауза, Потребителят може да намери информация относно това как да се откаже от продажбата в раздела, описващ правата на калифорнийските потребители.

 • Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи

  Този вид услуга позволява взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на xiaomiui.net.
  Взаимодействието и информацията, получена чрез xiaomiui.net, винаги са предмет на настройките за поверителност на потребителя за всяка социална мрежа.
  Този тип услуга може да събира данни за трафика за страниците, където е инсталирана, дори когато потребителите не я използват.
  Препоръчително е да излезете от съответните услуги, за да сте сигурни, че обработваните данни на xiaomiui.net не се свързват обратно към потребителския профил.

  Бутон за туит в Twitter и социални уиджети (Twitter, Inc.)

  Бутонът Twitter Twitter и социалните джаджи са услуги, позволяващи взаимодействие със социалната мрежа Twitter, предоставена от Twitter, Inc.

  Обработвани лични данни: Тракери; Данни за използване.

  Място на обработка: Съединени щати - Политика за Поверителност.

  Категория лична информация, събирана съгласно CCPA: интернет информация.

  Тази обработка представлява продажба въз основа на определението в CCPA. В допълнение към информацията в тази клауза, Потребителят може да намери информация относно това как да се откаже от продажбата в раздела, описващ правата на калифорнийските потребители.

Информация за отказване от рекламиране въз основа на интереси

В допълнение към всяка функция за отказ, предоставена от която и да е от услугите, изброени в този документ, Потребителите могат да научат повече за това как обикновено да се откажат от рекламиране въз основа на интереси в специалния раздел на Политиката за бисквитки.

Допълнителна информация относно обработката на лични данни

 • Push известия

  Xiaomiui.net може да изпраща насочени известия до потребителя за постигане на целите, посочени в тази политика за поверителност.

  В повечето случаи потребителите могат да се откажат от получаване на насочени известия, като посетят настройките на устройството си, като например настройките за известия за мобилни телефони, и след това променят тези настройки за xiaomiui.net, някои или всички приложения на конкретното устройство.
  Потребителите трябва да знаят, че деактивирането на насочените известия може да повлияе негативно на полезността на xiaomiui.net.

 • localStorage

  localStorage позволява на xiaomiui.net да съхранява и осъществява достъп до данни направо в браузъра на потребителя без дата на изтичане.

Правата на Потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите Данни, обработвани от Собственика.

По-специално, потребителите имат право да правят следното:

 • Оттеглете съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработка на личните им данни.
 • Възразява срещу обработката на техните Данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Допълнителни подробности са предоставени в специалния раздел по-долу.
 • Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали Данните се обработват от Собственика, да получат разкриване относно определени аспекти на обработката и да получат копие от Данните, които са в процес на обработка.
 • Проверете и потърсете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите Данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Ограничете обработката на техните данни. Потребителите имат право при определени обстоятелства да ограничат обработката на своите данни. В този случай Собственикът няма да обработва своите Данни за друга цел, освен за съхранението им.
 • Личните им данни да бъдат изтрити или премахнати по друг начин. Потребителите имат право при определени обстоятелства да получат изтриването на своите данни от Собственика.
 • Получавайте техните данни и ги прехвърляйте на друг администратор. Потребителите имат право да получават своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да ги предават на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че Данните се обработват с автоматизирани средства и че обработването се основава на съгласието на Потребителя, на договор, от който Потребителят е част, или на преддоговорни задължения от него.
 • Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.

Подробности относно правото на възражение срещу обработка

Когато Личните данни се обработват за обществен интерес, при упражняването на официална власт, предоставена на Собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с конкретната им ситуация на обосновавайте възражението.

Потребителите трябва да знаят, че обаче, ако личните им данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да предоставят никаква обосновка. За да научат дали Собственикът обработва Лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате тези права

Всяко искане за упражняване на правата на Потребителя може да бъде насочено към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да се ползват безплатно и ще бъдат адресирани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Политика за Бисквитките

Xiaomiui.net използва Trackers. За да научи повече, Потребителят може да се консултира с Политика за Бисквитките.

Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

Правно действие

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Собственика в съда или на етапите, водещи до възможни съдебни действия, произтичащи от неправилно използване на xiaomiui.net или свързаните Услуги.
Потребителят декларира, че знае, че от собственика може да се изисква да разкрива лични данни при поискване от държавни органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, xiaomiui.net може да предостави на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработката на лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката xiaomiui.net и всякакви услуги на трети страни може да събират файлове, които записват взаимодействие с xiaomiui.net (системни регистрационни файлове), да използват други лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките „Не проследявайте“

Xiaomiui.net не поддържа заявки „Не проследявай“.
За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, отговаря на заявките „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази декларация за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница и евентуално в рамките на xiaomiui.net и/или – доколкото е технически и правно възможно – изпраща известие до потребителите чрез всяка налична информация за контакт на Собственика. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част.

Ако промените засягат дейностите по обработка, извършвани въз основа на съгласието на Потребителя, Собственикът събира ново съгласие от Потребителя, когато се изисква.

Информация за калифорнийските потребители

Тази част от документа се интегрира и допълва информацията, съдържаща се в останалата част от политиката за поверителност, и се предоставя от бизнеса, управляващ xiaomiui.net и, ако е възможно, неговата компания майка, дъщерни дружества и филиали (за целите на този раздел наричани заедно „ние“, „нас“, „наши“).

Разпоредбите, съдържащи се в този раздел, се прилагат за всички потребители, които са потребители, пребиваващи в щата Калифорния, Съединени американски щати, съгласно „Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите от 2018 г.“ (Потребителите се наричат ​​по-долу просто „вие“, „ ваш“, „ваш“) и за такива потребители тези разпоредби заместват всички други евентуално различни или противоречащи си разпоредби, съдържащи се в политиката за поверителност.

Тази част от документа използва термина „лична информация“, както е дефиниран в Калифорнийския закон за поверителността на потребителите (CCPA).

Категории събрана, разкрита или продадена лична информация

В този раздел ние обобщаваме категориите лична информация, която сме събрали, разкрили или продали, и целите за това. Можете да прочетете подробно за тези дейности в раздела, озаглавен „Подробна информация за обработката на лични данни“ в този документ.

Информация, която събираме: категориите лична информация, която събираме

Събрахме следните категории лична информация за вас: идентификатори и интернет информация.

Няма да събираме допълнителни категории лична информация, без да ви уведомим.

Как събираме информация: какви са източниците на личната информация, която събираме?

Ние събираме гореспоменатите категории лична информация, пряко или непряко, от вас, когато използвате xiaomiui.net.

Например, вие директно предоставяте вашата лична информация, когато изпращате заявки чрез формуляри на xiaomiui.net. Вие също предоставяте лична информация косвено, когато навигирате в xiaomiui.net, тъй като личната информация за вас се наблюдава и събира автоматично. И накрая, може да събираме вашата лична информация от трети страни, които работят с нас във връзка с Услугата или с функционирането на xiaomiui.net и нейните функции.

Как използваме информацията, която събираме: споделяне и разкриване на вашата лична информация с трети страни за бизнес цели

Можем да разкрием личната информация, която събираме за вас, на трета страна за бизнес цели. В този случай ние сключваме писмено споразумение с такава трета страна, което изисква от получателя както да пази личната информация поверителна, така и да не я използва за цели, различни от тези, необходими за изпълнението на споразумението.

Може също така да разкрием вашата лична информация на трети страни, когато изрично поискате или ни упълномощите да го направим, за да ви предоставим нашата услуга.

За да научите повече за целите на обработката, моля, вижте съответния раздел на този документ.

Продажба на вашата лична информация

За нашите цели думата „продажба“ означава всяка „продажба, отдаване под наем, освобождаване, разкриване, разпространение, предоставяне, прехвърляне или по друг начин съобщаване устно, писмено или по електронен път на лична информация на потребителя от бизнеса до друг бизнес или трета страна срещу парично или друго ценно възнаграждение".

Това означава, че например продажба може да се случи винаги, когато дадено приложение пуска реклами или прави статистически анализи на трафика или гледанията, или просто защото използва инструменти като плъгини за социални мрежи и други подобни.

Вашето право да се откажете от продажбата на лична информация

Имате право да се откажете от продажбата на вашата лична информация. Това означава, че когато поискате от нас да спрем продажбата на вашите данни, ние ще се съобразим с вашето искане.
Такива заявки могат да се правят свободно, по всяко време, без да се изпраща каквато и да е проверима заявка, просто като следвате инструкциите по-долу.

Инструкции за отказ от продажба на лична информация

Ако искате да научите повече или да упражните правото си да се откажете по отношение на всички продажби, извършвани от xiaomiui.net, както онлайн, така и офлайн, можете да се свържете с нас за допълнителна информация, като използвате данните за контакт, предоставени в този документ.

Какви са целите, за които използваме вашата лична информация?

Може да използваме вашата лична информация, за да позволим оперативното функциониране на xiaomiui.net и неговите функции („бизнес цели“). В такива случаи вашата лична информация ще бъде обработена по начин, необходим и пропорционален на бизнес целта, за която е събрана, и стриктно в границите на съвместими оперативни цели.

Можем също така да използваме вашата лична информация за други причини, като например за търговски цели (както е посочено в раздела „Подробна информация за обработката на лични данни“ в този документ), както и за спазване на закона и защита на нашите права пред компетентни органи, когато нашите права и интереси са застрашени или търпим действителна вреда.

Няма да използваме вашата лична информация за различни, несвързани или несъвместими цели, без да ви уведомим.

Вашите права на поверителност в Калифорния и как да ги упражнявате

Право на знание и преносимост

Имате право да поискате да ви разкрием:

 • категориите и източниците на личната информация, която събираме за вас, целите, за които използваме вашата информация и с кого се споделя тази информация;
 • в случай на продажба на лична информация или разкриване за бизнес цел, два отделни списъка, в които разкриваме:
  • за продажби, категориите лична информация, закупени от всяка категория получател; и
  • за разкриване за бизнес цели, категориите лична информация, получени от всяка категория получател.

Разкриването, описано по-горе, ще бъде ограничено до личната информация, събрана или използвана през последните 12 месеца.

Ако доставим отговора си по електронен път, приложената информация ще бъде „преносима“, т.е. доставена в лесен за използване формат, за да ви позволи да прехвърлите информацията на друго лице безпрепятствено – при условие че това е технически осъществимо.

Право да поискате изтриване на вашата лична информация

Имате право да поискате да изтрием всяка ваша лична информация, при спазване на изключенията, посочени в закона (като например, но не само, когато информацията се използва за идентифициране и отстраняване на грешки в xiaomiui.net, за откриване инциденти със сигурността и защита срещу измамни или незаконни дейности, упражняване на определени права и т.н.).

Ако не се прилага законово изключение, в резултат на упражняване на вашето право, ние ще изтрием вашата лична информация и ще наредим на всеки от нашите доставчици на услуги да го направи.

Как да упражните правата си

За да упражните правата, описани по-горе, трябва да изпратите своята проверима заявка до нас, като се свържете с нас чрез данните, предоставени в този документ.

За да отговорим на вашето запитване, е необходимо да знаем кой сте. Следователно можете да упражнявате горните права само като направите проверимо искане, което трябва:

 • предоставите достатъчно информация, която ни позволява разумно да проверим, че сте лицето, за което сме събрали лична информация, или упълномощен представител;
 • опишете заявката си с достатъчно подробности, които ни позволяват правилно да я разберем, оценим и отговорим на нея.

Няма да отговорим на никакво искане, ако не успеем да потвърдим вашата самоличност и следователно да потвърдим, че личната информация, която притежаваме, действително се отнася до вас.

Ако не можете лично да подадете проверимо искане, можете да упълномощите лице, регистрирано при държавния секретар на Калифорния, да действа от ваше име.

Ако сте възрастен, можете да направите заявка, която може да бъде проверена, от името на непълнолетно лице под вашите родителски права.

Можете да подадете максимум 2 заявки за период от 12 месеца.

Как и кога се очаква да обработим вашата заявка

Ние ще потвърдим получаването на вашата проверима заявка в рамките на 10 дни и ще предоставим информация за това как ще обработим вашата заявка.

Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на 45 дни от получаването му. Ако имаме нужда от повече време, ние ще ви обясним причините за това и колко още време ни трябва. В тази връзка, моля, имайте предвид, че може да ни отнеме до 90 дни, за да изпълним вашата заявка.

Нашите оповестявания ще обхващат предходния период от 12 месеца.

Ако отхвърлим искането ви, ние ще ви обясним причините за нашия отказ.

Ние не начисляваме такса за обработка или отговор на вашата проверима заявка, освен ако тази заявка е явно неоснователна или прекомерна. В такива случаи може да наложим разумна такса или да откажем да действаме по искането. И в двата случая ние ще съобщим избора си и ще обясним причините за него.

Информация за потребители, пребиваващи в Бразилия

Тази част от документа се интегрира и допълва информацията, съдържаща се в останалата част от политиката за поверителност, и се предоставя от субекта, управляващ xiaomiui.net и, ако е възможно, неговия родител, дъщерни дружества и филиали (за целите на този раздел наричани заедно „ние“, „нас“, „наши“).
Разпоредбите, съдържащи се в този раздел, се прилагат за всички потребители, които пребивават в Бразилия, съгласно \”Lei Geral de Proteção de Dados\” (Потребителите се наричат ​​по-долу просто „вие”, „ваш”, „ваш”). За такива Потребители тези разпоредби заместват всички други евентуално различни или противоречащи си разпоредби, съдържащи се в политиката за поверителност.
Тази част от документа използва термина „лична информация“, както е дефиниран в Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Основанията, на които обработваме вашата лична информация

Можем да обработваме вашата лична информация само ако имаме правно основание за такава обработка. Правните основания са както следва:

 • вашето съгласие за съответните дейности по обработка;
 • спазване на законово или регулаторно задължение, което е на нас;
 • провеждането на публични политики, предвидени в закони или разпоредби или въз основа на договори, споразумения и подобни правни инструменти;
 • проучвания, проведени от изследователски организации, за предпочитане извършвани върху анонимна лична информация;
 • изпълнението на договор и неговите предварителни процедури, в случаите, когато сте страна по въпросния договор;
 • упражняването на нашите права в съдебни, административни или арбитражни процедури;
 • защита или физическа безопасност на себе си или на трета страна;
 • защитата на здравето – при процедури, извършвани от здравни лица или специалисти;
 • нашите законни интереси, при условие че вашите основни права и свободи не надделяват над тези интереси; и
 • кредитна защита.

За да научите повече за правните основания, можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени в този документ.

Категории обработвана лична информация

За да разберете какви категории от вашата лична информация се обработват, можете да прочетете раздела, озаглавен „Подробна информация за обработката на лични данни“ в този документ.

Защо обработваме вашата лична информация

За да разберете защо обработваме вашата лична информация, можете да прочетете разделите, озаглавени „Подробна информация за обработката на лични данни“ и „Цели на обработката“ в този документ.

Вашите бразилски права на поверителност, как да подадете заявка и нашия отговор на вашите заявки

Вашите бразилски права на поверителност

Имате право да:

 • получите потвърждение за съществуването на дейности по обработване на вашата лична информация;
 • достъп до вашата лична информация;
 • коригиране на непълна, неточна или остаряла лична информация;
 • получите анонимизиране, блокиране или елиминиране на вашата ненужна или прекомерна лична информация или на информация, която не се обработва в съответствие с LGPD;
 • получите информация за възможността да предоставите или откажете вашето съгласие и последиците от това;
 • да получите информация за трети страни, с които споделяме вашите лични данни;
 • да получим, при изрично искане от ваша страна, преносимостта на вашата лична информация (с изключение на анонимна информация) към друг доставчик на услуга или продукт, при условие че нашите търговски и индустриални тайни са защитени;
 • да получите изтриване на вашата лична информация, която се обработва, ако обработката се основава на вашето съгласие, освен ако едно или повече изключения, предвидени в чл. 16 от ЗЗДП;
 • да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • подадете жалба, свързана с вашата лична информация, до ANPD (Националния орган за защита на данните) или до органи за защита на потребителите;
 • да се противопоставят на дейност по обработване в случаите, когато обработването не се извършва в съответствие с разпоредбите на закона;
 • да поиска ясна и адекватна информация относно критериите и процедурите, използвани за автоматизирано решение; и
 • да поискате преразглеждане на решения, взети единствено въз основа на автоматизираната обработка на вашата лична информация, които засягат вашите интереси. Те включват решения за определяне на вашия личен, професионален, потребителски и кредитен профил или аспекти на вашата личност.

Никога няма да бъдете дискриминирани или по друг начин да понесете каквато и да е вреда, ако упражнявате правата си.

Как да подадете заявката си

Можете да подадете вашето изрично искане за упражняване на правата ви безплатно, по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени в този документ, или чрез вашия законен представител.

Как и кога ще отговорим на вашето запитване

Ще се постараем да отговорим своевременно на Вашите заявки.
Във всеки случай, ако за нас е невъзможно да го направим, ние ще се погрижим да ви съобщим фактическите или правни причини, които ни пречат да изпълним незабавно или изобщо да изпълним вашите искания. В случаите, когато не обработваме вашата лична информация, ние ще ви посочим физическото или юридическото лице, към което трябва да отправите вашите искания, ако сме в състояние да го направим.

В случай, че подадете ан достъп или лична информация потвърждение за обработка заявка, моля, уверете се, че сте посочили дали искате вашата лична информация да бъде доставена в електронен или печатен вид.
Ще трябва също така да ни уведомите дали искате да отговорим незабавно на заявката ви, в който случай ще отговорим по опростен начин, или вместо това имате нужда от пълно разкриване.
В последния случай ние ще ви отговорим в рамките на 15 дни от момента на вашата заявка, като ви предоставим цялата информация за произхода на вашата лична информация, потвърждение дали съществуват или не записи, всички критерии, използвани за обработката и целите на обработката, като същевременно пазим нашите търговски и промишлени тайни.

В случай, че подадете a коригиране, изтриване, анонимизиране или блокиране на лична информация искане, ние ще се погрижим незабавно да съобщим вашето искане на други страни, с които сме споделили вашата лична информация, за да дадем възможност на тези трети страни също да изпълнят вашето искане – освен в случаите, когато такова съобщение е доказано невъзможно или включва непропорционални усилия за наша страна.

Прехвърляне на лична информация извън Бразилия, разрешено от закона

Разрешено ни е да прехвърляме вашата лична информация извън територията на Бразилия в следните случаи:

 • когато предаването е необходимо за международноправно сътрудничество между обществените разузнавателни, следствени и прокурорски органи, съгласно правните средства, предвидени от международното право;
 • когато прехвърлянето е необходимо за защита на вашия живот или физическа сигурност или тези на трета страна;
 • когато трансферът е разрешен от ANPD;
 • когато прехвърлянето е резултат от ангажимент, поет в споразумение за международно сътрудничество;
 • когато прехвърлянето е необходимо за изпълнението на обществена политика или правно предоставяне на обществена услуга;
 • когато прехвърлянето е необходимо за спазване на законово или нормативно задължение, изпълнението на договор или предварителни процедури, свързани с договор, или редовното упражняване на права в съдебни, административни или арбитражни процедури.

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация - включително личен идентификационен номер - позволява идентифицирането или идентифицирането на физическо лице.

Данни за използването

Информация, събирана автоматично чрез xiaomiui.net (или услуги на трети страни, използвани в xiaomiui.net), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които използват xiaomiui.net, URI адресите (Uniform Resource Identifier ), часа на заявката, метода, използван за изпращане на заявката до сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от Потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в Приложението) и подробностите за пътя, следван в Приложението, със специално позоваване на последователността на посетените страници и други параметри относно операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Физическото лице, използващо xiaomiui.net, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със Субекта на данните.

Тема на данните

Физическото лице, към което се отнасят Личните данни.

Обработващ данни (или супервайзер на данни)

Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва Лични данни от името на Администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни, включително мерките за сигурност относно работата и използването на xiaomiui.net. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на xiaomiui.net.

xiaomiui.net (или това приложение)

Средствата, чрез които се събират и обработват Личните данни на Потребителя.

обслужване

Услугата, предоставяна от xiaomiui.net, както е описано в относителните условия (ако има такива) и на този сайт/приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Дребни Сладки и Бисквити

Бисквитките са тракери, състоящи се от малки набори данни, съхранявани в браузъра на потребителя.

Tracker

Tracker показва всяка технология – например бисквитки, уникални идентификатори, уеб маяци, вградени скриптове, електронни тагове и пръстови отпечатъци – която позволява проследяването на Потребителите, например чрез достъп или съхраняване на информация на устройството на потребителя.


Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби от множество законодателства, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).

Тази политика за поверителност се отнася единствено до xiaomiui.net, ако не е посочено друго в този документ.

Последна актуализация: 24 май 2022 г