Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Το Xiaomiui.net συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες του.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY στην Τουρκία)

Email επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@xiaomiui.net

Τύποι των Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει το xiaomiui.net, από μόνο του ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Trackers. Δεδομένα χρήσης. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα; Δεδομένα που κοινοποιήθηκαν κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση του xiaomiui.net.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από το xiaomiui.net είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών του από το xiaomiui.net. Σε περιπτώσεις όπου το xiaomiui.net αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από το xiaomiui.net ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από το xiaomiui.net εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν είναι διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω του xiaomiui.net και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία του xiaomiui.net (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα -πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, φορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος ενδέχεται να επιτραπεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία ("opt-out"), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, κάθε φορά που η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με τον Χρήστη ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης ·
 • η επεξεργασία σχετίζεται με ένα έργο που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη ·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη ή από τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα χαρεί να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Μέρος

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στα γραφεία λειτουργίας του κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς δεδομένων σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Κάτοχο για την προστασία των Δεδομένων του.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Ως εκ τούτου:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η εν λόγω σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες ενδέχεται να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη.

Ο Κάτοχος ενδέχεται να επιτρέπεται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, εφόσον δεν αποσυρθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία του, να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβολής, να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή των Χρηστών του ή τρίτων), να ανιχνεύει οποιαδήποτε κακόβουλη ή δόλια δραστηριότητα, καθώς και τα ακόλουθα: Analytics, Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, Επικοινωνία με τον χρήστη, Σχολιασμός περιεχομένου, Διαφήμιση και προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων».

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διαφήμιση

  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς επικοινωνίας. Αυτές οι επικοινωνίες εμφανίζονται με τη μορφή banner και άλλων διαφημίσεων στο xiaomiui.net, πιθανώς με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες και οι συνθήκες χρήσης παρουσιάζονται παρακάτω.
  Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να χρησιμοποιούν Trackers για τον εντοπισμό Χρηστών ή μπορεί να χρησιμοποιούν την τεχνική επαναστόχευσης συμπεριφοράς, δηλαδή την εμφάνιση διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εντοπίζονται εκτός του xiaomiui.net. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τις πολιτικές απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών.
  Οι υπηρεσίες αυτού του είδους συνήθως προσφέρουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από τέτοια παρακολούθηση. Εκτός από οποιαδήποτε δυνατότητα εξαίρεσης που προσφέρεται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πώς να εξαιρεθούν γενικά από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος στην ειδική ενότητα \"Τρόπος εξαίρεσης από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος\" στο αυτό το έγγραφο.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Το Google AdSense είναι μια διαφημιστική υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί το Cookie "DoubleClick", το οποίο παρακολουθεί τη χρήση του xiaomiui.net και τη συμπεριφορά των χρηστών σχετικά με διαφημίσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται.
  Οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν να απενεργοποιήσουν όλα τα DoubleClick Cookies μεταβαίνοντας στη διεύθυνση: Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google.

  Για να κατανοήσετε τη χρήση δεδομένων από την Google, συμβουλευτείτε Πολιτική συνεργατών της Google.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Trackers; Δεδομένα Χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων - opt out.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την CCPA: πληροφορίες διαδικτύου.

  Αυτή η επεξεργασία συνιστά πώληση με βάση τον ορισμό του CCPA. Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ρήτρα, ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από την πώληση στην ενότητα που περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των καταναλωτών από την Καλιφόρνια.

 • Analytics

  Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία Ιστού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του Χρήστη.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση του xiaomiui.net, για να προετοιμάσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιραστεί με άλλες υπηρεσίες της Google.
  Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει τα συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Trackers; Δεδομένα Χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων - opt out.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την CCPA: πληροφορίες διαδικτύου.

  Αυτή η επεξεργασία συνιστά πώληση με βάση τον ορισμό του CCPA. Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ρήτρα, ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από την πώληση στην ενότητα που περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των καταναλωτών από την Καλιφόρνια.

 • Επικοινωνία με τον Χρήστη

  Λίστα αλληλογραφίας ή ενημερωτικό δελτίο (xiaomiui.net)

  Με την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ή στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση email του Χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών όσων ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες εμπορικού ή προωθητικού χαρακτήρα σχετικά με το xiaomiui.net. Η διεύθυνση email σας μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής σας στο xiaomiui.net ή μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράς.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: διεύθυνση email.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το CCPA: αναγνωριστικά.

  Φόρμα επικοινωνίας (xiaomiui.net)

  Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί το xiaomiui.net να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το CCPA: αναγνωριστικά.

 • Σχολιασμός περιεχομένου

  Οι υπηρεσίες σχολιασμού περιεχομένου επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν και να δημοσιεύουν τα σχόλιά τους σχετικά με το περιεχόμενο του xiaomiui.net.
  Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο Κάτοχος, οι χρήστες μπορούν επίσης να αφήνουν ανώνυμα σχόλια. Εάν υπάρχει μια διεύθυνση email μεταξύ των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχεται από τον Χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ειδοποιήσεων για σχόλια για το ίδιο περιεχόμενο. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δικών τους σχολίων.
  Εάν έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία σχολιασμού περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους, ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα κίνησης ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία σχολίων, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία σχολιασμού περιεχομένου.

  Απευθείας διαχείριση του συστήματος σχολίων (xiaomiui.net)

  Το Xiaomiui.net έχει το δικό του εσωτερικό σύστημα σχολίων περιεχομένου.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; όνομα.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το CCPA: αναγνωριστικά.

  Disqus

  Το Disqus είναι μια φιλοξενούμενη λύση πίνακα συζητήσεων που παρέχεται από την Disqus και επιτρέπει στο xiaomiui.net να προσθέτει μια δυνατότητα σχολιασμού σε οποιοδήποτε περιεχόμενο.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας. Trackers; Δεδομένα Χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων - αποχωρήσετε.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την CCPA: πληροφορίες διαδικτύου.

  Αυτή η επεξεργασία συνιστά πώληση με βάση τον ορισμό του CCPA. Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ρήτρα, ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από την πώληση στην ενότητα που περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των καταναλωτών από την Καλιφόρνια.

 • Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες του xiaomiui.net και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.
  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

  Γραφικό στοιχείο βίντεο YouTube (Google Ireland Limited)

  Το YouTube είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης περιεχομένου βίντεο που παρέχεται από την Google Ireland Limited και επιτρέπει στο xiaomiui.net να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες του.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Trackers; Δεδομένα Χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την CCPA: πληροφορίες διαδικτύου.

  Αυτή η επεξεργασία συνιστά πώληση με βάση τον ορισμό του CCPA. Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ρήτρα, ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από την πώληση στην ενότητα που περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των καταναλωτών από την Καλιφόρνια.

 • Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

  Αυτό το είδος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες του xiaomiui.net.
  Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του xiaomiui.net υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο.
  Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.
  Συνιστάται να αποσυνδεθείτε από τις αντίστοιχες υπηρεσίες για να βεβαιωθείτε ότι τα επεξεργασμένα δεδομένα στο xiaomiui.net δεν συνδέονται ξανά με το προφίλ του Χρήστη.

  Κουμπί Twitter Tweet και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Inc.)

  Το κουμπί Twitter Tweet και τα widget κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Twitter που παρέχεται από την Twitter, Inc.

  Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Trackers; Δεδομένα Χρήσης.

  Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

  Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την CCPA: πληροφορίες διαδικτύου.

  Αυτή η επεξεργασία συνιστά πώληση με βάση τον ορισμό του CCPA. Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ρήτρα, ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από την πώληση στην ενότητα που περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα των καταναλωτών από την Καλιφόρνια.

Πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Εκτός από οποιαδήποτε δυνατότητα εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο γενικής εξαίρεσης από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος εντός της ειδικής ενότητας της Πολιτικής Cookie.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

 • Push notifications

  Το Xiaomiui.net μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις push στον Χρήστη για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

  Οι χρήστες μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να εξαιρεθούν από τη λήψη ειδοποιήσεων push μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της συσκευής τους, όπως οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για κινητά τηλέφωνα, και στη συνέχεια να αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις για το xiaomiui.net, ορισμένες ή όλες τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη συσκευή.
  Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων push μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χρησιμότητα του xiaomiui.net.

 • τοπική αποθήκευση

  Το localStorage επιτρέπει στο xiaomiui.net να αποθηκεύει και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη χωρίς ημερομηνία λήξης.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλον τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λάβετε τα Δεδομένα τους και μεταφέρετέ τα σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Υποβολή καταγγελίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους: αιτιολογήστε την αντίρρηση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον Κύριο το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Πολιτική Cookies

Το Xiaomiui.net χρησιμοποιεί Trackers. Για να μάθετε περισσότερα, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί το Πολιτική Cookies.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του xiaomiui.net ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Κάτοχος ενδέχεται να απαιτείται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, το xiaomiui.net μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Σύστημα καταγραφής και συντήρησης

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, το xiaomiui.net και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με το xiaomiui.net (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Να μην γίνεται παρακολούθηση"

Το Xiaomiui.net δεν υποστηρίζει αιτήματα "Do Not Track".
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται στα αιτήματα "Μην παρακολουθείτε", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και πιθανώς μέσα στο xiaomiui.net ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω οποιωνδήποτε διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Πληροφορίες για καταναλωτές από την Καλιφόρνια

Αυτό το μέρος του εγγράφου ενσωματώνει και συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην υπόλοιπη πολιτική απορρήτου και παρέχεται από την επιχείρηση που διευθύνει το xiaomiui.net και, εάν ισχύει, τη μητρική, τις θυγατρικές και τις θυγατρικές της (για τους σκοπούς αυτής της ενότητας αναφέρονται συλλογικά ως «εμείς», «εμείς», «μας»).

Οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα ισχύουν για όλους τους Χρήστες που είναι καταναλωτές που διαμένουν στην πολιτεία της Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με τον «Νόμο περί απορρήτου της Καλιφόρνιας για τους καταναλωτές του 2018» (Οι χρήστες αναφέρονται παρακάτω, απλώς ως «εσείς», « δικό σας», «δικό σας») και, για αυτούς τους καταναλωτές, αυτές οι διατάξεις αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες ενδεχομένως αποκλίνουσες ή αντικρουόμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική απορρήτου.

Αυτό το μέρος του εγγράφου χρησιμοποιεί τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» όπως ορίζεται στον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA).

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται, αποκαλύπτονται ή πωλούνται

Σε αυτήν την ενότητα συνοψίζουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει, αποκαλύψει ή πουλήσει και τους σκοπούς τους. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για αυτές τις δραστηριότητες στην ενότητα με τίτλο «Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» σε αυτό το έγγραφο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε: οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε

Έχουμε συλλέξει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για εσάς: αναγνωριστικά και πληροφορίες Διαδικτύου.

Δεν θα συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες: ποιες είναι οι πηγές των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από εσάς όταν χρησιμοποιείτε το xiaomiui.net.

Για παράδειγμα, παρέχετε απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία όταν υποβάλλετε αιτήματα μέσω οποιωνδήποτε φορμών στο xiaomiui.net. Παρέχετε επίσης προσωπικά στοιχεία έμμεσα όταν πλοηγείστε στο xiaomiui.net, καθώς τα προσωπικά σας στοιχεία παρατηρούνται και συλλέγονται αυτόματα. Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας σε σχέση με την Υπηρεσία ή με τη λειτουργία του xiaomiui.net και των δυνατοτήτων του.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε: κοινοποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών με τρίτους για επιχειρηματικούς σκοπούς

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς σε τρίτο μέρος για επιχειρηματικούς σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση, συνάπτουμε γραπτή συμφωνία με τέτοιο τρίτο μέρος που απαιτεί από τον παραλήπτη να διατηρεί εμπιστευτικά τις προσωπικές πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της συμφωνίας.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη όταν μας ζητήσετε ή μας εξουσιοδοτήσετε ρητά να το πράξουμε, προκειμένου να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα αυτού του εγγράφου.

Πώληση των προσωπικών σας στοιχείων

Για τους σκοπούς μας, η λέξη «πώληση» σημαίνει οποιαδήποτε «πώληση, ενοικίαση, αποδέσμευση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή άλλως επικοινωνία προφορική, γραπτή ή με ηλεκτρονικά μέσα, προσωπικών στοιχείων ενός καταναλωτή από την επιχείρηση προς άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος, για χρηματικό ή άλλο πολύτιμο αντάλλαγμα".

Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μια πώληση μπορεί να συμβεί κάθε φορά που μια εφαρμογή εκτελεί διαφημίσεις ή κάνει στατιστικές αναλύσεις για την επισκεψιμότητα ή τις προβολές ή απλώς επειδή χρησιμοποιεί εργαλεία όπως προσθήκες κοινωνικών δικτύων και παρόμοια.

Το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε από την πώληση προσωπικών πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι όποτε μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση των δεδομένων σας, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.
Τέτοια αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς την υποβολή επαληθεύσιμου αιτήματος, απλώς ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες για να εξαιρεθείτε από την πώληση προσωπικών πληροφοριών

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε σε σχέση με όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από το xiaomiui.net, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επιτρέψουμε τη λειτουργική λειτουργία του xiaomiui.net και των δυνατοτήτων του («επιχειρηματικοί σκοποί»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο απαραίτητο και ανάλογο με τον επιχειρηματικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και αυστηρά εντός των ορίων συμβατών λειτουργικών σκοπών.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους λόγους, όπως για εμπορικούς σκοπούς (όπως αναφέρεται στην ενότητα «Λεπτομερείς πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σε αυτό το έγγραφο), καθώς και για τη συμμόρφωση με το νόμο και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον του αρμόδιες αρχές όπου τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας απειλούνται ή υποστούμε πραγματική ζημία.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Τα δικαιώματά σας απορρήτου στην Καλιφόρνια και πώς να τα ασκήσετε

Το δικαίωμα στη γνώση και στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε:

 • τις κατηγορίες και τις πηγές των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και με τους οποίους κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες·
 • σε περίπτωση πώλησης προσωπικών πληροφοριών ή αποκάλυψης για επιχειρηματικό σκοπό, δύο ξεχωριστές λίστες όπου αποκαλύπτουμε:
  • για τις πωλήσεις, τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αγοράζονται από κάθε κατηγορία παραλήπτη· και
  • για γνωστοποιήσεις για επιχειρηματικούς σκοπούς, οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνονται από κάθε κατηγορία παραλήπτη.

Η αποκάλυψη που περιγράφεται παραπάνω θα περιοριστεί στα προσωπικά στοιχεία που συλλέχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Εάν παραδώσουμε την απάντησή μας ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες που εσωκλείονται θα είναι \"φορητές\", δηλαδή θα παραδοθούν σε μια εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή που θα σας επιτρέψει να μεταδώσετε τις πληροφορίες σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια – με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζει ο νόμος (όπως, μεταξύ άλλων, όπου οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων στο xiaomiui.net, για τον εντοπισμό συμβάντα ασφαλείας και προστασία από δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων κ.λπ.).

Εάν δεν ισχύει νομική εξαίρεση, ως αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματός σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και θα κατευθύνουμε οποιονδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να το πράξει.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει να υποβάλετε το επαληθεύσιμο αίτημά σας σε εμάς, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των στοιχείων που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιος είστε. Επομένως, μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα μόνο υποβάλλοντας ένα επαληθεύσιμο αίτημα το οποίο πρέπει:

 • παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος·
 • περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να το κατανοήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά.

Δεν θα απαντήσουμε σε κανένα αίτημα εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και επομένως να επιβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας σχετίζονται πραγματικά με εσάς.

Εάν δεν μπορείτε να υποβάλετε προσωπικά ένα επαληθεύσιμο αίτημα, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο στον Υπουργό Εξωτερικών της Καλιφόρνια να ενεργήσει για λογαριασμό σας.

Εάν είστε ενήλικας, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα εκ μέρους ενός ανηλίκου υπό τη γονική σας εξουσία.

Μπορείτε να υποβάλετε έως και 2 αιτήματα σε διάστημα 12 μηνών.

Πώς και πότε αναμένεται να χειριστούμε το αίτημά σας

Θα επιβεβαιώσουμε τη λήψη του επαληθεύσιμου αιτήματός σας εντός 10 ημερών και θα παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 45 ημερών από την παραλαβή του. Εάν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους και πόσο περισσότερο χρόνο χρειαζόμαστε. Ως προς αυτό, σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και 90 ημέρες για να εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Οι αποκαλύψεις μας θα καλύπτουν την προηγούμενη περίοδο των 12 μηνών.

Σε περίπτωση που αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους πίσω από την απόρριψή μας.

Δεν χρεώνουμε χρέωση για την επεξεργασία ή την απάντηση στο επαληθεύσιμο αίτημά σας, εκτός εάν το αίτημα αυτό είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος ή να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, θα κοινοποιήσουμε τις επιλογές μας και θα εξηγήσουμε τους λόγους πίσω από αυτές.

Πληροφορίες για Χρήστες που κατοικούν στη Βραζιλία

Αυτό το μέρος του εγγράφου ενσωματώνει και συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην υπόλοιπη πολιτική απορρήτου και παρέχεται από την οντότητα που τρέχει το xiaomiui.net και, εάν ισχύει, τη μητρική, τις θυγατρικές και τις θυγατρικές της (για τους σκοπούς αυτής της ενότητας αναφέρονται συλλογικά ως «εμείς», «εμείς», «μας»).
Οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα ισχύουν για όλους τους Χρήστες που διαμένουν στη Βραζιλία, σύμφωνα με το \"Lei Geral de Proteção de Dados\" (Οι χρήστες αναφέρονται παρακάτω, απλώς ως "εσείς", "σας", "δικοί σας"). Για αυτούς τους Χρήστες, αυτές οι διατάξεις αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες ενδεχομένως αποκλίνουσες ή αντικρουόμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική απορρήτου.
Αυτό το μέρος του εγγράφου χρησιμοποιεί τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» όπως ορίζεται στο Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο εάν έχουμε νομική βάση για μια τέτοια επεξεργασία. Οι νομικές βάσεις είναι οι εξής:

 • τη συγκατάθεσή σας για τις σχετικές δραστηριότητες επεξεργασίας·
 • συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση που βαρύνει εμάς·
 • η άσκηση δημόσιων πολιτικών που προβλέπονται σε νόμους ή κανονισμούς ή βασίζονται σε συμβάσεις, συμφωνίες και παρόμοια νομικά μέσα·
 • μελέτες που διεξάγονται από ερευνητικούς φορείς, κατά προτίμηση που διεξάγονται με βάση ανώνυμες προσωπικές πληροφορίες·
 • την εκτέλεση μιας σύμβασης και τις προκαταρκτικές διαδικασίες της, σε περιπτώσεις που είστε συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση·
 • την άσκηση των δικαιωμάτων μας σε δικαστικές, διοικητικές ή διαιτητικές διαδικασίες·
 • προστασία ή φυσική ασφάλεια του εαυτού σας ή τρίτου μέρους·
 • την προστασία της υγείας – σε διαδικασίες που διενεργούνται από υγειονομικούς φορείς ή επαγγελματίες·
 • τα έννομα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων· και
 • πιστωτική προστασία.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Για να μάθετε ποιες κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία, μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα με τίτλο «Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σε αυτό το έγγραφο.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Για να μάθετε γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να διαβάσετε τις ενότητες με τίτλο «Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων» και «Οι σκοποί της επεξεργασίας» σε αυτό το έγγραφο.

Τα δικαιώματά σας απορρήτου στη Βραζιλία, πώς να υποβάλετε ένα αίτημα και η απάντησή μας στα αιτήματά σας

Τα δικαιώματά σας απορρήτου στη Βραζιλία

Έχετε το δικαίωμα:

 • να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας στα προσωπικά σας στοιχεία·
 • πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία·
 • έχουν διορθώσει ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες προσωπικές πληροφορίες·
 • να αποκτήσετε την ανωνυμοποίηση, τον αποκλεισμό ή την εξάλειψη των περιττών ή υπερβολικών προσωπικών σας πληροφοριών ή των πληροφοριών που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την LGPD·
 • να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ή άρνησης της συγκατάθεσής σας και τις συνέπειες αυτής·
 • να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα τρίτα μέρη με τα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • να αποκτήσετε, κατόπιν ρητής αίτησής σας, τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών (εκτός από ανώνυμες πληροφορίες) σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσονται τα εμπορικά και βιομηχανικά μας μυστικά.
 • λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν μία ή περισσότερες εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο. ισχύουν τα 16 του LGPD·
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή·
 • υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία στην ANPD (την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων) ή στους φορείς προστασίας των καταναλωτών·
 • αντιτίθεται σε δραστηριότητα επεξεργασίας σε περιπτώσεις που η επεξεργασία δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου·
 • να ζητήσει σαφείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για μια αυτοματοποιημένη απόφαση· και
 • ζητήστε την επανεξέταση των αποφάσεων που ελήφθησαν αποκλειστικά βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες επηρεάζουν τα συμφέροντά σας. Αυτές περιλαμβάνουν αποφάσεις για τον καθορισμό του προσωπικού, επαγγελματικού, καταναλωτικού και πιστωτικού προφίλ σας ή πτυχών της προσωπικότητάς σας.

Ποτέ δεν θα υποστείτε διακρίσεις ή με άλλο τρόπο θα υποστείτε οποιοδήποτε είδος βλάβης, εάν ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Πώς να υποβάλετε το αίτημά σας

Μπορείτε να υποβάλετε ρητό το αίτημά σας για άσκηση των δικαιωμάτων σας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο ή μέσω του νομίμου εκπροσώπου σας.

Πώς και πότε θα απαντήσουμε στο αίτημά σας

Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα στα αιτήματά σας.
Σε κάθε περίπτωση, εάν είναι αδύνατο για εμάς να το πράξουμε, θα φροντίσουμε να σας κοινοποιήσουμε τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους που μας εμποδίζουν να συμμορφωθούμε άμεσα ή με άλλο τρόπο ποτέ με τα αιτήματά σας. Σε περιπτώσεις που δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας υποδείξουμε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματά σας, εάν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.

Σε περίπτωση που υποβάλετε πρόσβαση ή προσωπικά στοιχεία επιβεβαίωση επεξεργασίας Αίτημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει εάν θέλετε τα προσωπικά σας στοιχεία να παραδοθούν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
Θα χρειαστεί επίσης να μας ενημερώσετε εάν θέλετε να απαντήσουμε αμέσως στο αίτημά σας, οπότε θα απαντήσουμε με απλοποιημένο τρόπο ή εάν χρειάζεστε πλήρη αποκάλυψη.
Στην τελευταία περίπτωση, θα απαντήσουμε εντός 15 ημερών από τη στιγμή του αιτήματός σας, παρέχοντάς σας όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας στοιχείων, επιβεβαίωση για το εάν υπάρχουν ή όχι αρχεία, τυχόν κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα εμπορικά και βιομηχανικά μας μυστικά.

Σε περίπτωση που υποβάλετε α διόρθωση, διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή αποκλεισμός προσωπικών πληροφοριών θα φροντίσουμε να κοινοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας σε άλλα μέρη με τα οποία έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να μπορέσουν και αυτά τα τρίτα μέρη να συμμορφωθούν με το αίτημά σας – εκτός από τις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια πλευρά μας.

Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός Βραζιλίας επιτρέπεται από το νόμο

Επιτρέπεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός της επικράτειας της Βραζιλίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη διεθνή νομική συνεργασία μεταξύ των φορέων δημόσιας υπηρεσίας πληροφοριών, έρευνας και δίωξης, σύμφωνα με τα νόμιμα μέσα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο·
 • όταν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής ή της φυσικής σας ασφάλειας ή τρίτων,
 • όταν η μεταφορά εγκρίνεται από το ANPD·
 • όταν η μεταφορά προκύπτει από δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο συμφωνίας διεθνούς συνεργασίας·
 • όταν η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση δημόσιας τάξης ή νόμιμης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας·
 • όταν η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση, τη διενέργεια σύμβασης ή προκαταρκτικών διαδικασιών που σχετίζονται με σύμβαση ή την τακτική άσκηση δικαιωμάτων σε δικαστικές, διοικητικές ή διαιτητικές διαδικασίες.

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες - συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης - επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Χρήση Δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω του xiaomiui.net (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται στο xiaomiui.net), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν το xiaomiui.net, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier ), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην η σειρά των σελίδων που επισκέφθηκαν και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστες

Το άτομο που χρησιμοποιεί το xiaomiui.net το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και κάθε άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του xiaomiui.net. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος του xiaomiui.net.

xiaomiui.net (ή αυτή την Εφαρμογή)

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από το xiaomiui.net όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν διατίθεται) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookie

Τα cookies είναι Trackers που αποτελούνται από μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Ιχνηλάτης

Το Tracker υποδεικνύει οποιαδήποτε τεχνολογία – π.χ. Cookies, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, ενσωματωμένα σενάρια, e-tags και δακτυλικά αποτυπώματα – που επιτρέπει την παρακολούθηση Χρηστών, για παράδειγμα με πρόσβαση ή αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή του Χρήστη.


Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Άρθ. 13/14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με το xiaomiui.net, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2022