Tietosuojakäytäntö

Xiaomiui.net kerää käyttäjiltään joitain henkilötietoja.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY Turkissa)

Omistajan yhteystiedot: info@xiaomiui.net

Kerätyt tiedot

Xiaomiui.net itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat: Seurantalaitteet; Käyttötiedot; sähköpostiosoite; etunimi; Palvelun käytön aikana välitetyt tiedot.

Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta kerätystä henkilötietosta annetaan tämän tietosuojakäytännön erityisosioissa tai erityisillä selitystekstillä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti tai, jos kyseessä ovat Käyttötiedot, kerätä automaattisesti käytettäessä xiaomiui.net.
Ellei toisin mainita, kaikki xiaomiui.netin pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä xiaomiui.net:n palveluiden tarjoamisen mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa xiaomiui.net nimenomaisesti ilmoittaa, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, Käyttäjät voivat vapaasti olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimivuuteen.
Käyttäjät, jotka eivät ole varmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä omistajaan.
Evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – xiaomiui.net tai xiaomiui.netin käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien käyttö palvelee Käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden julkaisussa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä, jos sellainen on saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista xiaomiui.netin kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

Tietojen käsittelyn tila ja paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin estääksesi tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissain tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana xiaomiui.netin toiminnassa (hallinto, myynti, markkinointi, lakiasiat, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet). - puolueen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

Jalostuksen oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista koskee:

 • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen. Huomaa: Joidenkin lakien mukaan omistajalle voidaan antaa lupa käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out") ilman, että hänen tarvitsee luottaa suostumukseen tai johonkin seuraavista oikeusperusteista. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalakia;
 • Tietojen toimittaminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja / tai sen mahdollisten ennen sopimusta tehtävien velvoitteiden täyttämiseksi;
 • käsittely on välttämätöntä Omistajalle kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai omistajalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • käsittely on välttämätöntä Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Joka tapauksessa omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen vai sopimusvaatimus vai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimistoissa ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoon voi liittyä käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta, käyttäjät voivat tarkistaa osan, joka sisältää tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjillä on myös oikeus oppia tiedonsiirron oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolelle tai mihin tahansa kansainväliseen julkisoikeuteen perustuvaan tai kahden tai useamman maan, kuten YK: n, perustamaan kansainväliseen organisaatioon sekä toteutetuista turvatoimista omistaja suojaa tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, käyttäjät saavat lisätietoja tarkistamalla asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai kysymällä omistajalta yhteysosassa annettujen tietojen avulla.

Retentioaika

Henkilötietoja on käsiteltävä ja säilytettävä niin kauan kuin sitä tarkoitus, johon ne on kerätty, edellyttää.

Siksi:

 • Omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään, kunnes sopimus on täysin toteutettu.
 • Omistajan oikeutettujen etujen tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää tarkkoja tietoja omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asiaankuuluvista osioista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Omistajalle voidaan antaa oikeus säilyttää henkilötietoja pidempään, kun käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, kunhan suostumusta ei peruuteta. Lisäksi omistaja voidaan velvoittaa säilyttämään henkilötietoja pidempään, aina kun sitä vaaditaan laillisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tiedonsaantioikeutta, oikeutta tietojen poistamiseen, oikaisuoikeutta ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida panna täytäntöön säilytysajan umpeutumisen jälkeen.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojella oikeuksiaan ja etujaan (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten etuja), havaita haitallinen tai vilpillinen toiminta, sekä seuraavat: Analytiikka, Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa, Yhteyden ottaminen käyttäjään, Sisällön kommentointi, Mainonta ja sisällön näyttäminen ulkoisista alustoista.

Tarkempia tietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista Käyttäjä voi katsoa kohdasta "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavia palveluita käyttämällä:

 • mainonta

  Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa Käyttäjätietojen käytön mainosviestintätarkoituksiin. Nämä viestit näytetään bannereina ja muina mainoksina xiaomiui.net-sivustolla, mahdollisesti käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella.
  Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot on esitetty alla.
  Jotkut alla luetelluista palveluista voivat käyttää Trackereja käyttäjien tunnistamiseen tai ne voivat käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdistustekniikkaa, eli näyttää mainoksia, jotka on räätälöity käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen mukaan, mukaan lukien ne, jotka havaitaan xiaomiui.net-sivuston ulkopuolella. Lisätietoja saat asianomaisten palveluiden tietosuojakäytännöistä.
  Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevien palvelujen tarjoamien opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, miten yleensä voidaan kieltäytyä kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta osiossa \"Kuinka kieltäytyä kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta\". Tämä asiakirja.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense on Google Ireland Limitedin tarjoama mainospalvelu. Tämä palvelu käyttää "DoubleClick"-evästettä, joka seuraa xiaomiui.net-sivuston käyttöä ja käyttäjien käyttäytymistä tarjottujen mainosten, tuotteiden ja palvelujen suhteen.
  Käyttäjät voivat päättää poistaa kaikki DoubleClick-evästeet käytöstä siirtymällä osoitteeseen: Googlen mainosasetukset.

  Jos haluat ymmärtää Googlen tietojen käytön, ota yhteyttä Googlen kumppanikäytäntö.

  Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö - Jättäytyä syrjään.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

  Tämä käsittely on myyntiä, joka perustuu CCPA:n määritelmään. Tämän lausekkeen tietojen lisäksi Käyttäjä voi löytää tietoja siitä, kuinka kieltäytyä myynnistä Kalifornian kuluttajien oikeuksia käsittelevästä osiosta.

 • Analytics

  Tämän osan palvelut auttavat omistajaa seuraamaan ja analysoimaan verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymisen seuraamiseen.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics on Google Ireland Limitedin ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen xiaomiui.net-sivuston käyttöä, laatiakseen raportteja toimistaan ​​ja jakaakseen ne muiden Google-palvelujen kanssa.
  Google voi käyttää kerättyjä tietoja kontekstualisoida ja mukauttaa oman mainosverkoston mainoksia.

  Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö - Jättäytyä syrjään.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

  Tämä käsittely on myyntiä, joka perustuu CCPA:n määritelmään. Tämän lausekkeen tietojen lisäksi Käyttäjä voi löytää tietoja siitä, kuinka kieltäytyä myynnistä Kalifornian kuluttajien oikeuksia käsittelevästä osiosta.

 • Yhteydenotto käyttäjään

  Postituslista tai uutiskirje (xiaomiui.net)

  Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen, Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat vastaanottaa sähköpostiviestejä, jotka sisältävät kaupallisia tai myynninedistämisluonteisia tietoja xiaomiui.net -sivustosta. Sähköpostiosoitteesi saatetaan myös lisätä tähän luetteloon, kun kirjaudut xiaomiui.net-sivustoon tai olet tehnyt ostoksen.

  Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: tunnisteet.

  Yhteydenottolomake (xiaomiui.net)

  Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedoillaan käyttäjä antaa xiaomiui.netille luvan käyttää näitä tietoja vastatakseen tietopyyntöihin, tarjouspyyntöihin tai muihin lomakkeen otsikossa mainittuihin pyyntöihin.

  Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: tunnisteet.

 • Sisällön kommentointi

  Sisällön kommentointipalvelujen avulla Käyttäjät voivat kommentoida ja julkaista xiaomiui.net-sivuston sisältöön liittyviä kommentteja.
  Omistajan valitsemista asetuksista riippuen käyttäjät voivat myös jättää nimettömiä kommentteja. Jos käyttäjän antamissa henkilötiedoissa on sähköpostiosoite, sitä voidaan käyttää ilmoitusten lähettämiseen saman sisällön kommenteista. Käyttäjät ovat vastuussa kommenttiensa sisällöstä.
  Jos kolmansien osapuolten tarjoama sisällön kommentointipalvelu on asennettu, se voi silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuille, joille kommentointipalvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisikään sisällön kommentointipalvelua.

  Kommenttijärjestelmä hallinnoi suoraan (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.netillä on oma sisäinen sisällön kommenttijärjestelmä.

  Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: tunnisteet.

  Disqus

  Disqus on Disqusin isännöimä keskustelupalstaratkaisu, jonka avulla xiaomiui.net voi lisätä kommentointiominaisuuden mihin tahansa sisältöön.

  Käsitellyt henkilötiedot: Palvelun käytön aikana välitetyt tiedot; Seurantalaitteet; Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö - Pois.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

  Tämä käsittely on myyntiä, joka perustuu CCPA:n määritelmään. Tämän lausekkeen tietojen lisäksi Käyttäjä voi löytää tietoja siitä, kuinka kieltäytyä myynnistä Kalifornian kuluttajien oikeuksia käsittelevästä osiosta.

 • Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta

  Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan xiaomiui.net-sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
  Tämän tyyppinen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuille, joille palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käytä sitä.

  YouTube-videowidget (Google Ireland Limited)

  YouTube on Google Ireland Limitedin tarjoama videosisällön visualisointipalvelu, jonka avulla xiaomiui.net voi sisällyttää tämänkaltaista sisältöä sivuilleen.

  Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

  Tämä käsittely on myyntiä, joka perustuu CCPA:n määritelmään. Tämän lausekkeen tietojen lisäksi Käyttäjä voi löytää tietoja siitä, kuinka kieltäytyä myynnistä Kalifornian kuluttajien oikeuksia käsittelevästä osiosta.

 • Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa

  Tämäntyyppinen palvelu mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisten verkostojen tai muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan xiaomiui.net-sivuilta.
  Xiaomiui.net-sivuston kautta hankittu vuorovaikutus ja tiedot ovat aina kunkin sosiaalisen verkoston Käyttäjän tietosuoja-asetusten alaisia.
  Tämäntyyppinen palvelu saattaa silti kerätä liikennetietoja sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi sitä.
  On suositeltavaa kirjautua ulos vastaavista palveluista varmistaaksesi, että xiaomiui.net-sivustolla käsiteltyjä tietoja ei yhdistetä takaisin Käyttäjän profiiliin.

  Twitterin twiittipainike ja sosiaaliset widgetit (Twitter, Inc.)

  Twitter-painike ja sosiaaliset widgetit ovat palveluita, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Twitter, Inc: n tarjoaman Twitter-sosiaalisen verkoston kanssa.

  Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

  Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.

  CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

  Tämä käsittely on myyntiä, joka perustuu CCPA:n määritelmään. Tämän lausekkeen tietojen lisäksi Käyttäjä voi löytää tietoja siitä, kuinka kieltäytyä myynnistä Kalifornian kuluttajien oikeuksia käsittelevästä osiosta.

Tietoja kiinnostuksiin perustuvan mainonnan käytöstä poistamisesta

Kaikkien tässä asiakirjassa lueteltujen palvelujen tarjoamien kieltäytymisominaisuuksien lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, kuinka yleisesti ottaen voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta evästekäytännön erityisosiossa.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

 • Push-ilmoitukset

  Xiaomiui.net voi lähettää käyttäjälle push-ilmoituksia saavuttaakseen tässä tietosuojakäytännössä kuvatut tarkoitukset.

  Käyttäjät voivat useimmissa tapauksissa kieltäytyä vastaanottamasta push-ilmoituksia vierailemalla laitteensa asetuksissa, kuten matkapuhelimien ilmoitusasetuksissa, ja muuttaa sitten näitä asetuksia xiaomiui.net-sivustolle, joidenkin tai kaikkien tietyn laitteen sovelluksiin.
  Käyttäjien on oltava tietoisia siitä, että push-ilmoitusten poistaminen käytöstä voi vaikuttaa negatiivisesti xiaomiui.net-apuohjelmaan.

 • localStoragea

  localStorage antaa xiaomiui.netille mahdollisuuden tallentaa ja käyttää tietoja suoraan käyttäjän selaimessa ilman vanhentumispäivää.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia omistajan käsittelemiin tietoihinsa.

Erityisesti käyttäjillä on oikeus tehdä seuraava:

 • Peruuta heidän suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, jos he ovat aiemmin antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
 • Vastustaa heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Lisätietoja on alla olevassa erillisessä osiossa.
 • Käytä heidän tietojaan. Käyttäjillä on oikeus oppia, jos tietoja käsittelee Omistaja, saada tietoja käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista.
 • Tarkista ja etsi oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.
 • Rajoita heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa Omistaja ei käsittele tietojaan muuhun tarkoitukseen kuin sen tallentamiseen.
 • Pyydä heidän henkilötietojaan poistamaan tai muuten poistamaan. Käyttäjillä on oikeus tietyissä olosuhteissa saada tietonsa omistajalta.
 • Vastaanota heidän tietojaan ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle esteettä. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että Tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon Käyttäjä kuuluu, tai sen sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.
 • Tee valitus. Käyttäjillä on oikeus esittää vaatimus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Yksityiskohdat oikeudesta vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, omistajalle osoitetun julkisen vallan käyttämisessä tai omistajan oikeutettujen etujen vuoksi, käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä tarjoamalla heidän erityistilanteeseensa liittyvän perusteen perustele vastaväite.

Käyttäjien on tiedettävä, että jos heidän henkilötietojaan kuitenkin käsitellään suoramarkkinointitarkoituksia varten, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa ilman mitään perusteluja. Saadakseen tietää, käsitteleekö omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksia varten, käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin osiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia?

Kaikki käyttäjäoikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan ohjata omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen avulla. Näitä pyyntöjä voidaan käyttää maksutta, ja omistaja vastaa siitä mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Evästekäytäntö

Xiaomiui.net käyttää Trackersia. Saadakseen lisätietoa Käyttäjä voi katsoa Evästekäytäntö.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin xiaomiui.net tai siihen liittyvien Palvelujen virheellisestä käytöstä.
Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen siitä, että omistajaa voidaan velvoittaa paljastamaan henkilötiedot viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilökohtaisista tiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi xiaomiui.net voi pyynnöstä antaa Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin xiaomiui.net ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta xiaomiui.netin kanssa (järjestelmälokit), käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot, joita ei ole tässä politiikassa

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä voidaan pyytää omistajalta milloin tahansa. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alusta.

Kuinka ”Älä seuraa” -pyyntöjä käsitellään

Xiaomiui.net ei tue "Do Not Track" -pyyntöjä.
Jos haluat selvittää, käyttääkö joku sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista "Älä seuraa" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

Muutokset tämän yksityisyyden suoja

Omistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti osoitteessa xiaomiui.net ja/tai - mikäli se on teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä ilmoituksen käyttäjille kaikkien saatavilla olevien yhteystietojen kautta. Omistajalle. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimmän muokkauksen päivämäärään, joka on listattu alareunassa.

Jos muutokset vaikuttavat käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimintoihin, omistajan on tarvittaessa hankittava käyttäjältä uusi suostumus.

Tietoja kalifornialaisille kuluttajille

Tämä asiakirjan osa integroi ja täydentää muuhun tietosuojakäytäntöön sisältyviä tietoja, ja sen toimittaa xiaomiui.net-sivustoa ylläpitävä yritys ja tarvittaessa sen emoyhtiö, tytäryhtiöt ja tytäryhtiöt (tämän osion tarkoituksia varten kutsutaan yhteisesti "me", "me", "meidän").

Tämän osion määräykset koskevat kaikkia Käyttäjiä, jotka ovat Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa asuvia kuluttajia "The California Consumer Privacy Act of 2018" -lain mukaisesti (Käyttäjiin viitataan alla, yksinkertaisesti "sinä", " sinun”, ”sinun”), ja tällaisten kuluttajien osalta nämä ehdot korvaavat kaikki muut tietosuojaselosteeseen sisältyvät mahdollisesti poikkeavat tai ristiriitaiset määräykset.

Tässä asiakirjan osassa käytetään termiä "henkilötiedot", sellaisena kuin se on määritelty Kalifornian kuluttajatietosuojalaissa (CCPA).

Kerättyjen, luovutettujen tai myytyjen henkilötietojen luokat

Tässä osiossa teemme yhteenvedon keräämiemme, paljastamiemme tai myymiemme henkilötietojen luokat ja niiden tarkoitukset. Näistä toiminnoista voit lukea yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan osiosta "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Keräämämme tiedot: keräämiemme henkilötietojen luokat

Olemme keränneet seuraavat henkilötietoluokat sinusta: tunnisteet ja Internet-tiedot.

Emme kerää muita henkilötietojen luokkia ilmoittamatta siitä sinulle.

Miten keräämme tietoja: mistä keräämämme henkilötiedot ovat peräisin?

Keräämme yllä mainitut henkilötietoluokat, joko suoraan tai epäsuorasti, sinulta, kun käytät xiaomiui.net-sivustoa.

Annat esimerkiksi suoraan henkilötietosi, kun lähetät pyyntöjä millä tahansa xiaomiui.net-lomakkeella. Annat myös henkilökohtaisia ​​tietoja epäsuorasti navigoidessasi xiaomiui.net-sivustolla, koska sinua koskevia henkilötietoja tarkkaillaan ja kerätään automaattisesti. Lopuksi voimme kerätä henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, jotka työskentelevät kanssamme Palvelun tai xiaomiui.net-sivuston ja sen ominaisuuksien toiminnan yhteydessä.

Kuinka käytämme keräämiämme tietoja: henkilötietojesi jakaminen ja paljastaminen kolmansille osapuolille liiketoimintatarkoituksiin

Saatamme paljastaa sinusta keräämämme henkilötiedot kolmannelle osapuolelle liiketoimintaa varten. Tässä tapauksessa teemme tällaisen kolmannen osapuolen kanssa kirjallisen sopimuksen, joka edellyttää, että vastaanottaja pitää henkilötiedot luottamuksellisina eikä käytä niitä muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin.

Voimme myös paljastaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kun nimenomaisesti pyydät tai valtuutat meidät tekemään niin, jotta voimme tarjota sinulle Palvelumme.

Lisätietoja käsittelyn tarkoituksista saat tämän asiakirjan asiaankuuluvasta osiosta.

Henkilötietojesi myynti

Käytännössämme sana "myynti" tarkoittaa mitä tahansa "kuluttajan henkilötietojen myyntiä, vuokraamista, luovuttamista, paljastamista, levittämistä, saataville asettamista, siirtämistä tai muuten välittämistä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle rahallista tai muuta arvokasta vastiketta vastaan".

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi myynti voi tapahtua aina, kun sovellus näyttää mainoksia tai tekee tilastollisia analyyseja liikenteestä tai näkymistä tai yksinkertaisesti siksi, että se käyttää työkaluja, kuten sosiaalisen verkoston laajennuksia ja vastaavia.

Oikeutesi kieltäytyä henkilötietojen myynnistä

Sinulla on oikeus kieltäytyä henkilötietojesi myynnistä. Tämä tarkoittaa, että aina kun pyydät meitä lopettamaan tietojesi myynnin, noudatamme pyyntöäsi.
Tällaisia ​​pyyntöjä voidaan tehdä vapaasti, milloin tahansa ilman todennettavissa olevaa pyyntöä, yksinkertaisesti noudattamalla alla olevia ohjeita.

Ohjeet henkilötietojen myynnin kieltäytymiseen

Jos haluat tietää enemmän tai käyttää oikeuttasi kieltäytyä kaikesta xiaomiui.net-myynnistä, sekä online- että offline-tilassa, voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja käyttämällä tässä asiakirjassa annettuja yhteystietoja.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?

Saatamme käyttää henkilökohtaisia ​​tietojasi mahdollistaaksemme xiaomiui.net-sivuston ja sen ominaisuuksien toiminnan ("liiketoiminnalliset tarkoitukset"). Tällaisissa tapauksissa henkilötietojasi käsitellään tavalla, joka on tarpeen ja oikeassa suhteessa siihen liiketoimintatarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, ja tiukasti yhteensopivien toiminnallisten tarkoitusten rajoissa.

Voimme käyttää henkilötietojasi myös muihin syihin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin (kuten tämän asiakirjan kohdassa "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä" on mainittu), sekä noudattaaksemme lakia ja puolustaaksemme oikeuksiamme toimivaltaisille viranomaisille, jos oikeutemme ja etumme ovat uhattuina tai kärsimme todellista vahinkoa.

Emme käytä henkilötietojasi erilaisiin, toisiinsa liittymättömiin tai yhteensopimattomiin tarkoituksiin ilmoittamatta sinulle.

Kalifornian tietosuojaoikeutesi ja niiden käyttäminen

Oikeus tietää ja siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää, että paljastamme sinulle:

 • sinusta keräämiemme henkilötietojen luokat ja lähteet, tarkoitukset, joihin käytämme tietojasi ja kenen kanssa tällaisia ​​tietoja jaetaan;
 • jos henkilötietoja myydään tai luovutetaan liiketoimintatarkoituksiin, kaksi erillistä luetteloa, joissa paljastamme:
  • myynnin osalta kunkin vastaanottajaluokan ostamat henkilötietoluokat; ja
  • liiketoimintatarkoituksiin annettavien tietojen osalta kunkin vastaanottajaluokan saamia henkilötietoluokkia.

Edellä kuvattu luovuttaminen rajoittuu viimeisten 12 kuukauden aikana kerättyihin tai käytettyihin henkilötietoihin.

Jos toimitamme vastauksemme sähköisesti, liitteenä olevat tiedot ovat \”portable\”, eli toimitetaan helposti käytettävässä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle taholle esteettä – mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista

Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme kaikki henkilötietosi, jollei laissa määrätyistä poikkeuksista muuta johdu (kuten, mutta niihin rajoittumatta, kun tietoja käytetään xiaomiui.net-sivuston virheiden tunnistamiseen ja korjaamiseen, havaitsemiseen turvavälikohtauksiin ja suojautumiseen petolliselta tai laittomalta toiminnalta, käyttää tiettyjä oikeuksia jne.).

Jos lakisääteistä poikkeusta ei sovelleta, oikeutesi käyttämisen seurauksena poistamme henkilötietosi ja kehotamme kaikkia palveluntarjoajiamme tekemään niin.

Kuinka käyttää oikeuksiasi

Käyttääksesi yllä kuvattuja oikeuksia sinun on lähetettävä meille todennettavissa oleva pyyntösi ottamalla meihin yhteyttä tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta.

Jotta voimme vastata pyyntöösi, meidän on tiedettävä kuka olet. Siksi voit käyttää yllä olevia oikeuksia vain tekemällä todennettavissa olevan pyynnön, jonka tulee:

 • anna riittävät tiedot, joiden avulla voimme kohtuudella varmistaa, että olet henkilö, josta olemme keränneet henkilötietoja, tai valtuutettu edustaja;
 • kuvaile pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme ymmärtää sen oikein, arvioida ja vastata siihen.

Emme vastaa mihinkään pyyntöön, jos emme pysty vahvistamaan henkilöllisyyttäsi ja siten vahvistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot todella liittyvät sinuun.

Jos et voi lähettää todennettavissa olevaa pyyntöä henkilökohtaisesti, voit valtuuttaa Kalifornian valtiosihteeriin rekisteröidyn henkilön toimimaan puolestasi.

Jos olet täysi-ikäinen, voit tehdä todennettavissa olevan pyynnön alaikäisen puolesta vanhempasi alaisuudessa.

Voit lähettää enintään 2 pyyntöä 12 kuukauden aikana.

Miten ja milloin meidän odotetaan käsittelevän pyyntösi

Vahvistamme todennettavissa olevan pyyntösi vastaanottamisen 10 päivän kuluessa ja annamme tietoja siitä, kuinka käsittelemme pyyntösi.

Vastaamme pyyntöösi 45 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos tarvitsemme lisää aikaa, selitämme sinulle syyt ja kuinka paljon aikaa tarvitsemme. Huomaa, että pyyntösi täyttäminen voi kestää jopa 90 päivää.

Tietojemme kattaa edellisen 12 kuukauden ajanjakson.

Jos hylkäämme pyyntösi, selitämme sinulle kieltäytymisemme taustalla olevat syyt.

Emme veloita maksua todennettavissa olevan pyyntösi käsittelystä tai siihen vastaamisesta, ellei tällainen pyyntö ole ilmeisen perusteeton tai liiallinen. Tällaisissa tapauksissa voimme veloittaa kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toimimasta pyynnön mukaisesti. Kummassakin tapauksessa ilmoitamme valinnoistamme ja selitämme niiden taustalla olevat syyt.

Tietoja Brasiliassa asuville käyttäjille

Tämä asiakirjan osa integroi ja täydentää muuhun tietosuojakäytäntöön sisältyviä tietoja, ja sen tarjoaa xiaomiui.net-sivustoa ylläpitävä taho ja tarvittaessa sen emoyhtiö, tytäryhtiöt ja tytäryhtiöt (tämän osion tarkoituksia varten kutsutaan yhteisesti "me", "me", "meidän").
Tämän osion määräykset koskevat kaikkia Brasiliassa asuvia käyttäjiä \"Lei Geral de Proteção de Dadosin\" mukaisesti (Käyttäjiin viitataan jäljempänä yksinkertaisesti "sinä", "sinun", "sinun"). Tällaisten käyttäjien osalta nämä ehdot syrjäyttävät muut tietosuojaselosteeseen sisältyvät mahdollisesti poikkeavat tai ristiriitaiset määräykset.
Tässä asiakirjan osassa käytetään termiä "henkilötiedot", sellaisena kuin se on määritelty Lei Geral de Proteção de Dadosissa (GDPR).

Perusteet, joilla käsittelemme henkilötietojasi

Voimme käsitellä henkilötietojasi vain, jos meillä on laillinen peruste tällaiselle käsittelylle. Oikeusperustat ovat seuraavat:

 • suostumuksesi asiaankuuluviin käsittelytoimiin;
 • meille kuuluvan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
 • lakien tai asetusten tai sopimuksiin, sopimuksiin tai vastaaviin oikeudellisiin välineisiin perustuvien julkisten käytäntöjen toteuttaminen;
 • tutkimusyksiköiden suorittamat tutkimukset, mieluiten anonymisoiduilla henkilötiedoilla;
 • sopimuksen toteuttaminen ja sen alustavat menettelyt, jos olet kyseisen sopimuksen osapuoli;
 • oikeutemme käyttäminen oikeudellisissa, hallinnollisissa tai välimiesmenettelyissä;
 • sinun tai kolmannen osapuolen suojaaminen tai fyysinen turvallisuus;
 • terveyden suojelu – terveydenhuoltoalan yksiköiden tai ammattilaisten suorittamissa toimenpiteissä;
 • oikeutettuja etujamme edellyttäen, että perusoikeutesi ja -vapautesi eivät ole etusijalla; ja
 • luottosuoja.

Saadaksesi lisätietoja oikeusperustoista, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa käyttämällä tässä asiakirjassa annettuja yhteystietoja.

Käsiteltyjen henkilötietojen luokat

Saadaksesi selville, mitä henkilötietojasi käsitellään, voit lukea tämän asiakirjan osiosta "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Saadaksesi selville, miksi käsittelemme henkilötietojasi, voit lukea tämän asiakirjan osiot "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä" ja "Käsittelyn tarkoitukset".

Brasilian tietosuojaoikeutesi, pyynnön jättäminen ja vastauksemme pyyntöihisi

Brasilian tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus:

 • saada vahvistus henkilötietojesi käsittelystä;
 • pääsy henkilötietoihisi;
 • korjata puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet henkilötiedot;
 • saada tarpeettomat tai liialliset henkilötietosi tai tiedot, joita ei käsitellä LGPD:n mukaisesti, anonymisoida, estää tai poistaa;
 • saada tietoja mahdollisuudesta antaa tai evätä suostumuksesi ja sen seurauksista;
 • saada tietoja kolmansista osapuolista, joiden kanssa jaamme henkilötietojasi;
 • saada nimenomaisesta pyynnöstäsi henkilötietosi (lukuun ottamatta anonymisoituja tietoja) siirrettäviksi toiselle palvelun tai tuotteen tarjoajalle edellyttäen, että kaupalliset ja teolliset salaisuutemme on suojattu;
 • saada käsiteltävien henkilötietojesi poistaminen, jos käsittely perustui suostumukseesi, ellei yksi tai useampi pykälässä säädetty poikkeus. LGPD:n 16 §:ää sovelletaan;
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa;
 • tehdä henkilötietoihisi liittyvä valitus ANPD:lle (kansallinen tietosuojaviranomainen) tai kuluttajansuojaelimille;
 • vastustaa käsittelyä tapauksissa, joissa käsittely ei tapahdu lain säännösten mukaisesti;
 • pyytää selkeitä ja riittäviä tietoja automaattisessa päätöksessä käytetyistä kriteereistä ja menettelyistä; ja
 • pyytää tarkastettaviksi päätöksiä, jotka on tehty yksinomaan henkilötietojesi automatisoidun käsittelyn perusteella ja jotka vaikuttavat etuisi. Näitä ovat päätökset henkilökohtaisen, ammatillisen, kuluttaja- ja luottoprofiilisi tai persoonallisuutesi määrittämisestä.

Sinua ei koskaan syrjitä tai muuten joudu kärsimään minkäänlaisesta haitasta, jos käytät oikeuksiasi.

Kuinka lähettää pyyntösi

Voit lähettää nimenomaisen pyyntösi käyttää oikeuksiasi veloituksetta milloin tahansa käyttämällä tässä asiakirjassa annettuja yhteystietoja tai laillisen edustajasi kautta.

Miten ja milloin vastaamme pyyntöösi

Pyrimme vastaamaan pyyntöihisi ripeästi.
Joka tapauksessa, jos emme voi tehdä niin, varmistamme, että ilmoitamme sinulle tosiasialliset tai oikeudelliset syyt, jotka estävät meitä välittömästi tai muuten koskaan noudattamasta pyyntöjäsi. Tapauksissa, joissa emme käsittele henkilötietojasi, ilmoitamme sinulle fyysisen tai oikeushenkilön, jolle sinun tulee osoittaa pyyntösi, jos pystymme siihen.

Siinä tapauksessa, että jätät pääsy tai henkilökohtaisia ​​tietoja käsittelyn vahvistus pyyntöäsi, varmista, että määrität, haluatko henkilötietosi toimitettavan sähköisessä vai painetussa muodossa.
Sinun tulee myös ilmoittaa meille, haluatko meidän vastaavan pyyntöösi välittömästi, jolloin vastaamme yksinkertaistetusti vai tarvitsetko sen sijaan täydellisen julkistamisen.
Jälkimmäisessä tapauksessa vastaamme 15 päivän kuluessa pyyntösi esittämisestä ja toimitamme sinulle kaikki tiedot henkilötietojesi alkuperästä, vahvistuksen siitä, onko tietueita vai ei, käsittelyssä käytetyt kriteerit ja tarkoitukset. käsittelystä samalla kun suojellaan kaupallisia ja teollisia salaisuuksiamme.

Siinä tapauksessa, että teet a oikaisu, poistaminen, anonymisointi tai henkilötietojen estäminen pyyntösi, varmistamme, että välitämme pyyntösi välittömästi muille osapuolille, joille olemme jakaneet henkilötietosi, jotta tällaiset kolmannet osapuolet voivat myös täyttää pyyntösi – paitsi tapauksissa, joissa viestintä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii suhteetonta vaivaa Meidän puolella.

Henkilötietojen siirto Brasilian ulkopuolelle on lain sallima

Meillä on oikeus siirtää henkilötietojasi Brasilian alueen ulkopuolelle seuraavissa tapauksissa:

 • kun siirto on tarpeen julkisen tiedustelu-, tutkinta- ja syyttäjäelinten välisen kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön vuoksi kansainvälisen oikeuden tarjoamien oikeudellisten keinojen mukaisesti;
 • kun siirto on tarpeen sinun tai kolmannen osapuolen hengen tai fyysisen turvallisuuden suojelemiseksi;
 • kun ANPD on hyväksynyt siirron;
 • kun siirto johtuu kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa tehdystä sitoumuksesta;
 • kun siirto on tarpeen yleisen järjestyksen tai julkisen palvelun laillisen tehtävän toteuttamiseksi;
 • kun siirto on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, sopimuksen tai sopimukseen liittyvien alustavien menettelyjen suorittamiseksi tai oikeuksien säännölliseksi käyttämiseksi oikeudellisissa, hallinnollisissa tai välimiesmenettelyissä.

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä - mukaan lukien henkilötunnus - mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistamisen.

Käyttötiedot

Xiaomiui.netin (tai xiaomiui.netissä käytettyjen kolmannen osapuolen palveluiden) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, jotka voivat sisältää: xiaomiui.net-sivustoa käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier) ), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistunut lopputulos, virhe jne.), maa alkuperästä, Käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. kullekin sovelluksen sivulla vietetty aika) ja tiedot sovelluksessa seuratusta polusta, erityisesti vierailtujen sivujen järjestys ja muut parametrit laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai käyttäjän IT-ympäristöstä.

käyttäjä

Xiaomiui.net-sivustoa käyttävä henkilö, joka on sama kuin rekisteröidyn, ellei toisin mainita.

Tietosuoja

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Dataprosessori (tai tietovalvoja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta, kuten tässä tietosuojakäytännössä kuvataan.

Data Controller (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien xiaomiui.net toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on xiaomiui.net-sivuston omistaja.

xiaomiui.net (tai tämä sovellus)

Keinot, joilla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Palvelu, jonka tarjoaa xiaomiui.net suhteellisissa ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksessa kuvatulla tavalla.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset jäsenvaltiot Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen.

Cookie

Evästeet ovat seurantalaitteita, jotka koostuvat käyttäjän selaimeen tallennetuista pienistä tietojoukoista.

Tracker

Tracker ilmaisee minkä tahansa tekniikan – esim. evästeet, yksilölliset tunnisteet, verkkojäljitteet, upotetut skriptit, e-tunnisteet ja sormenjäljet ​​– joka mahdollistaa Käyttäjien seurannan, esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja Käyttäjän laitteelle.


Oikeudelliset tiedot

Tämä tietosuojalausunto on laadittu useiden lakien, mukaan lukien Art. Asetuksen (EU) 13/14 (yleinen tietosuoja-asetus) 2016/679.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain xiaomiui.net-sivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Viimeisin päivitys: 24. toukokuuta 2022