બધા બ્લેકશાર્ક સ્માર્ટફોન

બ્લેક શાર્ક એ ગેમર્સ માટે રચાયેલ સ્માર્ટફોનની લાઇન છે. પ્રથમ બ્લેક શાર્ક ફોન 2018 માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારથી આ લાઇન ઘણા જુદા જુદા મોડલનો સમાવેશ કરવા માટે વિસ્તૃત થઈ છે. બ્લેક શાર્ક ફોન તેમના હાઇ-એન્ડ સ્પેક્સ અને ગેમિંગ-સેન્ટ્રિક ફીચર્સ માટે જાણીતા છે, જેમ કે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા બટન મેપિંગ અને લો-લેટન્સી ડિસ્પ્લે. બ્લેક શાર્ક હજુ પણ બજારમાં સૌથી શક્તિશાળી ગેમિંગ ફોન બનાવે છે. જો તમે એવો ફોન શોધી રહ્યા છો જે સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાળી ગેમને પણ હેન્ડલ કરી શકે, તો તમારે ઓલ બ્લેક શાર્ક ફોનની યાદી તપાસવી જોઈએ.

બ્લેકશાર્ક 2022

બ્લેકશાર્ક દ્વારા 2022 માં જાહેર કરાયેલ મોબાઇલ ઉપકરણોની સૂચિ.

બ્લેકશાર્ક 2021

બ્લેકશાર્ક દ્વારા 2021 માં જાહેર કરાયેલ મોબાઇલ ઉપકરણોની સૂચિ.

બ્લેકશાર્ક 2020

બ્લેકશાર્ક દ્વારા 2020 માં જાહેર કરાયેલ મોબાઇલ ઉપકરણોની સૂચિ.

બ્લેકશાર્ક 2019

બ્લેકશાર્ક દ્વારા 2019 માં જાહેર કરાયેલ મોબાઇલ ઉપકરણોની સૂચિ.

બ્લેકશાર્ક 2018

બ્લેકશાર્ક દ્વારા 2018 માં જાહેર કરાયેલ મોબાઇલ ઉપકરણોની સૂચિ.