Adatkezelési tájékoztató

A Xiaomiui.net személyes adatokat gyűjt a felhasználóitól.

Tulajdonos és adatkezelő

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY Törökországban)

Tulajdonos kapcsolat e-mail címe: info@xiaomiui.net

Összegyűjtött adatok típusai

A xiaomiui.net által önmagában vagy harmadik feleken keresztül gyűjtött személyes adatok típusai között megtalálhatók a következők: nyomkövetők; Használati adatok; email cím; keresztnév; A szolgáltatás használata során közölt adatok.

Az összegyűjtött személyes adatok egyes típusairól a részletek a jelen adatvédelmi irányelv külön szakaszaiban vagy az Adatgyűjtés előtt megjelenő speciális magyarázó szövegekben találhatók.
Személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhat, vagy Használati adatok esetén automatikusan gyűjthető a xiaomiui.net használatakor.
Eltérő rendelkezés hiányában a xiaomiui.net által kért összes adat kötelező, és ezen adatok megadásának elmulasztása ellehetetlenítheti a xiaomiui.net szolgáltatásainak nyújtását. Azokban az esetekben, amikor a xiaomiui.net kifejezetten kijelenti, hogy egyes Adatok nem kötelezőek, a Felhasználók szabadon nem közölhetik ezeket az Adatokat anélkül, hogy az a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére nézve következményekkel járna.
Azokat a felhasználókat, akik nem biztosak abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, vegyék fel a kapcsolatot a Tulajdonossal.
A Cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – xiaomiui.net vagy a xiaomiui.net által igénybe vett harmadik fél szolgáltatás tulajdonosai általi felhasználása a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítását szolgálja, az itt leírt egyéb célokon túlmenően. jelen dokumentumban és a Cookie-szabályzatban, ha elérhető.

A felhasználók felelősek a xiaomiui.net-en keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik felektől származó személyes adatokért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával az adatok Tulajdonos részére történő átadásához.

Az Adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy illetéktelen megsemmisítésének megakadályozása érdekében.
Az adatkezelés számítógéppel és/vagy informatikai eszközökkel, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint történik. Az Adatokhoz a Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben bizonyos típusú felelős személyek is hozzáférhetnek, akik részt vesznek a xiaomiui.net működésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) vagy külső felek (pl. -párttechnikai szolgáltatók, levelező szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek) adott esetben a Tulajdonos által adatfeldolgozónak nevezett ki. Ezen felek frissített listája a Tulajdonostól bármikor kérhető.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos feldolgozhatja a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak egyike érvényes:

 • A felhasználók egy vagy több konkrét célra adták beleegyezésüket. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezheti a személyes adatok feldolgozását, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen („opt-out”), anélkül, hogy beleegyezésére vagy a következő jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem érvényes, amikor a személyes adatok kezelésére az európai adatvédelmi törvények vonatkoznak;
 • az adatok megadása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és / vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeihez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalom gyakorlásával hajtanak végre;
 • az adatkezelés a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében szükséges.

A Tulajdonos mindenesetre örömmel segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, különös tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Hely

Az adatokat a Tulajdonos működő irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol a feldolgozásban érintett felek találhatók.

A felhasználó tartózkodási helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja a Felhasználó adatainak átadását a saját országától eltérő országba. Ha többet szeretne megtudni az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről, a felhasználók megnézhetik a Személyes adatok feldolgozásának részleteit tartalmazó részt.

A felhasználók megismerhetik az Európai Unión kívüli országba vagy a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adatátvitel jogalapját, valamint a megtett biztonsági intézkedéseket. a Tulajdonos adatainak védelme érdekében.

Ha ilyen átadásra kerül sor, a Felhasználók többet megtudhatnak a dokumentum megfelelő szakaszainak ellenőrzésével, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolattartó részben megadott információk felhasználásával.

Késleltetési idő

A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg azt a cél megköveteli, amelyre gyűjtötték.

Ebből adódóan:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célokra gyűjtött személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg a szerződést teljes mértékben teljesítik.
 • A Tulajdonos jogos érdekeinek érdekében gyűjtött személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg az ilyen célok megvalósításához szükséges. A felhasználók konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos jogos érdekeiről a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban, vagy kapcsolatba léphetnek a Tulajdonossal.

A Tulajdonos megengedheti a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzését, amennyiben a Felhasználó beleegyezik az ilyen adatkezelésbe, mindaddig, amíg az ilyen hozzájárulást nem vonják vissza. Ezenkívül a Tulajdonos kötelezhető arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, amikor erre jogi kötelezettség teljesítése vagy hatósági utasítás alapján van szükség.

A megőrzési időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.

A feldolgozás célja

A Felhasználóra vonatkozó adatokat azért gyűjtjük, hogy a Tulajdonos a Szolgáltatást nyújthassa, eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinek, eleget tudjon tenni a végrehajtási kéréseknek, megvédje jogait és érdekeit (vagy Felhasználói vagy harmadik felek jogait), valamint bármilyen rosszindulatú vagy csalárd tevékenységet észleljen, valamint a következők: Analytics, interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal, kapcsolatfelvétel a felhasználóval, tartalom kommentálása, hirdetés és tartalom megjelenítése külső platformokról.

Az egyes célokhoz felhasznált Személyes adatokkal kapcsolatos konkrét információkért a Felhasználó a „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” című fejezetben tájékozódhat.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtik és a következő szolgáltatások igénybevételével:

 • Hirdetés

  Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználói adatok reklámkommunikációs célokra történő felhasználását. Ezek a kommunikációk bannerek és egyéb hirdetések formájában jelennek meg a xiaomiui.net oldalon, esetleg a Felhasználó érdeklődése alapján.
  Ez nem azt jelenti, hogy az összes Személyes adatot erre a célra használják. Az információkat és a felhasználás feltételeit az alábbiakban mutatjuk be.
  Az alább felsorolt ​​szolgáltatások némelyike ​​használhatja a Trackereket a Felhasználók azonosítására, vagy alkalmazhatja a viselkedési újracélzási technikát, azaz a Felhasználó érdeklődési köréhez és viselkedéséhez szabott hirdetések megjelenítését, beleértve a xiaomiui.net-en kívül észlelteket is. További információkért tekintse meg az érintett szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát.
  Az ilyen jellegű szolgáltatások általában lehetőséget kínálnak az ilyen nyomon követésről való leiratkozásra. Az alábbi szolgáltatások bármelyike ​​által kínált leiratkozási funkciókon kívül a Felhasználók többet megtudhatnak arról, hogyan lehet általánosságban leiratkozni az érdeklődésen alapuló hirdetésekről a \"Hogyan lehet leiratkozni az érdeklődésen alapuló hirdetésekről" című részben. ez a dokumentum.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  A Google AdSense a Google Ireland Limited által nyújtott hirdetési szolgáltatás. Ez a szolgáltatás a „DoubleClick” Cookie-t használja, amely nyomon követi a xiaomiui.net használatát és a felhasználók viselkedését a hirdetésekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
  A felhasználók dönthetnek úgy, hogy letiltják az összes DoubleClick-cookie-t a következő címen: Google hirdetésbeállítások.

  A Google adatfelhasználásának megértéséhez forduljon a webhelyhez A Google partnerekre vonatkozó irányelvei.

  Feldolgozott személyes adatok: Trackerek; Használati adatok.

  Feldolgozás helye: Írország – Adatkezelési tájékoztató - Kiszáll.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

  Ez a feldolgozás a CCPA meghatározása alapján értékesítésnek minősül. A jelen pontban szereplő információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben információkat találhat az értékesítésből való leiratkozás módjáról.

 • Elemzések

  Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalmat, és felhasználható legyen a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  A Google Analytics a Google Ireland Limited („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat a xiaomiui.net használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja fel, jelentéseket készít a tevékenységeiről, és megosztja azokat más Google-szolgáltatásokkal.
  A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

  Feldolgozott személyes adatok: Trackerek; Használati adatok.

  Feldolgozás helye: Írország – Adatkezelési tájékoztató - Kiszáll.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

  Ez a feldolgozás a CCPA meghatározása alapján értékesítésnek minősül. A jelen pontban szereplő információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben információkat találhat az értékesítésből való leiratkozás módjáról.

 • Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

  Levelezőlista vagy hírlevél (xiaomiui.net)

  A levelezési listára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe felkerül azoknak a kapcsolattartói listájára, akik a xiaomiui.net-re vonatkozó kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak. Az Ön e-mail címe is felkerülhet erre a listára a xiaomiui.net webhelyre való feliratkozás eredményeként vagy vásárlás után.

  Kezelt személyes adatok: email cím.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: azonosítók.

  Kapcsolatfelvételi űrlap (xiaomiui.net)

  A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a Felhasználó felhatalmazza a xiaomiui.net-et arra, hogy ezen adatok felhasználásával válaszoljon információ-, árajánlatkérésekre vagy bármilyen más, az űrlap fejlécében jelzett kérésre.

  Kezelt személyes adatok: email cím; keresztnév.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: azonosítók.

 • Tartalom megjegyzés

  A tartalomkommentálási szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megjegyzéseiket tegyék meg és tegyék közzé a xiaomiui.net tartalmához.
  A Tulajdonos által választott beállításoktól függően a felhasználók névtelen megjegyzéseket is tehetnek. Ha a Felhasználó által megadott személyes adatok között szerepel egy e-mail cím, akkor az felhasználható arra, hogy értesítéseket küldjön az azonos tartalmú megjegyzésekről. A felhasználók felelősek saját megjegyzéseik tartalmáért.
  Ha harmadik fél által biztosított tartalomkommentáló szolgáltatás telepítve van, az továbbra is gyűjthet webforgalmi adatokat azokról az oldalakról, amelyekre a megjegyzés szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a Felhasználó nem használja a tartalom kommentálási szolgáltatást.

  Közvetlenül kezelt megjegyzésrendszer (xiaomiui.net)

  A Xiaomiui.net saját belső tartalom-megjegyzési rendszerrel rendelkezik.

  Kezelt személyes adatok: email cím; keresztnév.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: azonosítók.

  Disqus

  A Disqus a Disqus által biztosított vitafórum-megoldás, amely lehetővé teszi a xiaomiui.net számára, hogy bármilyen tartalomhoz megjegyzés funkciót adjon.

  Kezelt személyes adatok: a szolgáltatás igénybevétele során közölt adatok; Nyomkövetők; Használati adatok.

  A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatkezelési tájékoztató - Kilépés.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

  Ez a feldolgozás a CCPA meghatározása alapján értékesítésnek minősül. A jelen pontban szereplő információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben információkat találhat az értékesítésből való leiratkozás módjáról.

 • Tartalom megjelenítése külső platformokról

  Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a külső platformokon tárolt tartalom megtekintését közvetlenül a xiaomiui.net oldalairól, és interakciót velük.
  Az ilyen típusú szolgáltatások továbbra is gyűjthetnek webforgalmi adatokat azokról az oldalakról, amelyekre a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják azt.

  YouTube videomodul (Google Ireland Limited)

  A YouTube a Google Ireland Limited által biztosított videotartalom-vizualizációs szolgáltatás, amely lehetővé teszi a xiaomiui.net számára, hogy ilyen tartalmat helyezzen el oldalain.

  Feldolgozott személyes adatok: Trackerek; Használati adatok.

  Feldolgozás helye: Írország – Adatkezelési tájékoztató.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

  Ez a feldolgozás a CCPA meghatározása alapján értékesítésnek minősül. A jelen pontban szereplő információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben információkat találhat az értékesítésből való leiratkozás módjáról.

 • Interakció külső közösségi hálózatokkal és platformokkal

  Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül a xiaomiui.net oldalairól.
  A xiaomiui.net-en keresztül szerzett interakciókra és információkra mindig a Felhasználó adatvédelmi beállításai vonatkoznak az egyes közösségi hálózatokra vonatkozóan.
  Az ilyen típusú szolgáltatások továbbra is gyűjthetnek forgalmi adatokat azokról az oldalakról, amelyekre a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják azt.
  Javasoljuk, hogy kijelentkezzen az adott szolgáltatásokból, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a xiaomiui.net oldalon feldolgozott adatok nem kapcsolódnak vissza a Felhasználó profiljához.

  Twitter Tweet gomb és közösségi widgetek (Twitter, Inc.)

  A Twitter Tweet gomb és a közösségi widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Twitter, Inc. által biztosított Twitter közösségi hálózattal való interakciót.

  Feldolgozott személyes adatok: Trackerek; Használati adatok.

  A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatkezelési tájékoztató.

  A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

  Ez a feldolgozás a CCPA meghatározása alapján értékesítésnek minősül. A jelen pontban szereplő információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben információkat találhat az értékesítésből való leiratkozás módjáról.

Információ az érdeklődésen alapuló hirdetésekről való leiratkozásról

A jelen dokumentumban felsorolt ​​szolgáltatások bármelyike ​​által biztosított leiratkozási funkción túlmenően, a Felhasználók többet megtudhatnak arról, hogyan lehet általánosságban leiratkozni az érdeklődésen alapuló hirdetésekről a Cookie-szabályzat erre vonatkozó részében.

További információk a személyes adatok kezeléséről

 • Értesítések

  A Xiaomiui.net push értesítéseket küldhet a Felhasználónak a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében.

  A felhasználók a legtöbb esetben leiratkozhatnak a push értesítések fogadásáról az eszköz beállításaiban, például a mobiltelefonok értesítési beállításaiban, majd módosíthatják ezeket a beállításokat a xiaomiui.net webhelyen, illetve az adott eszközön található alkalmazások egy részének vagy mindegyikében.
  A felhasználóknak tudniuk kell, hogy a push értesítések letiltása negatívan befolyásolhatja a xiaomiui.net segédprogramját.

 • helyi raktár

  A localStorage lehetővé teszi a xiaomiui.net számára, hogy közvetlenül a Felhasználó böngészőjében tárolja és hozzáférjen az adatokhoz, lejárati dátum nélkül.

A felhasználók jogai

A felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által kezelt Adataikkal kapcsolatban.

A felhasználóknak különösen a következőkre van joguk:

 • A hozzájárulásukat bármikor visszavonhatja. A felhasználóknak jogukban áll visszavonni a hozzájárulásukat, ha korábban hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez.
 • Kifogásolják adataik feldolgozását. A felhasználóknak jogukban áll tiltakozni adataik kezelése ellen, ha az adatkezelés a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történik. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló részben találhatók.
 • Hozzáférés az adataikhoz. A felhasználóknak jogukban áll tudomást szerezni arról, hogy a Tulajdonos kezeli-e az Adatokat, tájékoztatást kaphat az adatkezelés bizonyos vonatkozásairól, és másolatot kaphat a feldolgozás alatt álló Adatokról.
 • Ellenőrizze és keresse a helyesbítést. A felhasználóknak jogukban áll ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozzák adataik feldolgozását. A felhasználók bizonyos körülmények között jogosultak adataik kezelésének korlátozására. Ebben az esetben a Tulajdonos az Adatait a tároláson kívül semmilyen más célra nem kezeli.
 • Töröltesse vagy más módon távolítsa el személyes adatait. A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van ahhoz, hogy adataikat a Tulajdonostól töröljék.
 • Megkapják az adataikat, és átadják azokat egy másik adatkezelőnek. A Felhasználók jogosultak arra, hogy Adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és ha ez technikailag megvalósítható, azt akadálytalanul továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok kezelése automatizált módon történik, és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, olyan szerződésen, amelyben a Felhasználó része, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségein alapul.
 • Panasz benyújtása. A felhasználóknak jogukban áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságukhoz.

Részletek a feldolgozás elleni kifogás jogáról

Amennyiben a személyes adatokat közérdekből, a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlására vagy a Tulajdonos által felhozott jogos érdekek érdekében kezelik, a felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen adatkezelés ellen azáltal, hogy a saját helyzetükhöz kapcsolódó okokat terjesztenek a igazolja a kifogást.

A felhasználóknak tudniuk kell, hogy azonban, ha személyes adataikat közvetlen marketing célból kezelik, bármikor indokolás nélkül kifogásolhatják a kezelést. Annak megismerésére, hogy a Tulajdonos személyes adatokat direkt marketing célokra kezel-e, a Felhasználók hivatkozhatnak e dokumentum vonatkozó szakaszaira.

Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat

A felhasználói jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül a tulajdonos felé irányíthatók. Ezek a kérelmek ingyenesen gyakorolhatók, és a tulajdonos a lehető leghamarabb és egy hónapon belül foglalkozik vele.

Cookie-k használata

A Xiaomiui.net Trackert használ. További információért a Felhasználó a Cookie-k használata.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos jogi célokra felhasználhatja bíróság előtt, vagy a xiaomiui.net vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem megfelelő használatából eredő esetleges jogi lépésekhez vezető szakaszokban.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos kötelezhető a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára a hatóságok kérésére.

További információk a felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakon kívül a xiaomiui.net kérésre további és kontextuális információkat is biztosíthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célból a xiaomiui.net és bármely harmadik fél szolgáltatása gyűjthet fájlokat, amelyek rögzítik a xiaomiui.net interakciót (rendszernaplók), más személyes adatokat (például IP-címet) használnak erre a célra.

A jelen irányelvben nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek bármikor kérhetők a Tulajdonostól. Kérjük, olvassa el a kapcsolattartási adatokat a dokumentum elején.

Hogyan kezelik a „Ne kövesse” kéréseket

A Xiaomiui.net nem támogatja a „Do Not Track” kéréseket.
Kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveiket annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik fél szolgáltatásai megfelelnek-e a „Ne kövessék” kéréseknek.

Változások a jelen adatvédelmi politika

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi szabályzatot úgy, hogy értesíti Felhasználóit ezen az oldalon és adott esetben a xiaomiui.net oldalon, és/vagy – amennyire technikailag és jogilag lehetséges – értesítést küld a Felhasználóknak bármely elérhető elérhetőségen. a Tulajdonosnak. Erősen ajánlott ezt az oldalt gyakran ellenőrizni, hivatkozva az alján felsorolt ​​utolsó módosítás dátumára.

Ha a változtatások a Felhasználó beleegyezése alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintik, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást gyűjt a Felhasználótól.

Tájékoztatás kaliforniai fogyasztóknak

A dokumentum ezen része integrálja és kiegészíti az adatvédelmi szabályzat többi részében található információkat, és a xiaomiui.net webhelyet üzemeltető vállalkozás, illetve adott esetben annak anyavállalata, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai biztosítják (e szakasz alkalmazásában). együttesen „mi”, „mi”, „mieink”).

Az ebben a szakaszban foglalt rendelkezések minden olyan Felhasználóra vonatkoznak, aki Kalifornia államban, az Amerikai Egyesült Államokban élő fogyasztó a „2018-as kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény” értelmében (a felhasználókra az alábbiakban egyszerűen csak „Ön” néven hivatkozunk, „ az Ön”, „tiéd”), és az ilyen fogyasztók esetében ezek a rendelkezések hatályon kívül helyeznek az adatvédelmi szabályzatban szereplő esetlegesen eltérő vagy egymással ellentétes rendelkezéseket.

A dokumentum ezen része a „személyes adatok” kifejezést használja, ahogyan azt a Kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény (CCPA) határozza meg.

Az összegyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy értékesített személyes adatok kategóriái

Ebben a részben összefoglaljuk az általunk gyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy értékesített személyes adatok kategóriáit és azok céljait. Ezekről a tevékenységekről részletesen a jelen dokumentum „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” című részben olvashat.

Gyűjtött adatok: az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái

A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtöttük Önről: azonosítók és internetes információk.

Nem gyűjtünk további kategóriájú személyes adatokat az Ön értesítése nélkül.

Hogyan gyűjtjük az információkat: melyek az általunk gyűjtött személyes adatok forrásai?

A fent említett személyes adatok kategóriáit közvetlenül vagy közvetve gyűjtjük Öntől, amikor a xiaomiui.net oldalt használja.

Például Ön közvetlenül megadja személyes adatait, amikor a xiaomiui.net bármely űrlapján keresztül kérelmet nyújt be. Ön közvetetten is megad személyes adatokat, amikor a xiaomiui.net oldalon navigál, mivel a rendszer automatikusan megfigyeli és gyűjti az Ön személyes adatait. Végül begyűjthetjük az Ön személyes adatait harmadik felektől, akik a Szolgáltatással vagy a xiaomiui.net működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban velünk dolgoznak.

Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött információkat: személyes adatainak megosztása és közzététele harmadik felekkel üzleti célból

Az Önről gyűjtött személyes adatokat üzleti célból harmadik félnek kiadhatjuk. Ebben az esetben írásos megállapodást kötünk az ilyen harmadik féllel, amely megköveteli a címzetttől, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelje, és ne használja fel a szerződés teljesítéséhez szükséges más célra.

Személyes adatait harmadik felek számára is kiadhatjuk, ha Ön erre kifejezetten kér vagy felhatalmaz bennünket annak érdekében, hogy szolgáltatásunkat biztosítsuk Önnek.

Ha többet szeretne megtudni a feldolgozás céljairól, kérjük, olvassa el a jelen dokumentum megfelelő részét.

Személyes adatainak értékesítése

A mi alkalmazásunkban az „eladás” szó a fogyasztó személyes adatainak bármely „eladását, bérbeadását, kiadását, nyilvánosságra hozatalát, terjesztését, hozzáférhetővé tételét, átadását vagy más módon történő, szóban, írásban vagy elektronikus úton történő közlését jelenti. egy másik vállalkozás vagy harmadik fél pénzbeli vagy egyéb értékes ellenszolgáltatás fejében".

Ez azt jelenti, hogy például értékesítésre kerülhet sor, amikor egy alkalmazás hirdetéseket futtat, vagy statisztikai elemzéseket végez a forgalomról vagy a nézetekről, vagy egyszerűen azért, mert olyan eszközöket használ, mint a közösségi hálózati bővítmények és hasonlók.

Az Ön joga, hogy lemondjon személyes adatok értékesítéséről

Önnek jogában áll lemondani személyes adatainak értékesítéséről. Ez azt jelenti, hogy amikor az adatai értékesítésének abbahagyását kéri, eleget teszünk kérésének.
Az ilyen kérelmeket szabadon, bármikor, ellenőrizhető kérés benyújtása nélkül, egyszerűen az alábbi utasítások követésével lehet benyújtani.

Útmutató a személyes adatok értékesítéséből való leiratkozáshoz

Ha szeretne többet megtudni, vagy élni szeretne leiratkozási jogával a xiaomiui.net online és offline értékesítései tekintetében, további információért forduljon hozzánk a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.

Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

Személyes adatait felhasználhatjuk a xiaomiui.net és funkcióinak működőképes működésének biztosítására („üzleti célok”). Ilyen esetekben az Ön személyes adatait a gyűjtésük céljával szükséges és arányos módon, szigorúan a kompatibilis működési célok határain belül kezeljük.

Személyes adatait más okokból is felhasználhatjuk, például kereskedelmi célokra (a jelen dokumentum „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” című szakaszában jelezve), valamint a jogszabályok betartása és jogaink védelme érdekében. illetékes hatóságokhoz, ha jogainkat és érdekeinket veszély fenyegeti, vagy tényleges kárt szenvedünk.

Nem használjuk fel az Ön személyes adatait eltérő, egymással nem összefüggő vagy összeegyeztethetetlen célokra anélkül, hogy erről értesítenénk.

Kaliforniai adatvédelmi jogai és azok gyakorlása

A tudáshoz és a hordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll kérni, hogy közöljük Önnel:

 • az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái és forrásai, az adatok felhasználásának céljai, valamint az, hogy kikkel osztjuk meg ezeket az információkat;
 • személyes adatok üzleti célú értékesítése vagy nyilvánosságra hozatala esetén két külön lista, ahol közzétesszük:
  • értékesítés esetén az egyes címzettkategóriák által vásárolt személyes adatok kategóriái; és
  • üzleti célú közzététel esetén a címzettek egyes kategóriái által megszerzett személyes adatok kategóriái.

A fent leírt közzététel az elmúlt 12 hónap során gyűjtött vagy felhasznált személyes adatokra korlátozódik.

Amennyiben válaszunkat elektronikusan kézbesítjük, a mellékelt információ \”hordozható\”, azaz olyan könnyen használható formátumban kerül átadásra, hogy Ön akadálytalanul továbbítsa az információt egy másik személynek – amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Jogában áll kérni személyes adatainak törlését

Önnek jogában áll kérni, hogy töröljük személyes adatait, a törvényben meghatározott kivételektől függően (például, de nem kizárólagosan, ahol az információkat a xiaomiui.net hibáinak azonosítására és kijavítására, felderítésére használjuk fel) biztonsági incidensek és a csalárd vagy illegális tevékenységek elleni védelem, bizonyos jogok gyakorlása stb.).

Ha nincs jogszabályi kivétel, joga gyakorlásának eredményeként töröljük személyes adatait, és erre utasítjuk bármely szolgáltatónkat.

Hogyan gyakorolhatja jogait

A fent leírt jogok gyakorlásához igazolható kérelmét kell benyújtania hozzánk a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül.

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk kérésére, tudnunk kell, hogy ki vagy. Ezért Ön a fenti jogait csak igazolható kérelem benyújtásával gyakorolhatja, amelynek:

 • elegendő információt adjon meg, amely lehetővé teszi számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön az a személy, akiről személyes adatokat gyűjtöttünk, vagy egy meghatalmazott képviselő;
 • kellő részletességgel írja le kérelmét, amely lehetővé teszi számunkra annak megfelelő megértését, értékelését és megválaszolását.

Nem válaszolunk semmilyen kérésre, ha nem tudjuk ellenőrizni az Ön személyazonosságát, és ezért nem tudjuk megerősíteni, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok valóban Önre vonatkoznak.

Ha nem tud személyesen benyújtani egy ellenőrizhető kérelmet, felhatalmazhat egy személyt, akit a Kalifornia államtitkára nyilvántartásba vett, hogy eljárjon az Ön nevében.

Ha Ön nagykorú, szülői felügyelete mellett igazolható kérelmet nyújthat be egy kiskorú nevében.

Egy 2 hónapos időszak alatt legfeljebb 12 kérelmet nyújthat be.

Hogyan és mikor várhatóan kezeljük kérését

10 napon belül visszaigazoljuk ellenőrizhető kérésének kézhezvételét, és tájékoztatást adunk arról, hogyan dolgozzuk fel kérelmét.

Kérelmére annak kézhezvételétől számított 45 napon belül válaszolunk. Ha több időre van szükségünk, elmagyarázzuk Önnek, hogy miért, és mennyi időre van még szükségünk. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy kérésének teljesítése akár 90 napot is igénybe vehet.

Tájékoztatásunk(ok) a megelőző 12 hónapos időszakra vonatkoznak.

Ha megtagadjuk kérését, elmagyarázzuk az elutasítás okait.

Nem számítunk fel díjat az Ön ellenőrizhető kérésének feldolgozásáért vagy megválaszolásáért, kivéve, ha az ilyen kérés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó. Ilyen esetekben ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését. Mindkét esetben közölni fogjuk döntéseinket, és elmagyarázzuk a mögöttes okokat.

Információk Brazíliában élő felhasználók számára

A dokumentum ezen része integrálja és kiegészíti az adatvédelmi szabályzat többi részében található információkat, és a xiaomiui.net webhelyet üzemeltető entitás, valamint adott esetben annak anyavállalata, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai biztosítják (e szakasz alkalmazásában). együttesen „mi”, „mi”, „mieink”).
Az ebben a szakaszban található rendelkezések a \"Lei Geral de Proteção de Dados\" értelmében minden Brazíliában élő Felhasználóra vonatkoznak (a felhasználókra az alábbiakban egyszerűen csak "Ön", "Ön", "Tiéd" néven hivatkozunk. Az ilyen Felhasználók esetében ezek a rendelkezések hatályon kívül helyeznek az adatvédelmi szabályzatban szereplő esetlegesen eltérő vagy egymásnak ellentmondó rendelkezéseket.
A dokumentum ezen része a „személyes információ” kifejezést használja, ahogyan azt a Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Azok az indokok, amelyek alapján az Ön személyes adatait feldolgozzuk

Személyes adatait kizárólag akkor tudjuk feldolgozni, ha az ilyen feldolgozásra jogalapunk van. A jogalapok a következők:

 • az Ön hozzájárulása a vonatkozó adatkezelési tevékenységekhez;
 • a ránk háruló jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése;
 • törvényekben vagy rendeletekben meghatározott, vagy szerződéseken, megállapodásokon és hasonló jogi eszközökön alapuló közpolitikák végrehajtása;
 • kutatási egységek által végzett tanulmányok, lehetőleg anonimizált személyes adatokon;
 • a szerződés lebonyolítása és annak előzetes eljárásai, abban az esetben, ha Ön az említett szerződésben szerződő fél;
 • jogaink gyakorlása bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárások során;
 • saját vagy harmadik fél védelme vagy fizikai biztonsága;
 • az egészség védelme – egészségügyi szervezetek vagy szakemberek által végzett eljárásokban;
 • jogos érdekeink, feltéve, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai nem elsőbbséget élveznek ezen érdekekkel szemben; és
 • hitelvédelem.

Ha többet szeretne megtudni a jogalapokról, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái

Hogy megtudja, milyen kategóriájú személyes adatait kezeljük, olvassa el a jelen dokumentum „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” című részt.

Miért dolgozzuk fel személyes adatait

Hogy megtudja, miért kezeljük személyes adatait, olvassa el a jelen dokumentum „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” és „Az adatkezelés céljai” című szakaszait.

Az Ön brazil adatvédelmi jogai, a kérelem benyújtásának módja és a kéréseire adott válaszunk

Az Ön brazil adatvédelmi jogai

Önnek joga van:

 • megerősítést kérni az Ön személyes adataival kapcsolatos feldolgozási tevékenységek meglétéről;
 • hozzáférés az Ön személyes adataihoz;
 • a hiányos, pontatlan vagy elavult személyes adatokat helyesbíttetni;
 • szükségtelen vagy túlzott személyes adatai, illetve olyan információk anonimizálása, blokkolása vagy eltávolítása, amelyeket nem az LGPD-nek megfelelően dolgoznak fel;
 • tájékoztatást kaphat a hozzájárulás megadásának vagy megtagadásának lehetőségéről és annak következményeiről;
 • információt szerezni azokról a harmadik felekről, akikkel megosztjuk személyes adatait;
 • kifejezett kérésére megszerezni személyes adatainak (az anonimizált információk kivételével) más szolgáltatóhoz vagy termékszolgáltatóhoz történő hordozhatóságát, feltéve, hogy kereskedelmi és ipari titkainkat védjük;
 • kérheti a kezelt személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, kivéve, ha egy vagy több kivételt az 16. sz. XNUMX. §-a alkalmazandó;
 • bármikor visszavonhatja hozzájárulását;
 • személyes adataival kapcsolatos panaszt benyújtani az ANPD-hez (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság) vagy a fogyasztóvédelmi szervekhez;
 • tiltakozik az adatkezelési tevékenység ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik;
 • világos és megfelelő tájékoztatást kér az automatizált döntéshez használt kritériumokról és eljárásokról; és
 • kérheti a kizárólag személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján hozott, az Ön érdekeit érintő döntések felülvizsgálatát. Ezek magukban foglalják az Ön személyes, szakmai, fogyasztói és hitelprofiljának vagy személyiségének szempontjainak meghatározására vonatkozó döntéseket.

Soha nem érheti hátrányos megkülönböztetés, vagy más sérelem éri, ha gyakorolja jogait.

Hogyan kell benyújtani kérelmét

A jogai gyakorlására irányuló kifejezett kérését díjmentesen, bármikor benyújthatja a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken, vagy törvényes képviselőjén keresztül.

Hogyan és mikor válaszolunk kérésére

Igyekszünk azonnal válaszolni kéréseire.
Mindenesetre, ha ez nem lehetséges, mindenképpen közöljük Önnel azokat a ténybeli vagy jogi okokat, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy azonnal vagy más módon bármikor eleget tegyünk az Ön kérésének. Azokban az esetekben, amikor nem dolgozzuk fel személyes adatait, jelezzük Önnek azt a természetes vagy jogi személyt, akihez fordulnia kell kérelmével, amennyiben lehetőségünk van rá.

Abban az esetben, ha egy hozzáférés vagy személyes adatokat visszaigazolás feldolgozása kérésére feltétlenül adja meg, hogy személyes adatait elektronikus vagy nyomtatott formában kívánja-e kézbesíteni.
Azt is közölnie kell velünk, hogy azt szeretné-e, hogy azonnal válaszoljunk kérésére, ebben az esetben egyszerűsített módon válaszolunk, vagy inkább teljes körű tájékoztatásra van szüksége.
Utóbbi esetben az Ön kérésének időpontjától számított 15 napon belül válaszolunk, megadva minden információt személyes adatai eredetéről, megerősítést arról, hogy léteznek-e nyilvántartások, az adatkezeléshez használt feltételekről és a célokról. a feldolgozásról, miközben megőrizzük kereskedelmi és ipari titkainkat.

Abban az esetben, ha benyújtja a a személyes adatok helyesbítése, törlése, anonimizálása vagy blokkolása kéréséről gondoskodunk arról, hogy kérését haladéktalanul közöljük más felekkel, akikkel megosztottuk az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek is eleget tudjanak tenni az Ön kérésének – kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen kommunikáció lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítést igényel. a mi oldalunk.

Személyes adatok továbbítása Brazílián kívülre a törvény által megengedett

Személyes adatait Brazília területén kívülre továbbíthatjuk az alábbi esetekben:

 • ha az átadás a nyilvános hírszerzési, nyomozó és ügyészi szervek közötti nemzetközi jogi együttműködéshez szükséges, a nemzetközi jog által biztosított jogi eszközöknek megfelelően;
 • ha az átruházás az Ön vagy egy harmadik fél életének vagy fizikai biztonságának védelme érdekében szükséges;
 • ha az átadást az ANPD engedélyezi;
 • ha az átruházás nemzetközi együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségből ered;
 • ha az átruházás közrend vagy közszolgálati jogviszony végrehajtásához szükséges;
 • ha az átruházás jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez, szerződés vagy a szerződéssel kapcsolatos előzetes eljárások lefolytatásához, illetve a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárásokban való rendszeres joggyakorláshoz szükséges.

Személyes adatok (vagy adatok)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval kapcsolatban - beleértve a személyi azonosító számot is - lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosítását.

Használati adatok

A xiaomiui.net-en (vagy a xiaomiui.net-ben alkalmazott harmadik féltől származó szolgáltatásokon) keresztül automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják: a xiaomiui.net-et használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címét vagy domainnevét, az URI-címeket (Uniform Resource Identifier). ), a kérés időpontja, a kérés szerver felé történő elküldésének módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (sikeres eredmény, hiba stb.), az ország származási helye, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer funkciói, a látogatásonkénti különböző időrészletek (pl. az Alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő) és az Alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a a meglátogatott oldalak sorrendje, és egyéb paraméterek az eszköz operációs rendszerével és/vagy a Felhasználó informatikai környezetével kapcsolatban.

használó

A xiaomiui.net-et használó magánszemély, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az Érintetttel.

Az adatalany

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más testület, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az ezen adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, beleértve a xiaomiui.net működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a xiaomiui.net tulajdonosa.

xiaomiui.net (vagy ez az alkalmazás)

A Felhasználó személyes adatainak összegyűjtése és feldolgozása.

szolgáltatás

A xiaomiui.net által nyújtott szolgáltatás a relatív feltételekben (ha elérhető) és ezen az oldalon/alkalmazásban leírtak szerint.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumban az Európai Unióra tett összes hivatkozás magában foglalja az összes jelenlegi tagállamot az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térségre.

aprósütemény

A cookie-k olyan nyomkövetők, amelyek a Felhasználó böngészőjében tárolt kis adatkészletekből állnak.

Nyomozó

A Tracker minden olyan technológiát jelez – például cookie-kat, egyedi azonosítókat, webjelzőket, beágyazott szkripteket, e-címkéket és ujjlenyomatokat –, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók nyomon követését, például a Felhasználó eszközén lévő információk elérésével vagy tárolásával.


Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, ideértve az Art. Az (EU) 13/14 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet) 2016/679.

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag a xiaomiui.net-re vonatkozik, ha ez a dokumentum másként nem rendelkezik.

Legutóbbi frissítés: 24. május 2022