Գաղտնիության քաղաքականություն

Xiaomiui.net-ը հավաքում է որոշ Անձնական տվյալներ իր Օգտատերերից:

Սեփականատեր եւ տվյալների վերահսկիչ

Մուալլիմկյոյ Մահ. Դենիզ Կադ. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY Թուրքիայում)

Սեփականատիրոջ էլփոստի հասցեն ` info@xiaomiui.net

Հավաքված տվյալների տեսակները

Անձնական տվյալների տեսակների շարքում, որոնք xiaomiui.net-ը հավաքում է ինքնուրույն կամ երրորդ անձանց միջոցով, կան. Օգտագործման տվյալներ; էլեկտրոնային հասցե; անուն; Ծառայությունից օգտվելիս փոխանցված տվյալները:

Հավաքված Անձնական տվյալների յուրաքանչյուր տեսակի վերաբերյալ ամբողջական մանրամասները տրամադրվում են սույն գաղտնիության քաղաքականության հատուկ բաժիններում կամ տվյալների հավաքագրմանը նախորդած հատուկ բացատրական տեքստերով:
Անձնական տվյալները կարող են ազատորեն տրամադրվել Օգտատիրոջ կողմից, կամ, Օգտագործման Տվյալների դեպքում, ավտոմատ կերպով հավաքվել xiaomiui.net-ից օգտվելիս:
Եթե ​​այլ բան նախատեսված չէ, xiaomiui.net-ի կողմից պահանջվող բոլոր Տվյալները պարտադիր են, և այս Տվյալները չտրամադրելը կարող է անհնար դարձնել xiaomiui.net-ի կողմից իր ծառայությունները մատուցելը: Այն դեպքերում, երբ xiaomiui.net-ը հատուկ նշում է, որ որոշ Տվյալներ պարտադիր չեն, Օգտատերերն ազատ են չհաղորդել այս Տվյալները՝ առանց Ծառայության առկայության կամ գործունեության հետևանքների:
Այն օգտվողները, ովքեր անորոշ են, թե որ անձնական տվյալները պարտադիր են, ողջունվում են կապ հաստատելու Սեփականատիրոջ հետ:
Xiaomiui.net-ի կամ xiaomiui.net-ի կողմից օգտագործվող երրորդ կողմի ծառայությունների սեփականատերերի կողմից թխուկների կամ այլ հետևող գործիքների ցանկացած օգտագործում ծառայում է Օգտատիրոջ կողմից պահանջվող Ծառայությունը տրամադրելու նպատակին, ի լրումն որևէ այլ նպատակի, որը նկարագրված է փաստաթղթում: ներկա փաստաթուղթը և Cookie քաղաքականության մեջ, եթե առկա է:

Օգտատերերը պատասխանատու են ցանկացած երրորդ կողմի Անձնական տվյալների համար, որոնք ձեռք են բերվել, հրապարակվել կամ տարածվել xiaomiui.net-ի միջոցով և հաստատում են, որ ունեն երրորդ կողմի համաձայնությունը Տվյալները սեփականատիրոջը տրամադրելու համար:

Տվյալների մշակման եղանակը և վայրը

Վերամշակման մեթոդներ

Սեփականատերը ձեռնարկում է անվտանգության համապատասխան միջոցներ ՝ կանխելու տվյալների չարտոնված մուտքը, բացահայտումը, փոփոխումը կամ չարտոնված ոչնչացումը:
Տվյալների մշակումն իրականացվում է համակարգիչների և/կամ ՏՏ միացմամբ գործիքների միջոցով՝ հետևելով կազմակերպչական ընթացակարգերին և ռեժիմներին, որոնք խստորեն կապված են նշված նպատակների հետ: Բացի Սեփականատիրոջից, որոշ դեպքերում Տվյալները կարող են հասանելի լինել որոշ տիպի պատասխանատու անձանց համար, որոնք ներգրավված են xiaomiui.net-ի (կառավարում, վաճառք, շուկայավարում, իրավական, համակարգի կառավարում) կամ արտաքին կողմերի (օրինակ՝ երրորդների) գործունեությանը: - կուսակցական տեխնիկական ծառայություններ մատուցողներ, փոստի փոխադրողներ, հոսթինգ մատակարարներ, ՏՏ ընկերություններ, կապի գործակալություններ) Սեփականատիրոջ կողմից նշանակված, անհրաժեշտության դեպքում, որպես Տվյալների մշակողներ: Այս կողմերի թարմացված ցուցակը կարող է ցանկացած պահի պահանջվել Սեփականատիրոջից:

Վերամշակման իրավական հիմքը

Սեփականատերը կարող է մշակել Օգտատերերին վերաբերող Անձնական տվյալներ, եթե կիրառվում է հետևյալներից որևէ մեկը.

 • Օգտագործողները տվել են իրենց համաձայնությունը մեկ կամ մի քանի կոնկրետ նպատակների համար: Նշում. Որոշ օրենսդրության համաձայն, Սեփականատիրոջը կարող է թույլատրվել մշակել Անձնական Տվյալները, քանի դեռ Օգտագործողը չի առարկում նման մշակմանը («հրաժարվել»), առանց հիմնվելու համաձայնության կամ որևէ այլ հետևյալ իրավական հիմքի: Սա, սակայն, չի կիրառվում, երբ Անձնական տվյալների մշակումը ենթակա է տվյալների պաշտպանության եվրոպական օրենսդրությանը.
 • Տվյալների տրամադրումն անհրաժեշտ է Օգտատիրոջ հետ համաձայնագրի կատարման և (կամ) նրա ցանկացած նախապայմանագրային պարտավորությունների համար.
 • մշակումն անհրաժեշտ է իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար, որին ենթակա է Սեփականատերը.
 • մշակումը կապված է առաջադրանքի հետ, որն իրականացվում է հանրային շահերից ելնելով կամ Սեփականատիրոջը վերապահված պաշտոնական լիազորություններ իրականացնելիս.
 • մշակումն անհրաժեշտ է Սեփականատիրոջ կամ երրորդ անձի կողմից հետապնդվող օրինական շահերի նպատակների համար:

Ամեն դեպքում, Սեփականատերը սիրով կօգնի հստակեցնել կոնկրետ իրավական հիմքը, որը կիրառվում է մշակման համար, և մասնավորապես՝ արդյոք Անձնական տվյալների տրամադրումը օրենքով կամ պայմանագրային պահանջ է, թե՞ պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ պահանջ:

Տեղ

Տվյալները մշակվում են Սեփականատիրոջ գործող գրասենյակներում և ցանկացած այլ վայրում, որտեղ գտնվում են վերամշակման մեջ ներգրավված կողմերը:

Կախված Օգտատիրոջ գտնվելու վայրից, տվյալների փոխանցումը կարող է ներառել օգտագործողի տվյալների փոխանցում այլ երկիր այլ երկիր: Նման փոխանցված տվյալների մշակման վայրի մասին ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու համար Օգտատերերը կարող են ստուգել Անհատական ​​տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասներ պարունակող բաժինը:

Օգտագործողներն իրավունք ունեն նաև իմանալու տվյալների փոխանցման իրավական հիմքը Եվրոպական միությունից դուրս գտնվող երկիր կամ միջազգային հանրային օրենսդրությամբ կարգավորվող կամ երկու կամ ավելի երկրների կողմից հիմնադրված ցանկացած միջազգային կազմակերպություն, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, և ձեռնարկված անվտանգության միջոցառումների մասին: Սեփականատիրոջ կողմից ՝ իրենց Տվյալները պաշտպանելու համար:

Եթե ​​որևէ նման փոխանցում տեղի ունենա, Օգտատերերը կարող են ավելին իմանալ ՝ ստուգելով սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները կամ սեփականատիրոջ հետ հարցուփորձ կատարելով ՝ կապի բաժնում ներկայացված տեղեկությունները:

Պահպանման ժամանակը

Անձնական տվյալները մշակվում և պահվում են այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է դրանց հավաքագրման նպատակի համար:

Հետեւաբար,

 • Սեփականատիրոջ և Օգտատիրոջ միջև պայմանագրի կատարման հետ կապված նպատակների համար հավաքագրված անձնական տվյալները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդպիսի պայմանագիրն ամբողջությամբ չի կատարվել:
 • Սեփականատիրոջ օրինական շահերի համար հավաքագրված անձնական տվյալները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է այդ նպատակների իրականացման համար: Օգտատերերը կարող են կոնկրետ տեղեկություններ գտնել Սեփականատիրոջ կողմից հետապնդվող օրինական շահերի վերաբերյալ սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժիններում կամ դիմելով Սեփականատիրոջը:

Սեփականատիրոջը կարող է թույլատրվել ավելի երկար պահել Անձնական Տվյալները, երբ Օգտագործողը համաձայնություն է տվել նման մշակմանը, քանի դեռ այդ համաձայնությունը հետ չի կանչվել: Ավելին, Սեփականատերը կարող է պարտավորվել պահել Անձնական Տվյալները ավելի երկար ժամկետով, երբ դա պահանջվում է օրինական պարտավորության կատարման համար կամ մարմնի հանձնարարությամբ:

Պահպանման ժամկետը լրանալուն պես Անձնական Տվյալները կջնջվեն: Հետևաբար, մուտքի իրավունքը, ջնջման իրավունքը, ուղղման իրավունքը և տվյալների տեղափոխման իրավունքը չեն կարող կիրառվել պահպանման ժամկետի ավարտից հետո:

Վերամշակման նպատակները

Օգտատիրոջ վերաբերյալ տվյալները հավաքվում են, որպեսզի Սեփականատիրոջը թույլ տա տրամադրել իր Ծառայությունը, կատարել իր օրինական պարտավորությունները, արձագանքել հարկադիր կատարման պահանջներին, պաշտպանել իր իրավունքներն ու շահերը (կամ իր Օգտատերերի կամ երրորդ անձանց), հայտնաբերել ցանկացած վնասակար կամ խարդախ գործունեություն, ինչպես նաև հետևյալը. Վերլուծություն, փոխազդեցություն արտաքին սոցիալական ցանցերի և հարթակների հետ, Օգտատիրոջ հետ կապ, Բովանդակության մեկնաբանում, Գովազդ և արտաքին հարթակներից բովանդակության ցուցադրում:

Յուրաքանչյուր նպատակի համար օգտագործվող Անձնական տվյալների մասին հատուկ տեղեկատվության համար Օգտագործողը կարող է դիմել «Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ» բաժինը:

Մանրամասն տեղեկատվություն անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ

Անհատական ​​տվյալները հավաքվում են հետևյալ նպատակներով և օգտագործելով հետևյալ ծառայությունները.

 • Գովազդ

  Ծառայության այս տեսակը թույլ է տալիս Օգտատիրոջ տվյալները օգտագործել գովազդային հաղորդակցության նպատակներով: Այս հաղորդակցությունները ցուցադրվում են xiaomiui.net-ում գովազդային վահանակների և այլ գովազդների տեսքով, հնարավոր է, ելնելով Օգտատիրոջ շահերից:
  Սա չի նշանակում, որ բոլոր անձնական տվյալներն օգտագործվում են այդ նպատակով: Տեղեկատվությունը և օգտագործման պայմանները ներկայացված են ստորև:
  Ստորև թվարկված ծառայություններից մի քանիսը կարող են օգտագործել Հետագծողներ՝ օգտատերերին նույնականացնելու համար կամ կարող են օգտագործել վարքագծային վերաթիրախավորման տեխնիկան, այսինքն՝ ցուցադրելով Օգտատիրոջ հետաքրքրություններին և վարքագծին հարմարեցված գովազդները, ներառյալ՝ xiaomiui.net-ից դուրս հայտնաբերված գովազդները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ստուգել համապատասխան ծառայությունների գաղտնիության քաղաքականությունը:
  Այս տեսակի ծառայությունները սովորաբար առաջարկում են նման հետևումներից հրաժարվելու հնարավորություն: Ի լրումն ստորև նշված ծառայություններից որևէ մեկի կողմից առաջարկվող հրաժարվելու գործառույթի, օգտատերերը կարող են ավելին իմանալ, թե ինչպես ընդհանրապես հրաժարվել հետաքրքրության վրա հիմնված գովազդից՝ «Ինչպես հրաժարվել հետաքրքրության վրա հիմնված գովազդից» հատուկ բաժնում։ այս փաստաթուղթը։

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense-ը գովազդային ծառայություն է, որը տրամադրվում է Google Ireland Limited-ի կողմից: Այս ծառայությունն օգտագործում է «DoubleClick» թխուկը, որը հետևում է xiaomiui.net-ի օգտագործմանը և օգտատերերի վարքագծին՝ կապված գովազդի, ապրանքների և առաջարկվող ծառայությունների հետ:
  Օգտատերերը կարող են որոշել անջատել DoubleClick-ի բոլոր թխուկները՝ այցելելով հետևյալը. Google գովազդի կարգավորում.

  Google-ի կողմից տվյալների օգտագործումը հասկանալու համար խորհրդակցեք Google-ի գործընկերների քաղաքականությունը.

  Մշակված անձնական տվյալներ. Հետագծողներ; Օգտագործման տվյալներ.

  Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա – Գաղտնիության քաղաքականություն - Հեռացնել Out.

  CCPA-ի համաձայն հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ ինտերնետ տեղեկատվություն:

  Այս վերամշակումը հանդիսանում է վաճառք՝ հիմնված CCPA-ի սահմանման վրա: Ի հավելումն այս կետի տեղեկատվության, Օգտագործողը կարող է տեղեկատվություն գտնել վաճառքից հրաժարվելու մասին Կալիֆոռնիայի սպառողների իրավունքները մանրամասնող բաժնում:

 • Վերլուծություն

  Այս բաժնում պարունակվող ծառայությունները Սեփականատիրոջը հնարավորություն են տալիս վերահսկել և վերլուծել վեբ երթևեկությունը և կարող են օգտագործվել օգտագործողի վարքագիծը հետևելու համար:

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics-ը վեբ վերլուծության ծառայություն է, որը տրամադրվում է Google Ireland Limited-ի («Google») կողմից: Google-ն օգտագործում է հավաքագրված տվյալները՝ հետևելու և ուսումնասիրելու xiaomiui.net-ի օգտագործումը, իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ պատրաստելու և դրանք Google-ի այլ ծառայությունների հետ կիսելու համար:
  Google- ը կարող է օգտագործել հավաքված տվյալները `սեփական գովազդային ցանցի գովազդը համատեքստով և անհատականացնելու համար:

  Մշակված անձնական տվյալներ. Հետագծողներ; Օգտագործման տվյալներ.

  Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա – Գաղտնիության քաղաքականություն - Հեռացնել Out.

  CCPA-ի համաձայն հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ ինտերնետ տեղեկատվություն:

  Այս վերամշակումը հանդիսանում է վաճառք՝ հիմնված CCPA-ի սահմանման վրա: Ի հավելումն այս կետի տեղեկատվության, Օգտագործողը կարող է տեղեկատվություն գտնել վաճառքից հրաժարվելու մասին Կալիֆոռնիայի սպառողների իրավունքները մանրամասնող բաժնում:

 • Կապվել Օգտատիրոջ հետ

  Փոստային ցուցակ կամ տեղեկագիր (xiaomiui.net)

  Գրանցվելով փոստային ցուցակում կամ տեղեկագրում` Օգտատիրոջ էլ.փոստի հասցեն կավելացվի նրանց կոնտակտների ցանկում, ովքեր կարող են ստանալ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, որոնք պարունակում են առևտրային կամ գովազդային բնույթի տեղեկատվություն xiaomiui.net-ի վերաբերյալ: Ձեր էլ. փոստի հասցեն նույնպես կարող է ավելացվել այս ցանկին՝ xiaomiui.net-ում գրանցվելու կամ գնումներ կատարելուց հետո:

  Մշակված անձնական տվյալներ՝ էլ.փոստի հասցե:

  Համաձայն CCPA հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ նույնացուցիչներ:

  Կոնտակտային ձև (xiaomiui.net)

  Լրացնելով կոնտակտային ձևն իր Տվյալներով՝ Օգտատերը լիազորում է xiaomiui.net-ին օգտագործել այս տվյալները՝ պատասխանելու տեղեկատվության, գնանշումների կամ ցանկացած այլ տեսակի հարցումներին, ինչպես նշված է ձևի վերնագրում:

  Մշակված անձնական տվյալներ՝ էլ.փոստի հասցե; անուն.

  Համաձայն CCPA հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ նույնացուցիչներ:

 • Բովանդակության մեկնաբանություն

  Բովանդակության մեկնաբանման ծառայությունները Օգտատերերին թույլ են տալիս կատարել և հրապարակել իրենց մեկնաբանությունները xiaomiui.net-ի բովանդակության վերաբերյալ:
  Կախված Սեփականատիրոջ կողմից ընտրված պարամետրերից ՝ Օգտագործողները կարող են նաև թողնել անանուն մեկնաբանություններ: Եթե ​​Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված Անձնական տվյալների մեջ էլփոստի հասցե կա, այն կարող է օգտագործվել նույն բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանությունների ծանուցումներ ուղարկելու համար: Օգտատերերը պատասխանատու են իրենց մեկնաբանությունների բովանդակության համար:
  Եթե ​​երրորդ կողմերի կողմից տրամադրվող բովանդակության մեկնաբանման ծառայությունը տեղադրված է, այն դեռ կարող է հավաքել վեբ տրաֆիկի տվյալներ այն էջերի համար, որտեղ տեղադրված է մեկնաբանությունների ծառայությունը, նույնիսկ երբ Օգտատերերը չեն օգտագործում բովանդակության մեկնաբանման ծառայությունը:

  Մեկնաբանությունների համակարգը ուղղակիորեն կառավարվում է (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net-ն ունի իր ներքին բովանդակության մեկնաբանությունների համակարգը:

  Մշակված անձնական տվյալներ՝ էլ.փոստի հասցե; անուն.

  Համաձայն CCPA հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ նույնացուցիչներ:

  Զրպարտություն

  Disqus-ը հյուրընկալված քննարկման տախտակի լուծում է, որը տրամադրվում է Disqus-ի կողմից, որը հնարավորություն է տալիս xiaomiui.net-ին ավելացնել մեկնաբանությունների հատկություն ցանկացած բովանդակության մեջ:

  Անձնական տվյալներ մշակված. տվյալներ, որոնք փոխանցվել են ծառայությունից օգտվելիս. Trackers; Օգտագործման տվյալներ.

  Վերամշակման վայրը. Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն - Դուրս գալ.

  CCPA-ի համաձայն հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ ինտերնետ տեղեկատվություն:

  Այս վերամշակումը հանդիսանում է վաճառք՝ հիմնված CCPA-ի սահմանման վրա: Ի հավելումն այս կետի տեղեկատվության, Օգտագործողը կարող է տեղեկատվություն գտնել վաճառքից հրաժարվելու մասին Կալիֆոռնիայի սպառողների իրավունքները մանրամասնող բաժնում:

 • Արտաքին հարթակներից բովանդակության ցուցադրում

  Ծառայության այս տեսակը թույլ է տալիս անմիջապես xiaomiui.net-ի էջերից դիտել արտաքին հարթակներում տեղակայված բովանդակությունը և շփվել դրանց հետ:
  Ծառայության այս տեսակը դեռևս կարող է հավաքել վեբ տրաֆիկի տվյալներ այն էջերի համար, որտեղ տեղադրված է ծառայությունը, նույնիսկ երբ Օգտատերերը չեն օգտագործում այն:

  YouTube վիդեո վիջեթ (Google Ireland Limited)

  YouTube-ը վիդեոբովանդակության վիզուալիզացիայի ծառայություն է, որը տրամադրվում է Google Ireland Limited-ի կողմից, որը թույլ է տալիս xiaomiui.net-ին ներառել նման բովանդակություն իր էջերում:

  Մշակված անձնական տվյալներ. Հետագծողներ; Օգտագործման տվյալներ.

  Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա – Գաղտնիության քաղաքականություն.

  CCPA-ի համաձայն հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ ինտերնետ տեղեկատվություն:

  Այս վերամշակումը հանդիսանում է վաճառք՝ հիմնված CCPA-ի սահմանման վրա: Ի հավելումն այս կետի տեղեկատվության, Օգտագործողը կարող է տեղեկատվություն գտնել վաճառքից հրաժարվելու մասին Կալիֆոռնիայի սպառողների իրավունքները մանրամասնող բաժնում:

 • Փոխազդեցություն արտաքին սոցիալական ցանցերի և պլատֆորմների հետ

  Ծառայության այս տեսակը թույլ է տալիս փոխազդել սոցիալական ցանցերի կամ այլ արտաքին հարթակների հետ անմիջապես xiaomiui.net-ի էջերից:
  xiaomiui.net-ի միջոցով ստացված փոխազդեցությունը և տեղեկատվությունը միշտ ենթակա են Օգտատիրոջ գաղտնիության կարգավորումներին յուրաքանչյուր սոցիալական ցանցի համար:
  Ծառայության այս տեսակը դեռ կարող է հավաքել երթևեկության տվյալներ այն էջերի համար, որտեղ տեղադրված է ծառայությունը, նույնիսկ երբ Օգտատերերը չեն օգտագործում այն:
  Խորհուրդ է տրվում դուրս գալ համապատասխան ծառայություններից՝ համոզվելու համար, որ xiaomiui.net-ի մշակված տվյալները հետ չեն կապվում Օգտատիրոջ պրոֆիլին:

  Twitter Tweet կոճակը և սոցիալական վիջեթները (Twitter, Inc.)

  Twitter Tweet կոճակը և սոցիալական վիջեթները ծառայություններ են, որոնք թույլ են տալիս համագործակցել Twitter, Inc.- ի կողմից տրամադրված Twitter սոցիալական ցանցի հետ:

  Մշակված անձնական տվյալներ. Հետագծողներ; Օգտագործման տվյալներ.

  Վերամշակման վայրը. Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն.

  CCPA-ի համաձայն հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիա՝ ինտերնետ տեղեկատվություն:

  Այս վերամշակումը հանդիսանում է վաճառք՝ հիմնված CCPA-ի սահմանման վրա: Ի հավելումն այս կետի տեղեկատվության, Օգտագործողը կարող է տեղեկատվություն գտնել վաճառքից հրաժարվելու մասին Կալիֆոռնիայի սպառողների իրավունքները մանրամասնող բաժնում:

Տեղեկատվություն շահերի վրա հիմնված գովազդից հրաժարվելու մասին

Ի լրումն սույն փաստաթղթում թվարկված ծառայությունների կողմից տրամադրված ցանկացած անջատման գործառույթի, Օգտատերերը կարող են ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես ընդհանրապես հրաժարվել հետաքրքրության վրա հիմնված գովազդից՝ քուքիների քաղաքականության հատուկ բաժնում:

Լրացուցիչ տեղեկություններ անձնական տվյալների մշակման մասին

 • Հրել ծանուցումները

  Xiaomiui.net-ը կարող է ուղարկել push ծանուցումներ Օգտատիրոջը՝ սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակներին հասնելու համար:

  Օգտատերերը կարող են շատ դեպքերում հրաժարվել push ծանուցումներ ստանալուց՝ այցելելով իրենց սարքի կարգավորումները, օրինակ՝ բջջային հեռախոսների ծանուցումների կարգավորումները, այնուհետև փոխել այդ կարգավորումները xiaomiui.net-ի, որոշակի սարքի որոշ կամ բոլոր հավելվածների համար:
  Օգտագործողները պետք է տեղյակ լինեն, որ push ծանուցումների անջատումը կարող է բացասաբար ազդել xiaomiui.net-ի օգտակարության վրա:

 • տեղական Պահեստավորում

  localStorage-ը xiaomiui.net-ին թույլ է տալիս պահպանել և մուտք գործել տվյալներ անմիջապես Օգտատիրոջ բրաուզերում՝ առանց պիտանելիության ժամկետի:

Օգտագործողների իրավունքները

Օգտատերերը կարող են որոշակի իրավունքներ իրականացնել Սեփականատիրոջ կողմից մշակված իրենց տվյալների վերաբերյալ:

Մասնավորապես, Օգտագործողներն իրավունք ունեն կատարել հետևյալը.

 • Ցանկացած ժամանակ հետ կանչեք նրանց համաձայնությունը: Օգտատերերն իրավունք ունեն հետ կանչել համաձայնությունը, եթե նախկինում տվել են իրենց համաձայնությունը իրենց Անձնական տվյալների մշակմանը:
 • Դեմ են նրանց տվյալների մշակմանը: Օգտատերերն իրավունք ունեն առարկել իրենց Տվյալների մշակմանը, եթե մշակումն իրականացվում է այլ իրավական հիմքի վրա, քան համաձայնությունը: Լրացուցիչ մանրամասները ներկայացված են ստորև ներկայացված հատուկ բաժնում:
 • Մուտք գործեք նրանց տվյալները: Օգտագործողները իրավունք ունեն իմանալու, թե արդյոք Տվյալները մշակվում են Սեփականատիրոջ կողմից, ստանալ բացահայտումներ մշակման որոշակի ասպեկտների վերաբերյալ և ստանալ մշակման ենթարկվող Տվյալների պատճենը:
 • Ստուգեք և փնտրեք ուղղում: Օգտագործողները իրավունք ունեն ստուգելու իրենց Տվյալների ճշգրտությունը և խնդրելու, որ դրանք թարմացվեն կամ ուղղվեն:
 • Սահմանափակել նրանց Տվյալների մշակումը: Օգտագործողները իրավունք ունեն որոշակի հանգամանքներում սահմանափակել իրենց Տվյալների մշակումը: Այս դեպքում Սեփականատերը չի մշակի իր Տվյալները այլ նպատակով, քան դրանք պահելը:
 • Նրանց Անձնական Տվյալները ջնջվեն կամ այլ կերպ հեռացվեն: Օգտագործողները իրավունք ունեն որոշակի հանգամանքներում սեփականատիրոջից ստանալ իրենց Տվյալների ջնջումը:
 • Ստացեք նրանց տվյալները և փոխանցեք դրանք մեկ այլ վերահսկիչի: Օգտատերերն իրավունք ունեն ստանալ իրենց Տվյալները կառուցվածքային, սովորաբար օգտագործվող և մեքենայական ընթեռնելի ձևաչափով և, եթե տեխնիկապես հնարավոր է, առանց որևէ խոչընդոտի փոխանցեն դրանք այլ վերահսկիչին: Այս դրույթը կիրառելի է այն պայմանով, որ Տվյալները մշակվում են ավտոմատացված միջոցներով, և որ մշակումը հիմնված է Օգտատիրոջ համաձայնության վրա, պայմանագրի, որի մաս է կազմում Օգտատերը կամ դրա նախապայմանագրային պարտավորությունների վրա:
 • Բողոք ներկայացնել. Օգտագործողները իրավունք ունեն պահանջ ներկայացնել տվյալների պաշտպանության իրենց իրավասու մարմնին:

Վերամշակման առարկության իրավունքի մասին մանրամասներ

Եթե ​​անձնական տվյալները մշակվում են հանրային շահերի համար, Սեփականատիրոջը վերապահված պաշտոնական լիազորությունների իրականացման կամ Սեփականատիրոջ կողմից հետապնդվող օրինական շահերի նպատակների համար, Օգտագործողները կարող են առարկել այդպիսի մշակման դեմ ՝ իրենց որոշակի իրավիճակի հետ կապված հիմք տրամադրելով արդարացնել առարկությունը:

Օգտագործողները պետք է իմանան, որ, այնուամենայնիվ, եթե իրենց Անհատական ​​տվյալները մշակվեն ուղղակի շուկայավարման նպատակներով, նրանք ցանկացած պահի կարող են առարկել այդ մշակման դեմ ՝ առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու: Իմանալու, արդյոք Սեփականատերը մշակում է Անհատական ​​տվյալներ ուղղակի շուկայավարման նպատակով, օգտվողները կարող են վկայակոչել սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները:

Ինչպես օգտվել այդ իրավունքներից

Օգտատիրոջ իրավունքներն իրականացնելու ցանկացած խնդրանք Սեփականատիրոջը կարող է ուղղվել սույն փաստաթղթում նշված կոնտակտային տվյալների միջոցով: Այս հարցումները կարող են իրականացվել անվճար և Սեփականատիրոջ կողմից կքննարկվեն հնարավորինս շուտ և միշտ մեկ ամսվա ընթացքում:

Cookie քաղաքականություն

Xiaomiui.net-ն օգտագործում է Trackers: Ավելին իմանալու համար Օգտագործողը կարող է խորհրդակցել Cookie քաղաքականություն.

Լրացուցիչ տեղեկություններ տվյալների հավաքագրման և մշակման վերաբերյալ

Իրավական գործողություն

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել օրինական նպատակներով Սեփականատիրոջ կողմից դատարանում կամ այն ​​փուլերում, որոնք հանգեցնում են հնարավոր իրավական գործողությունների, որոնք բխում են xiaomiui.net-ի կամ հարակից Ծառայությունների ոչ պատշաճ օգտագործումից:
Օգտատերը հայտարարում է, որ տեղյակ է, որ Սեփականատերը կարող է պահանջվել բացահայտել անձնական տվյալներ պետական ​​մարմինների պահանջով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ Օգտագործողի անձնական տվյալների մասին

Ի հավելումն այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ պարունակվող տեղեկատվության, xiaomiui.net-ը կարող է Օգտատիրոջը տրամադրել լրացուցիչ և համատեքստային տեղեկատվություն՝ կապված որոշակի Ծառայությունների կամ Անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման հետ կապված պահանջի դեպքում:

Համակարգային տեղեկամատյաններ և սպասարկում

Շահագործման և սպասարկման նպատակներով xiaomiui.net-ը և ցանկացած երրորդ կողմի ծառայություններ կարող են հավաքել ֆայլեր, որոնք արձանագրում են xiaomiui.net-ի հետ փոխազդեցությունը (համակարգի տեղեկամատյաններ)՝ օգտագործելով այլ Անձնական տվյալներ (օրինակ՝ IP հասցեն):

Տեղեկատվություն, որն ընդգրկված չէ այս քաղաքականության մեջ

Անձնական տվյալների հավաքագրման կամ մշակման վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ կարող են պահանջվել Սեփականատիրոջից ցանկացած ժամանակ: Խնդրում ենք տեսնել կոնտակտային տվյալները այս փաստաթղթի սկզբում:

Ինչպես են «Չհետևել» հարցումները

Xiaomiui.net-ը չի աջակցում «Չհետևել» հարցումներին:
Որոշելու համար, թե արդյոք երրորդ կողմի ծառայություններից որևէ մեկը բավարարում է «Մի՛ հետևիր» խնդրանքներին, կարդացեք նրանց գաղտնիության քաղաքականությունը:

Փոփոխություններ Այս Գաղտնիության քաղաքականություն

Սեփականատերը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ՝ ծանուցելով իր օգտատերերին այս էջում և, հնարավոր է, xiaomiui.net-ի միջոցով և/կամ - որքանով որ տեխնիկապես և իրավաբանորեն հնարավոր է - ծանուցում ուղարկելով օգտատերերին ցանկացած հասանելի կոնտակտային տեղեկատվության միջոցով: Սեփականատիրոջը. Խստորեն խորհուրդ է տրվում հաճախակի ստուգել այս էջը՝ հղում անելով ներքևում նշված վերջին փոփոխության ամսաթվին:

Եթե ​​փոփոխությունները ազդեն Օգտատիրոջ համաձայնության հիման վրա կատարված վերամշակման գործողությունների վրա, Սեփականատերը, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է Օգտատիրոջից հավաքի նոր համաձայնություն:

Տեղեկատվություն Կալիֆոռնիայի սպառողների համար

Փաստաթղթի այս մասը ինտեգրվում և լրացնում է գաղտնիության քաղաքականության մնացած տեղեկատվությունը և տրամադրվում է xiaomiui.net-ի և, եթե հնարավոր է, նրա մայր, դուստր ձեռնարկությունների և դուստր ձեռնարկությունների կողմից (այս բաժնի նպատակների համար): հավաքականորեն կոչվում է «մենք», «մենք», «մեր»):

Այս բաժնում պարունակվող դրույթները վերաբերում են բոլոր օգտատերերին, ովքեր սպառողներ են, որոնք բնակվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիա նահանգում, համաձայն «Կալիֆորնիայի սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի 2018 թ.» (Օգտագործողները նշված են ստորև, պարզապես «դուք», « ձեր», «ձեր»), և նման սպառողների համար այս դրույթները փոխարինում են գաղտնիության քաղաքականության մեջ պարունակվող ցանկացած այլ, հնարավոր է, տարբերվող կամ հակասական դրույթներին:

Փաստաթղթի այս մասում օգտագործվում է «անձնական տեղեկատվություն» տերմինը, ինչպես սահմանված է Կալիֆորնիայի սպառողների գաղտնիության ակտում (CCPA):

Հավաքված, բացահայտված կամ վաճառված անձնական տեղեկատվության կատեգորիաներ

Այս բաժնում մենք ամփոփում ենք անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները, որոնք մենք հավաքել, բացահայտել կամ վաճառել ենք, և դրանց նպատակները: Այս գործողությունների մասին մանրամասն կարող եք կարդալ այս փաստաթղթի «Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ» բաժնում:

Տեղեկատվություն, որը մենք հավաքում ենք. անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները, որոնք մենք հավաքում ենք

Մենք հավաքել ենք ձեր մասին անձնական տեղեկատվության հետևյալ կատեգորիաները՝ նույնացուցիչներ և ինտերնետ տեղեկատվություն:

Մենք չենք հավաքի անձնական տեղեկությունների լրացուցիչ կատեգորիաներ՝ առանց ձեզ ծանուցելու:

Ինչպե՞ս ենք մենք տեղեկատվություն հավաքում. որո՞նք են մեր հավաքած անձնական տեղեկատվության աղբյուրները:

Մենք ձեզանից հավաքում ենք անձնական տեղեկատվության վերը նշված կատեգորիաները՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, երբ դուք օգտագործում եք xiaomiui.net-ը:

Օրինակ, դուք ուղղակիորեն տրամադրում եք ձեր անձնական տվյալները, երբ հարցումներ եք ներկայացնում xiaomiui.net-ի ցանկացած ձևի միջոցով: Դուք նաև անուղղակիորեն տրամադրում եք անձնական տվյալները, երբ նավարկվում եք xiaomiui.net, քանի որ ձեր մասին անձնական տեղեկությունները ավտոմատ կերպով դիտարկվում և հավաքվում են: Վերջապես, մենք կարող ենք հավաքել ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմերից, որոնք աշխատում են մեզ հետ Ծառայության կամ xiaomiui.net-ի գործունեության և դրա առանձնահատկությունների հետ կապված:

Ինչպես ենք մենք օգտագործում մեր հավաքած տեղեկատվությունը. ձեր անձնական տեղեկատվության փոխանակումը և բացահայտումը երրորդ անձանց հետ բիզնես նպատակով

Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր մասին մեր հավաքած անձնական տվյալները երրորդ կողմին՝ բիզնես նպատակներով: Այս դեպքում մենք գրավոր համաձայնություն ենք կնքում նման երրորդ կողմի հետ, որը պահանջում է ստացողից և՛ գաղտնի պահել անձնական տվյալները, և՛ չօգտագործել դրանք որևէ այլ նպատակի համար, բացառությամբ այն նպատակների, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի կատարման համար:

Մենք կարող ենք նաև բացահայտել ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմերին, երբ դուք բացահայտորեն խնդրում կամ լիազորում եք մեզ դա անել՝ ձեզ մեր Ծառայությունը տրամադրելու համար:

Մշակման նպատակների մասին ավելին իմանալու համար այցելեք սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինը:

Ձեր անձնական տվյալների վաճառք

Մեր նպատակների համար «վաճառք» բառը նշանակում է ցանկացած «վաճառել, վարձակալել, թողարկել, բացահայտել, տարածել, հասանելի դարձնել, փոխանցել կամ այլ կերպ հաղորդակցվել բանավոր, գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով, բիզնեսի կողմից սպառողի անձնական տեղեկատվության մեկ այլ բիզնես կամ երրորդ կողմ՝ դրամական կամ այլ արժեքավոր փոխհատուցման համար".

Սա նշանակում է, որ, օրինակ, վաճառքը կարող է տեղի ունենալ, երբ հավելվածը ցուցադրում է գովազդ, կամ վիճակագրական վերլուծություններ է կատարում երթևեկի կամ դիտումների վերաբերյալ, կամ պարզապես այն պատճառով, որ այն օգտագործում է այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են սոցիալական ցանցերի հավելումները և այլն:

Անձնական տեղեկատվության վաճառքից հրաժարվելու ձեր իրավունքը

Դուք իրավունք ունեք հրաժարվել ձեր անձնական տվյալների վաճառքից: Սա նշանակում է, որ ամեն անգամ, երբ դուք մեզ խնդրեք դադարեցնել ձեր տվյալների վաճառքը, մենք կկատարենք ձեր խնդրանքը:
Նման հարցումները կարող են կատարվել ազատորեն, ցանկացած ժամանակ, առանց որևէ ստուգելի հարցում ներկայացնելու, պարզապես հետևելով ստորև ներկայացված հրահանգներին:

Անձնական տեղեկատվության վաճառքից հրաժարվելու ցուցումներ

Եթե ​​ցանկանում եք ավելին իմանալ կամ օգտվել xiaomiui.net-ի կողմից իրականացվող բոլոր վաճառքներից հրաժարվելու ձեր իրավունքից, ինչպես առցանց, այնպես էլ օֆլայն, կարող եք կապվել մեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ օգտագործելով այս փաստաթղթում նշված կոնտակտային տվյալները:

Որո՞նք են այն նպատակները, որոնց համար մենք օգտագործում ենք ձեր անձնական տվյալները:

Մենք կարող ենք օգտագործել ձեր անձնական տվյալները՝ xiaomiui.net-ի գործառնական գործունեությունը և դրա առանձնահատկությունները թույլ տալու համար («բիզնես նպատակներ»): Նման դեպքերում ձեր անձնական տվյալները կմշակվեն այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է և համաչափ այն բիզնես նպատակին, որի համար դրանք հավաքվել են, և խստորեն համապատասխան գործառնական նպատակների սահմաններում:

Մենք կարող ենք նաև օգտագործել ձեր անձնական տվյալները այլ պատճառներով, օրինակ՝ առևտրային նպատակներով (ինչպես նշված է սույն փաստաթղթի «Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ» բաժնում), ինչպես նաև օրենքին համապատասխանելու և մեր իրավունքները պաշտպանելու համար: իրավասու մարմիններ, որտեղ մեր իրավունքները և շահերը վտանգված են կամ մենք իրական վնաս ենք կրում:

Մենք չենք օգտագործի ձեր անձնական տվյալները տարբեր, չկապված կամ անհամատեղելի նպատակների համար՝ առանց ձեզ ծանուցելու:

Ձեր Կալիֆորնիայի գաղտնիության իրավունքները և ինչպես կիրառել դրանք

Իմանալու և տեղափոխելիության իրավունք

Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք ձեզ բացահայտենք.

 • անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները և աղբյուրները, որոնք մենք հավաքում ենք ձեր մասին, նպատակների համար, որոնց համար մենք օգտագործում ենք ձեր տեղեկատվությունը և ում հետ է տարածվում այդպիսի տեղեկատվությունը.
 • անձնական տեղեկատվության վաճառքի կամ բիզնես նպատակներով բացահայտման դեպքում երկու առանձին ցուցակներ, որտեղ մենք բացահայտում ենք.
  • վաճառքի համար, ստացողի յուրաքանչյուր կատեգորիայի կողմից գնված անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները. և
  • բիզնես նպատակներով բացահայտումների համար՝ ստացողի յուրաքանչյուր կատեգորիայի կողմից ձեռք բերված անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները:

Վերը նկարագրված բացահայտումը կսահմանափակվի վերջին 12 ամիսների ընթացքում հավաքված կամ օգտագործված անձնական տեղեկություններով:

Եթե ​​մենք մեր պատասխանը տրամադրենք էլեկտրոնային եղանակով, կցված տեղեկատվությունը կլինի «դյուրակիր», այսինքն՝ կհանձնվի հեշտությամբ օգտագործելի ձևաչափով, որպեսզի ձեզ հնարավորություն ընձեռվի առանց խոչընդոտի տեղեկատվությունն այլ կազմակերպության փոխանցել՝ պայմանով, որ դա տեխնիկապես հնարավոր է:

Ձեր անձնական տվյալների ջնջումը պահանջելու իրավունք

Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք ջնջենք ձեր անձնական տվյալները՝ օրենքով սահմանված բացառություններով (օրինակ՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, որտեղ տեղեկատվությունը օգտագործվում է xiaomiui.net-ում սխալները հայտնաբերելու և վերանորոգելու համար՝ հայտնաբերելու համար: անվտանգության միջադեպերը և պաշտպանել խարդախ կամ անօրինական գործողություններից, որոշակի իրավունքներ իրականացնելուց և այլն):

Եթե ​​իրավական բացառություն չկիրառվի, ձեր իրավունքից օգտվելու արդյունքում մենք կջնջենք ձեր անձնական տվյալները և կուղղորդենք մեր ծառայություններ մատուցողներից որևէ մեկին դա անել:

Ինչպես օգտվել ձեր իրավունքներից

Վերը նկարագրված իրավունքներից օգտվելու համար դուք պետք է մեզ ներկայացնեք ձեր ստուգելի հարցումը՝ կապվելով մեզ հետ այս փաստաթղթում նշված մանրամասների միջոցով:

Որպեսզի մենք պատասխանենք ձեր խնդրանքին, անհրաժեշտ է, որ մենք իմանանք, թե ով եք դուք: Հետևաբար, դուք կարող եք օգտվել վերը նշված իրավունքներից միայն կատարելով ստուգելի հարցում, որը պետք է.

 • տրամադրեք բավարար տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս մեզ ողջամտորեն հաստատել, որ դուք այն անձնավորությունն եք, ում մասին մենք հավաքել ենք անձնական տեղեկություններ կամ լիազորված ներկայացուցիչ.
 • նկարագրեք ձեր հարցումը բավարար մանրամասնությամբ, որը թույլ է տալիս մեզ ճիշտ հասկանալ, գնահատել և արձագանքել դրան:

Մենք չենք պատասխանի որևէ հարցման, եթե չկարողանանք հաստատել ձեր ինքնությունը և, հետևաբար, հաստատենք, որ մեր ունեցած անձնական տվյալները իրականում վերաբերում են ձեզ:

Եթե ​​դուք չեք կարող անձամբ ներկայացնել ստուգելի հարցում, կարող եք լիազորել Կալիֆորնիայի պետքարտուղարում գրանցված անձին գործել ձեր անունից:

Եթե ​​չափահաս եք, կարող եք ստուգելի հարցում կատարել ձեր ծնողական լիազորությունների ներքո գտնվող անչափահասի անունից:

Դուք կարող եք ներկայացնել առավելագույնը 2 հարցում 12 ամսվա ընթացքում:

Ինչպես և երբ է ակնկալվում, որ մենք կարգավորենք ձեր խնդրանքը

Մենք կհաստատենք 10 օրվա ընթացքում ձեր ստուգելի հարցումի ստացումը և տեղեկատվություն կտրամադրենք այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակելու ձեր հարցումը:

Մենք կպատասխանենք Ձեր խնդրանքին այն ստանալուց հետո 45 օրվա ընթացքում: Եթե ​​մեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, մենք ձեզ կբացատրենք, թե ինչու և որքան ժամանակ է մեզ անհրաժեշտ: Այս կապակցությամբ խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր խնդրանքը կատարելու համար մեզ կարող է տևել մինչև 90 օր:

Մեր բացահայտում(ներ)ը կընդգրկի նախորդ 12 ամիսների ժամանակահատվածը:

Եթե ​​մենք մերժենք ձեր խնդրանքը, մենք ձեզ կբացատրենք մեր մերժման պատճառները:

Մենք վճար չենք գանձում ձեր ստուգելի հարցումը մշակելու կամ պատասխանելու համար, եթե այդպիսի հարցումն ակնհայտորեն անհիմն կամ չափազանցված չէ: Նման դեպքերում մենք կարող ենք գանձել ողջամիտ վճար կամ հրաժարվել հարցումին համապատասխան կատարելուց: Երկու դեպքում էլ մենք կհաղորդենք մեր ընտրությունը և կբացատրենք դրա հիմքում ընկած պատճառները:

Տեղեկատվություն Բրազիլիայում բնակվող օգտատերերի համար

Փաստաթղթի այս մասը ինտեգրվում և լրացնում է գաղտնիության քաղաքականության մնացած տեղեկատվությունը և տրամադրվում է xiaomiui.net-ն աշխատող կազմակերպության և, եթե հնարավոր է, նրա մայր, դուստր ձեռնարկությունների և դուստր ձեռնարկությունների կողմից (այս բաժնի նպատակների համար): հավաքականորեն կոչվում է «մենք», «մենք», «մեր»):
Այս բաժնում պարունակվող դրույթները վերաբերում են բոլոր Օգտատերերին, ովքեր բնակվում են Բրազիլիայում, համաձայն «Lei Geral de Proteção de Dados» (Օգտագործողները նշված են ստորև, պարզապես որպես «դուք», «ձեր», «ձեր»): Նման Օգտատերերի համար այս դրույթները փոխարինում են գաղտնիության քաղաքականության մեջ պարունակվող ցանկացած այլ, հնարավոր է, տարբերվող կամ հակասական դրույթներին:
Փաստաթղթի այս մասում օգտագործվում է «անձնական տեղեկատվություն» տերմինը, ինչպես այն սահմանված է Lei Geral de Proteção de Dados-ում (GDPR).

Այն հիմքերը, որոնց հիման վրա մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները

Մենք կարող ենք մշակել ձեր անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե մենք օրինական հիմք ունենք նման մշակման համար: Իրավական հիմքերը հետևյալն են.

 • ձեր համաձայնությունը համապատասխան մշակման գործունեությանը.
 • համապատասխանություն իրավական կամ կարգավորող պարտավորություններին, որոնք դրված են մեզ վրա.
 • օրենքներով կամ կանոնակարգերով նախատեսված կամ պայմանագրերի, համաձայնագրերի և համանման իրավական փաստաթղթերի հիման վրա պետական ​​քաղաքականության իրականացում.
 • Հետազոտական ​​կազմակերպությունների կողմից իրականացված ուսումնասիրություններ, որոնք նախընտրելի են անանուն անձնական տվյալների հիման վրա.
 • պայմանագրի կատարումը և դրա նախնական ընթացակարգերը, այն դեպքերում, երբ դուք նշված պայմանագրի կողմ եք.
 • մեր իրավունքների իրացումը դատական, վարչական կամ արբիտրաժային ընթացակարգերում.
 • ձեր կամ երրորդ կողմի պաշտպանությունը կամ ֆիզիկական անվտանգությունը.
 • առողջության պաշտպանություն՝ առողջապահական կազմակերպությունների կամ մասնագետների կողմից իրականացվող ընթացակարգերում.
 • մեր օրինական շահերը՝ պայմանով, որ ձեր հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները չեն գերակայում այդպիսի շահերին. և
 • վարկային պաշտպանություն:

Իրավական հիմքերի մասին ավելին իմանալու համար կարող եք ցանկացած պահի կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով սույն փաստաթղթում նշված կոնտակտային տվյալները:

Մշակված անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները

Պարզելու համար, թե ձեր անձնական տվյալների որ կատեգորիաներն են մշակվում, կարող եք կարդալ այս փաստաթղթի «Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն» բաժինը:

Ինչու ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները

Պարզելու համար, թե ինչու ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները, կարող եք կարդալ այս փաստաթղթի «Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն» և «մշակման նպատակները» բաժինները:

Ձեր բրազիլական գաղտնիության իրավունքները, ինչպես հարցում ներկայացնել և մեր պատասխանը ձեր հարցումներին

Ձեր բրազիլական գաղտնիության իրավունքները

Դուք իրավունք ունեք.

 • ստանալ ձեր անձնական տվյալների մշակման գործունեության առկայության հաստատում.
 • մուտք դեպի ձեր անձնական տվյալները;
 • շտկել թերի, ոչ ճշգրիտ կամ հնացած անձնական տվյալները.
 • ստանալ ձեր անհարկի կամ չափից ավելի անձնական տեղեկատվության անանունացում, արգելափակում կամ վերացում, կամ այն ​​տեղեկատվության, որը չի մշակվում LGPD-ի համաձայն.
 • տեղեկատվություն ստանալ ձեր համաձայնությունը տրամադրելու կամ մերժելու հնարավորության և դրա հետևանքների մասին.
 • տեղեկատվություն ստանալ երրորդ կողմերի մասին, որոնց հետ մենք կիսում ենք ձեր անձնական տվյալները.
 • Ձեր հստակ խնդրանքով ձեռք բերել ձեր անձնական տեղեկատվության (բացառությամբ անանուն տեղեկատվության) տեղափոխելիությունը մեկ այլ ծառայության կամ ապրանքի մատակարարի, պայմանով, որ մեր առևտրային և արդյունաբերական գաղտնիքները պաշտպանված են.
 • ձեռք բերեք մշակվող ձեր անձնական տվյալների ջնջումը, եթե մշակումը հիմնված է եղել ձեր համաձայնության վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեկ կամ մի քանի բացառություններ նախատեսված են արվեստում: Կիրառվում է LGPD-ի 16-ը.
 • ցանկացած պահի չեղարկել ձեր համաձայնությունը.
 • ձեր անձնական տվյալների հետ կապված բողոք ներկայացնել ANPD-ին (Տվյալների պաշտպանության ազգային մարմնին) կամ սպառողների պաշտպանության մարմիններին.
 • դեմ լինել վերամշակող գործունեությանը այն դեպքերում, երբ վերամշակումը չի իրականացվում օրենքի դրույթներին համապատասխան.
 • պահանջել հստակ և համարժեք տեղեկատվություն ավտոմատացված որոշման համար օգտագործվող չափանիշների և ընթացակարգերի վերաբերյալ. և
 • խնդրեք վերանայել բացառապես ձեր անձնական տեղեկատվության ավտոմատացված մշակման հիման վրա կայացված որոշումները, որոնք շոշափում են ձեր շահերը: Դրանք ներառում են որոշումներ՝ սահմանելու ձեր անձնական, մասնագիտական, սպառողական և վարկային պրոֆիլը կամ ձեր անհատականության ասպեկտները:

Դուք երբեք չեք ենթարկվի խտրականության կամ որևէ այլ տեսակի վնասի, եթե դուք օգտվեք ձեր իրավունքներից:

Ինչպես ներկայացնել ձեր հարցումը

Դուք ցանկացած պահի կարող եք ներկայացնել Ձեր իրավունքներն անվճար օգտվելու Ձեր հայտը՝ օգտագործելով այս փաստաթղթում նշված կոնտակտային տվյալները կամ Ձեր օրինական ներկայացուցչի միջոցով:

Ինչպես և երբ մենք կպատասխանենք ձեր խնդրանքին

Մենք կձգտենք արագ արձագանքել ձեր խնդրանքներին:
Ամեն դեպքում, եթե դա անհնար լինի մեզ համար, մենք անպայման կհայտնենք ձեզ փաստացի կամ իրավական պատճառները, որոնք խանգարում են մեզ անմիջապես կամ այլ կերպ կատարել ձեր խնդրանքները: Այն դեպքերում, երբ մենք չենք մշակում ձեր անձնական տվյալները, մենք ձեզ ցույց կտանք ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին, ում պետք է դիմեք ձեր հարցումները, եթե մենք դա անելու հնարավորություն ունենք:

Այն դեպքում, երբ դուք ներկայացնում եք հ մուտք կամ անձնական տվյալներ մշակման հաստատում Խնդրում ենք համոզվել, որ դուք նշել եք, թե արդյոք ցանկանում եք, որ ձեր անձնական տվյալները տրամադրվեն էլեկտրոնային կամ տպագիր ձևով:
Դուք նաև պետք է մեզ տեղեկացնեք, արդյոք ցանկանում եք, որ մենք անմիջապես պատասխանենք ձեր հարցմանը, որի դեպքում մենք կպատասխանենք պարզեցված ձևով, կամ եթե դրա փոխարեն ձեզ ամբողջական բացահայտում է անհրաժեշտ:
Վերջին դեպքում, մենք կպատասխանենք ձեր հարցումը ստանալու պահից 15 օրվա ընթացքում՝ տրամադրելով ձեզ ձեր անձնական տվյալների ծագման վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները, փաստաթղթերի առկայության կամ չլինելու մասին հաստատում, մշակման համար օգտագործվող ցանկացած չափորոշիչ և նպատակներ: վերամշակումը՝ միաժամանակ պահպանելով մեր առևտրային և արդյունաբերական գաղտնիքները:

Այն դեպքում, երբ դուք ներկայացնում եք ա ուղղում, ջնջում, անանունացում կամ անձնական տեղեկատվության արգելափակում խնդրանքով, մենք կհամոզվենք, որ ձեր հարցումն անհապաղ կփոխանցվի մյուս կողմերին, ում հետ կիսվել ենք ձեր անձնական տեղեկությունները, որպեսզի երրորդ կողմերը նույնպես կարողանան կատարել ձեր խնդրանքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի հաղորդակցությունն ապացուցված է անհնարին կամ անհամաչափ ջանքեր է պահանջում: մեր կողմը.

Օրենքով թույլատրված անձնական տեղեկատվության փոխանցումը Բրազիլիայի սահմաններից դուրս

Մեզ թույլատրվում է փոխանցել ձեր անձնական տվյալները Բրազիլիայի տարածքից դուրս հետևյալ դեպքերում.

 • երբ փոխանցումն անհրաժեշտ է հանրային հետախուզության, հետաքննության և դատախազության մարմինների միջև միջազգային իրավական համագործակցության համար՝ միջազգային իրավունքով նախատեսված օրինական միջոցներով.
 • երբ փոխանցումն անհրաժեշտ է ձեր կյանքը կամ ֆիզիկական անվտանգությունը կամ երրորդ կողմի կյանքը պաշտպանելու համար.
 • երբ փոխանցումը թույլատրվում է ANPD-ի կողմից.
 • երբ փոխանցումը բխում է միջազգային համագործակցության համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունից.
 • երբ փոխանցումն անհրաժեշտ է հանրային քաղաքականության կամ հանրային ծառայության օրինական վերագրման համար.
 • երբ փոխանցումն անհրաժեշտ է իրավական կամ կարգավորող պարտավորությունների կատարման, պայմանագրի կամ պայմանագրի հետ կապված նախնական ընթացակարգերի կատարման կամ դատական, վարչական կամ արբիտրաժային ընթացակարգերում իրավունքների կանոնավոր իրականացման համար:

Անձնական տվյալներ (կամ տվյալներ)

Informationանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն, անուղղակիորեն կամ այլ տեղեկատվության հետ կապված `ներառյալ անձնական նույնականացման համարը, թույլ է տալիս նույնականացնել կամ նույնականացնել ֆիզիկական անձը:

Օգտագործման տվյալներ

Xiaomiui.net-ի (կամ xiaomiui.net-ում օգտագործվող երրորդ կողմի ծառայությունների) միջոցով ավտոմատ հավաքագրվող տեղեկատվությունը, որը կարող է ներառել՝ xiaomiui.net օգտագործող օգտվողների կողմից օգտագործվող համակարգիչների IP հասցեները կամ տիրույթի անունները, URI հասցեները (Resource Identifier). ), հարցման ժամանակը, հարցումը սերվերին ներկայացնելու եղանակը, ի պատասխան ստացված ֆայլի չափը, սերվերի պատասխանի կարգավիճակը ցույց տվող թվային կոդը (հաջող արդյունք, սխալ և այլն), երկիրը. ծագման, Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող բրաուզերի և օպերացիոն համակարգի առանձնահատկությունները, մեկ այցելության ժամանակի տարբեր մանրամասները (օրինակ՝ Հավելվածում յուրաքանչյուր էջում անցկացրած ժամանակը) և Հավելվածում անցած ճանապարհի մանրամասները՝ հատուկ հղումով այցելած էջերի հաջորդականությունը և սարքի օպերացիոն համակարգի և/կամ Օգտատիրոջ ՏՏ միջավայրի վերաբերյալ այլ պարամետրեր:

Օգտվող

Այն անհատը, որն օգտագործում է xiaomiui.net-ը, որը, եթե այլ բան նշված չէ, համընկնում է Տվյալների սուբյեկտի հետ:

Տվյալների առարկա

Ֆիզիկական անձը, որին վերաբերում են Անձնական տվյալները:

Տվյալների մշակիչ (կամ տվյալների վերահսկիչ)

Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, պետական ​​մարմինը, գործակալությունը կամ այլ մարմին, որոնք Վերահսկիչի անունից մշակում են Անձնական տվյալներ, ինչպես նկարագրված է այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ:

Տվյալների վերահսկիչ (կամ սեփականատեր)

Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետական ​​մարմին, գործակալություն կամ այլ մարմին, որը միայնակ կամ այլոց հետ միասին որոշում է Անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները, ներառյալ xiaomiui.net-ի շահագործման և օգտագործման հետ կապված անվտանգության միջոցները: Տվյալների վերահսկիչը, եթե այլ բան նշված չէ, xiaomiui.net-ի սեփականատերն է:

xiaomiui.net (կամ այս հավելվածը)

Միջոցները, որով հավաքվում և մշակվում են օգտագործողի անձնական տվյալները:

Ծառայությունների

xiaomiui.net-ի մատուցած ծառայությունը, ինչպես նկարագրված է հարաբերական պայմաններով (եթե առկա է) և այս կայքում/հավելվածում:

Եվրամիություն (կամ ԵՄ)

Եթե ​​այլ բան նախատեսված չէ, սույն փաստաթղթի մեջ կատարված բոլոր հղումները Եվրամիությանը ներառում են Եվրամիություն և Եվրոպական տնտեսական տարածք բոլոր գործող անդամ երկրները:

Բուլկի

Թխուկները Հետագծող սարքեր են, որոնք բաղկացած են Օգտատիրոջ բրաուզերում պահվող տվյալների փոքր հավաքածուներից:

Բուքսիր

Հետագծողը ցույց է տալիս ցանկացած տեխնոլոգիա, օրինակ՝ թխուկներ, եզակի նույնացուցիչներ, վեբ փարոսներ, ներկառուցված սկրիպտներ, էլեկտրոնային պիտակներ և մատնահետքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս հետևել Օգտատերերին, օրինակ՝ Օգտատիրոջ սարքում տեղեկատվություն մուտք գործելու կամ պահելով:


Իրավական տեղեկատվություն

Գաղտնիության մասին այս հայտարարությունը պատրաստվել է բազում օրենսդրությունների դրույթների հիման վրա, ներառյալ Արվեստը: Կանոնակարգի (ԵՄ) 13/14 (տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ) 2016/679:

Այս գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է բացառապես xiaomiui.net-ին, եթե այլ բան նշված չէ այս փաստաթղթում:

Վերջին թարմացումը՝ 24 թվականի մայիսի 2022