Friðhelgisstefna

Xiaomiui.net safnar einhverjum persónuupplýsingum frá notendum sínum.

Eigandi og gagnaverndari

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT DALLEY í Tyrklandi)

Eigandi samband email: info@xiaomiui.net

Gerðir gagna sem safnað er

Meðal þeirra tegunda persónuupplýsinga sem xiaomiui.net safnar, af sjálfu sér eða í gegnum þriðja aðila, eru: Trackers; Notkunargögn; Netfang; fyrsta nafn; Gögn send á meðan þú notar þjónustuna.

Ítarlegar upplýsingar um hverja gerð persónuupplýsinga sem safnað er eru að finna í sérstökum hlutum þessarar persónuverndarstefnu eða með sérstökum skýringartexta sem birtir voru fyrir gagnasöfnunina.
Persónuupplýsingar kunna að vera frjálsar af notandanum, eða, ef um er að ræða notkunargögn, safnað sjálfkrafa þegar xiaomiui.net er notað.
Nema annað sé tekið fram eru öll gögn sem xiaomiui.net biður um skylda og bilun á að veita þessi gögn getur gert það ómögulegt fyrir xiaomiui.net að veita þjónustu sína. Í þeim tilvikum þar sem xiaomiui.net tekur sérstaklega fram að sum gögn séu ekki skylda, er notendum frjálst að miðla þessum gögnum ekki án þess að það hafi afleiðingar fyrir framboð eða virkni þjónustunnar.
Notendur sem eru ekki vissir um hvaða persónuupplýsingar eru skylda eru velkomnir að hafa samband við eigandann.
Öll notkun xiaomiui.net eða eigenda þjónustu þriðja aðila sem xiaomiui.net notar á vafrakökum – eða öðrum rakningartólum – þjónar þeim tilgangi að veita þjónustuna sem notandinn krefst, auk hvers kyns annarra tilganga sem lýst er í núverandi skjal og í vafrakökustefnunni, ef hún er tiltæk.

Notendur eru ábyrgir fyrir hvers kyns persónuupplýsingum þriðja aðila sem aflað er, birt eða deilt í gegnum xiaomiui.net og staðfesta að þeir hafi samþykki þriðja aðila til að veita eigandanum gögnin.

Mode og staður vinnslu gagna

Aðferðir við vinnslu

Eigandinn grípur til viðeigandi öryggisráðstafana til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang, birtingu, breytingar eða óviðkomandi eyðileggingu gagna.
Gagnavinnslan fer fram með því að nota tölvur og/eða upplýsingatæknivirkt verkfæri, eftir skipulagsaðferðum og stillingum sem eru stranglega tengdar þeim tilgangi sem tilgreindur er. Auk eigandans geta gögnin í sumum tilfellum verið aðgengileg tilteknum tegundum ábyrgðaraðila, sem taka þátt í rekstri xiaomiui.net (stjórnun, sölu, markaðssetningu, lögfræði, kerfisstjórnun) eða utanaðkomandi aðilum (svo sem þriðju aðila). -aðila tækniþjónustuveitenda, póstbera, hýsingaraðila, upplýsingatæknifyrirtækja, samskiptastofnana) tilnefndir, ef þörf krefur, sem gagnavinnsluaðilar af eiganda. Hægt er að óska ​​eftir uppfærðum lista yfir þessa aðila frá eiganda hvenær sem er.

Lagalegur grundvöllur vinnslu

Eigandinn getur unnið með persónuleg gögn sem tengjast notendum ef eitthvað af eftirfarandi á við:

 • Notendur hafa veitt samþykki sitt í einum eða fleiri sérstökum tilgangi. Athugasemd: Samkvæmt sumum lögum getur eigandinn haft leyfi til að vinna með persónuleg gögn þar til notandinn mótmælir slíkri vinnslu („afþakkun“), án þess að þurfa að reiða sig á samþykki eða annan af eftirfarandi lagagrundvelli. Þetta á þó ekki við þegar vinnsla persónuupplýsinga er háð evrópskum persónuverndarlögum;
 • upplýsingagjöf er nauðsynleg til að efna samning við notandann og / eða fyrir allar skuldbindingar fyrir samninginn;
 • vinnsla er nauðsynleg til að fara að lagaskyldu sem eigandinn er undir;
 • vinnsla tengist verkefni sem er unnið í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem eigandinn hefur;
 • vinnsla er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem eigandinn eða þriðji aðili eltir.

Í öllum tilvikum mun eigandinn gjarna hjálpa til við að skýra þann sérstaka lagagrundvöll sem gildir um vinnsluna, og sérstaklega hvort framboð persónuupplýsinga er lögbundin eða samningsbundin krafa, eða krafa sem nauðsynleg er til að ganga til samninga.

Place

Gögnin eru unnin á starfsstöðvum eigandans og á öðrum stöðum þar sem aðilar sem koma að vinnslunni eru staðsettir.

Það fer eftir staðsetningu notanda, gagnaflutningar geta falist í því að flytja gögn notandans til annars lands en þeirra eigin. Til að fá frekari upplýsingar um stað vinnslu slíkra yfirfærðra gagna geta notendur skoðað hlutann sem inniheldur upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga.

Notendur hafa einnig rétt til að læra um lagalegan grundvöll gagnaflutninga til lands utan Evrópusambandsins eða til allra alþjóðastofnana sem lúta alþjóðalögum eða stofnað af tveimur eða fleiri löndum, svo sem SÞ, og um öryggisráðstafanir sem gripið er til af eigandanum til að vernda gögn sín.

Ef slík flutningur á sér stað geta notendur fundið meira með því að athuga viðeigandi hluta þessa skjals eða spyrjast fyrir um eigandann með því að nota upplýsingarnar í tengiliðahlutanum.

Retention tími

Persónuleg gögn skal vinna og geyma eins lengi og krafist er í þeim tilgangi sem þeim hefur verið safnað fyrir.

Þess vegna:

 • Persónuupplýsingum sem safnað er í þeim tilgangi sem tengjast framkvæmd samnings milli eigandans og notandans skal geyma þar til slíkur samningur hefur verið að fullu gerður.
 • Persónuupplýsingum sem safnað er í þágu lögmætra hagsmuna eigandans skal geyma svo lengi sem þörf er á til að uppfylla slíkan tilgang. Notendur geta fundið sérstakar upplýsingar varðandi lögmætan hagsmuni sem eigandinn eltir innan viðkomandi hluta þessa skjals eða með því að hafa samband við eigandann.

Eigandanum er heimilt að geyma persónuupplýsingar í lengri tíma hvenær sem notandinn hefur veitt samþykki fyrir slíkri vinnslu, svo framarlega sem slíkt samþykki er ekki dregið til baka. Ennfremur getur eigandinn verið skyldaður til að varðveita persónuupplýsingar í lengri tíma þegar þess er krafist til að framkvæma lagalega skyldu eða að skipun yfirvalds.

Þegar varðveislutíminn rennur út skal persónuupplýsingum eytt. Því er ekki hægt að framfylgja réttinum til aðgangs, réttarins til eyðingar, réttinum til úrbóta og réttarins til gagnaflutnings eftir að varðveislufrestur er liðinn.

Tilgangur vinnslu

Gögnunum sem varða notandann er safnað til að gera eigandanum kleift að veita þjónustu sína, fara að lagalegum skyldum sínum, bregðast við fullnustubeiðnum, vernda réttindi hans og hagsmuni (eða notenda hans eða þriðju aðila), uppgötva hvers kyns illgjarn eða sviksamlega starfsemi, auk eftirfarandi: Greining, samskipti við utanaðkomandi samfélagsnet og vettvanga, Hafðu samband við notandann, athugasemdir við efni, Auglýsingar og birting efnis frá ytri kerfum.

Fyrir sérstakar upplýsingar um persónuupplýsingarnar sem notaðar eru í hverjum tilgangi getur notandinn vísað í kaflann „Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga“.

Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

Persónulegum gögnum er safnað í eftirfarandi tilgangi og notuð eftirfarandi þjónustu:

 • Auglýsingar

  Þessi tegund þjónustu gerir kleift að nota notendagögn í auglýsingasamskiptatilgangi. Þessi samskipti eru sýnd í formi borða og annarra auglýsinga á xiaomiui.net, hugsanlega byggð á áhugamálum notenda.
  Þetta þýðir ekki að öll persónuleg gögn séu notuð í þessum tilgangi. Upplýsingar og notkunarskilyrði eru sýnd hér að neðan.
  Sumar þjónusturnar sem taldar eru upp hér að neðan kunna að nota Trackers til að bera kennsl á notendur eða þeir kunna að nota hegðunarmiðunartækni, þ.e. birta auglýsingar sem eru sérsniðnar að áhugamálum og hegðun notandans, þar með talið þær sem finnast utan xiaomiui.net. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast athugaðu persónuverndarstefnu viðkomandi þjónustu.
  Þjónusta af þessu tagi býður yfirleitt upp á möguleika á að afþakka slíka mælingu. Til viðbótar við hvers kyns afþökkunareiginleika sem einhver af þjónustunni hér að neðan býður upp á, gætu notendur lært meira um hvernig á að afþakka áhugatengdar auglýsingar almennt í sérstökum hluta „Hvernig á að afþakka áhugatengdar auglýsingar“ í þessu skjali.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense er auglýsingaþjónusta frá Google Ireland Limited. Þessi þjónusta notar „DoubleClick“ fótsporið, sem fylgist með notkun xiaomiui.net og hegðun notenda varðandi auglýsingar, vörur og þjónustu sem boðið er upp á.
  Notendur geta ákveðið að slökkva á öllum DoubleClick vafrakökum með því að fara á: Auglýsingastillingar Google.

  Til að skilja notkun Google á gögnum, hafðu samband við Stefna Google samstarfsaðila.

  Unnið er með persónuupplýsingar: Trackers; Notkunargögn.

  Vinnslustaður: Írland – Friðhelgisstefna - Opt Out.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: internetupplýsingar.

  Þessi vinnsla er sala byggð á skilgreiningu samkvæmt CCPA. Til viðbótar við upplýsingarnar í þessu ákvæði getur notandinn fundið upplýsingar um hvernig eigi að afþakka söluna í kaflanum sem sýnir réttindi neytenda í Kaliforníu.

 • Analytics

  Þjónustan í þessum kafla gerir eigandanum kleift að fylgjast með og greina vefumferð og er hægt að nota til að fylgjast með hegðun notenda.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics er vefgreiningarþjónusta veitt af Google Ireland Limited („Google“). Google notar gögnin sem safnað er til að fylgjast með og skoða notkun xiaomiui.net, til að útbúa skýrslur um starfsemi þess og deila þeim með öðrum þjónustum Google.
  Google getur notað gögnin sem safnað er til að samhengi og sérsníða auglýsingar eigin auglýsinganets.

  Unnið er með persónuupplýsingar: Trackers; Notkunargögn.

  Vinnslustaður: Írland – Friðhelgisstefna - Opt Out.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: internetupplýsingar.

  Þessi vinnsla er sala byggð á skilgreiningu samkvæmt CCPA. Til viðbótar við upplýsingarnar í þessu ákvæði getur notandinn fundið upplýsingar um hvernig eigi að afþakka söluna í kaflanum sem sýnir réttindi neytenda í Kaliforníu.

 • Að hafa samband við notandann

  Póstlisti eða fréttabréf (xiaomiui.net)

  Með því að skrá sig á póstlistann eða á fréttabréfið verður netfangi notandans bætt við tengiliðalistann þeirra sem kunna að fá tölvupóstskeyti sem innihalda upplýsingar af viðskiptalegum eða kynningarlegum toga varðandi xiaomiui.net. Netfangið þitt gæti einnig verið bætt við þennan lista vegna skráningar á xiaomiui.net eða eftir kaup.

  Unnið er með persónuupplýsingar: netfang.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: auðkenni.

  Hafðu samband (xiaomiui.net)

  Með því að fylla út snertieyðublaðið með gögnum sínum heimilar notandinn xiaomiui.net að nota þessar upplýsingar til að svara beiðnum um upplýsingar, tilboð eða hvers kyns beiðni eins og tilgreint er í haus eyðublaðsins.

  Unnið er með persónuupplýsingar: netfang; fyrsta nafn.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: auðkenni.

 • Athugasemdir við innihald

  Athugasemdaþjónusta fyrir efni gerir notendum kleift að gera og birta athugasemdir sínar við innihald xiaomiui.net.
  Það fer eftir stillingum sem eigandinn hefur valið, notendur geta einnig skilið eftir sig nafnlausar athugasemdir. Ef það er netfang meðal persónuupplýsinganna sem notandinn gefur upp getur það verið notað til að senda tilkynningar um athugasemdir við sama efni. Notendur bera ábyrgð á innihaldi eigin athugasemda.
  Ef athugasemdaþjónusta fyrir efni sem þriðju aðilar veita er sett upp gæti hún samt safnað vefumferðargögnum fyrir síðurnar þar sem athugasemdaþjónustan er sett upp, jafnvel þó að notendur noti ekki athugasemdaþjónustuna fyrir efni.

  Ummælakerfi stjórnað beint (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net er með sitt eigið innra athugasemdakerfi fyrir efni.

  Unnið er með persónuupplýsingar: netfang; fyrsta nafn.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: auðkenni.

  Fréttir

  Disqus er hýst umræðuborðslausn sem Disqus býður upp á sem gerir xiaomiui.net kleift að bæta athugasemdareiginleika við hvaða efni sem er.

  Unnið er með persónuupplýsingar: Gögn sem send eru á meðan þú notar þjónustuna; Rekja spor einhvers; Notkunargögn.

  Staður vinnslu: Bandaríkin - Friðhelgisstefna - Afþakka.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: internetupplýsingar.

  Þessi vinnsla er sala byggð á skilgreiningu samkvæmt CCPA. Til viðbótar við upplýsingarnar í þessu ákvæði getur notandinn fundið upplýsingar um hvernig eigi að afþakka söluna í kaflanum sem sýnir réttindi neytenda í Kaliforníu.

 • Sýnir efni frá ytri kerfum

  Þessi tegund þjónustu gerir þér kleift að skoða efni sem hýst er á ytri kerfum beint af síðum xiaomiui.net og hafa samskipti við þær.
  Þessi tegund þjónustu gæti samt safnað vefumferðargögnum fyrir síðurnar þar sem þjónustan er sett upp, jafnvel þó notendur noti hana ekki.

  YouTube myndbandsgræja (Google Ireland Limited)

  YouTube er myndbirtingarþjónusta fyrir myndbandsefni sem Google Ireland Limited býður upp á sem gerir xiaomiui.net kleift að setja efni af þessu tagi á síðurnar sínar.

  Unnið er með persónuupplýsingar: Trackers; Notkunargögn.

  Vinnslustaður: Írland – Friðhelgisstefna.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: internetupplýsingar.

  Þessi vinnsla er sala byggð á skilgreiningu samkvæmt CCPA. Til viðbótar við upplýsingarnar í þessu ákvæði getur notandinn fundið upplýsingar um hvernig eigi að afþakka söluna í kaflanum sem sýnir réttindi neytenda í Kaliforníu.

 • Samskipti við utanaðkomandi félagsleg netkerfi og kerfi

  Þessi tegund þjónustu gerir kleift að hafa samskipti við samfélagsnet eða aðra ytri vettvang beint frá síðum xiaomiui.net.
  Samskiptin og upplýsingarnar sem fengnar eru í gegnum xiaomiui.net eru alltaf háðar persónuverndarstillingum notandans fyrir hvert samfélagsnet.
  Þessi tegund þjónustu gæti samt safnað umferðargögnum fyrir síðurnar þar sem þjónustan er uppsett, jafnvel þótt notendur noti hana ekki.
  Mælt er með því að skrá þig út úr viðkomandi þjónustu til að ganga úr skugga um að unnin gögn á xiaomiui.net séu ekki tengd aftur við prófíl notandans.

  Twitter Tweet hnappur og samfélagsgræjur (Twitter, Inc.)

  Twitter Tweet hnappurinn og samfélagsgræjur eru þjónustur sem leyfa samskipti við Twitter samfélagsnetið sem Twitter, Inc.

  Unnið er með persónuupplýsingar: Trackers; Notkunargögn.

  Staður vinnslu: Bandaríkin - Friðhelgisstefna.

  Flokkur persónuupplýsinga sem safnað er samkvæmt CCPA: internetupplýsingar.

  Þessi vinnsla er sala byggð á skilgreiningu samkvæmt CCPA. Til viðbótar við upplýsingarnar í þessu ákvæði getur notandinn fundið upplýsingar um hvernig eigi að afþakka söluna í kaflanum sem sýnir réttindi neytenda í Kaliforníu.

Upplýsingar um að afþakka áhugatengdar auglýsingar

Til viðbótar við hvers kyns afþökkunareiginleika sem veitt er af einhverri þjónustu sem taldar eru upp í þessu skjali, gætu notendur lært meira um hvernig á að afþakka almennt áhugatengdar auglýsingar í sérstökum hluta vafrakökustefnunnar.

Nánari upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

 • Ýttu á tilkynningar

  Xiaomiui.net kann að senda ýttu tilkynningar til notandans til að ná þeim tilgangi sem lýst er í þessari persónuverndarstefnu.

  Notendur geta í flestum tilfellum afþakkað að fá ýtt tilkynningar með því að fara í stillingar tækisins, svo sem tilkynningastillingar fyrir farsíma, og breyta síðan þeim stillingum fyrir xiaomiui.net, sum eða öll forritin á tilteknu tæki.
  Notendur verða að vera meðvitaðir um að slökkt er á ýtatilkynningum getur haft neikvæð áhrif á gagnsemi xiaomiui.net.

 • staðbundin Geymsla

  localStorage gerir xiaomiui.net kleift að geyma og fá aðgang að gögnum beint í vafra notandans án fyrningardagsetningar.

Réttindi notenda

Notendur geta nýtt sér ákveðin réttindi varðandi gögn sín sem eru unnin af eigandanum.

Sérstaklega hafa notendur rétt til að gera eftirfarandi:

 • Draga samþykki sitt til baka hvenær sem er. Notendur eiga rétt á að afturkalla samþykki þar sem þeir hafa áður gefið samþykki sitt fyrir vinnslu persónuupplýsinga sinna.
 • Andmæla vinnslu gagna þeirra. Notendur eiga rétt á að andmæla vinnslu gagna sinna ef vinnslan fer fram á öðrum lagagrundvelli en samþykki. Nánari upplýsingar eru veittar í sérstökum hluta hér að neðan.
 • Fáðu aðgang að gögnum þeirra. Notendur eiga rétt á að fá að vita hvort gögn eru í vinnslu hjá eiganda, fá upplýsingar um ákveðna þætti vinnslunnar og fá afrit af gögnum sem eru í vinnslu.
 • Staðfestu og leitaðu leiðréttingar. Notendur eiga rétt á að sannreyna nákvæmni gagna sinna og biðja um að þau verði uppfærð eða leiðrétt.
 • Takmarka vinnslu gagna þeirra. Notendur eiga rétt á, undir vissum kringumstæðum, að takmarka vinnslu gagna sinna. Í þessu tilviki mun eigandinn ekki vinna úr gögnum sínum í öðrum tilgangi en að geyma þau.
 • Láttu persónuupplýsingar þeirra eyða eða fjarlægja á annan hátt. Notendur eiga rétt á, undir vissum kringumstæðum, að fá eytt gögnum sínum frá eigandanum.
 • Fáðu gögnin þeirra og færð þau til annars ábyrgðaraðila. Notendur eiga rétt á að fá gögn sín send á skipulögðu, almennu og véllesanlegu sniði og, ef tæknilega gerlegt er, að fá þau send til annars ábyrgðaraðila án nokkurrar hindrunar. Ákvæði þetta gildir að því tilskildu að unnið sé með gögnin á sjálfvirkan hátt og að vinnslan sé byggð á samþykki notanda, á samningi sem notandi er hluti af eða á skuldbindingum hans fyrir samningi.
 • Leggðu fram kvörtun. Notendur eiga rétt á að höfða kröfu til lögbærs persónuverndaryfirvalds.

Upplýsingar um réttinn til að andmæla vinnslu

Þar sem unnið er með persónulegar upplýsingar vegna almannahagsmuna, við beitingu opinbers valds sem eigandinn hefur eða í þeim lögmætu hagsmunum sem eigandinn eltir, geta notendur mótmælt slíkri vinnslu með því að leggja fram grundvöll sem tengist sérstökum aðstæðum þeirra réttlæta andmælin.

Notendur verða að vita að þó að persónuupplýsingar þeirra séu unnar í beinni markaðsskyni geta þeir mótmælt þeirri vinnslu hvenær sem er án þess að rökstyðja það. Til að læra hvort eigandinn vinnur persónuupplýsingar í beinum markaðsskyni geta notendur vísað til viðeigandi hluta þessa skjals.

Hvernig á að nýta þessi réttindi

Allar beiðnir um að nýta notendastarfsemi má beint til eiganda með því að hafa samband við upplýsingar sem gefnar eru upp í þessu skjali. Þessar beiðnir geta verið notaðar án endurgjalds og verða beint af eiganda eins fljótt og auðið er og alltaf innan eins mánaðar.

Cookie Policy

Xiaomiui.net notar Trackers. Til að læra meira getur notandinn ráðfært sig við Cookie Policy.

Viðbótarupplýsingar um gagnaöflun og vinnslu

Lögleg aðgerð

Persónuupplýsingar notandans kunna að vera notaðar í lagalegum tilgangi af eigandanum fyrir dómstólum eða á þeim stigum sem leiða til hugsanlegra málaferla sem stafa af óviðeigandi notkun xiaomiui.net eða tengdri þjónustu.
Notandinn lýsir sig vita að eigandinn gæti þurft að afhenda persónuupplýsingar að beiðni opinberra aðila.

Viðbótarupplýsingar um persónuleg gögn notanda

Til viðbótar við upplýsingarnar sem er að finna í þessari persónuverndarstefnu, getur xiaomiui.net veitt notandanum viðbótar- og samhengisupplýsingar varðandi tiltekna þjónustu eða söfnun og vinnslu persónuupplýsinga sé þess óskað.

Kerfisbók og viðhald

Í rekstrar- og viðhaldstilgangi, xiaomiui.net og hvaða þjónustu þriðja aðila sem er kunna að safna skrám sem skrá samskipti við xiaomiui.net (kerfisskrár) nota aðrar persónuupplýsingar (svo sem IP tölu) í þessum tilgangi.

Upplýsingar sem ekki er að finna í þessari stefnu

Nánari upplýsingar varðandi söfnun eða vinnslu persónuupplýsinga getur verið óskað frá eigandanum hvenær sem er. Vinsamlegast sjáðu upplýsingar um tengiliði í byrjun þessa skjals.

Hvernig farið er með „Ekki rekja“ beiðnir

Xiaomiui.net styður ekki „Ekki rekja“ beiðnir.
Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu þeirra til að ákvarða hvort einhver þjónusta þriðja aðila sem hún notar virði „Ekki rekja“ beiðnirnar.

Breytingar á þessari Privacy policy

Eigandinn áskilur sér rétt til að gera breytingar á þessari persónuverndarstefnu hvenær sem er með því að tilkynna notendum sínum á þessari síðu og hugsanlega innan xiaomiui.net og/eða - eftir því sem tæknilega og lagalega mögulegt er - senda tilkynningu til notenda í gegnum allar tiltækar tengiliðaupplýsingar til eiganda. Það er eindregið mælt með því að skoða þessa síðu oft og vísa til dagsetningar síðustu breytinga sem skráð er neðst.

Hafi breytingarnar áhrif á vinnslustarfsemi sem framkvæmd er á grundvelli samþykkis notanda, skal eigandinn safna nýju samþykki notandans, þar sem þess er krafist.

Upplýsingar fyrir neytendur í Kaliforníu

Þessi hluti skjalsins er samþættur og bætir við upplýsingarnar sem er að finna í restinni af persónuverndarstefnunni og eru veittar af fyrirtækinu sem rekur xiaomiui.net og, ef svo er, móður-, dóttur- og hlutdeildarfélögum þess (að því er varðar þennan hluta sameiginlega sem „við“, „okkur“, „okkar“).

Ákvæðin í þessum hluta eiga við um alla notendur sem eru neytendur búsettir í Kaliforníuríki, Bandaríkjunum, samkvæmt „The California Consumer Privacy Act of 2018“ (Notendur eru nefndir hér að neðan, einfaldlega sem „þú“, „ þitt“, „þitt“), og, fyrir slíka neytendur, koma þessi ákvæði í stað allra annarra ákvæða sem hugsanlega eru frábrugðin eða misvísandi í persónuverndarstefnunni.

Þessi hluti skjalsins notar hugtakið „persónuupplýsingar“ eins og það er skilgreint í The California Consumer Privacy Act (CCPA).

Flokkar persónuupplýsinga sem safnað er, birt eða seld

Í þessum hluta tökum við saman flokka persónuupplýsinga sem við höfum safnað, birt eða selt og tilgang þeirra. Þú getur lesið um þessa starfsemi í smáatriðum í kaflanum sem heitir „Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga“ í þessu skjali.

Upplýsingar sem við söfnum: flokkar persónuupplýsinga sem við söfnum

Við höfum safnað eftirfarandi flokkum persónuupplýsinga um þig: auðkenni og internetupplýsingar.

Við munum ekki safna viðbótarflokkum persónuupplýsinga án þess að láta þig vita.

Hvernig við söfnum upplýsingum: hverjar eru heimildir persónuupplýsinganna sem við söfnum?

Við söfnum ofangreindum flokkum persónuupplýsinga, annað hvort beint eða óbeint, frá þér þegar þú notar xiaomiui.net.

Til dæmis gefur þú upp persónulegar upplýsingar þínar beint þegar þú sendir inn beiðnir í gegnum hvaða eyðublöð sem er á xiaomiui.net. Þú gefur einnig upp persónuupplýsingar óbeint þegar þú vafrar á xiaomiui.net, þar sem persónulegum upplýsingum um þig er sjálfkrafa fylgst með og safnað. Að lokum gætum við safnað persónuupplýsingum þínum frá þriðju aðilum sem vinna með okkur í tengslum við þjónustuna eða við virkni xiaomiui.net og eiginleika hennar.

Hvernig við notum upplýsingarnar sem við söfnum: miðlun og birting persónuupplýsinga þinna með þriðja aðila í viðskiptalegum tilgangi

Við kunnum að birta persónuupplýsingarnar sem við söfnum um þig til þriðja aðila í viðskiptalegum tilgangi. Í þessu tilviki gerum við skriflegan samning við slíkan þriðja aðila sem krefst þess að viðtakandinn geymi persónuupplýsingarnar sem trúnaðarmál og noti þær ekki í öðrum tilgangi en þeim sem nauðsynlegar eru til að efna samninginn.

Við kunnum einnig að birta persónuupplýsingar þínar til þriðja aðila þegar þú beinlínis biður um eða leyfir okkur að gera það, til að veita þér þjónustu okkar.

Til að fá frekari upplýsingar um tilgang vinnslunnar, vinsamlegast skoðaðu viðeigandi hluta þessa skjals.

Sala á persónulegum upplýsingum þínum

Í okkar tilgangi þýðir orðið „sala“ hvers kyns „selja, leigja, gefa út, birta, dreifa, gera aðgengilegar, flytja eða á annan hátt miðla munnlega, skriflega eða með rafrænum hætti, persónulegar upplýsingar neytenda af fyrirtækinu til annað fyrirtæki eða þriðji aðili, gegn peningalegu eða öðru verðmætu endurgjaldi".

Þetta þýðir að sala getur til dæmis átt sér stað hvenær sem forrit birtir auglýsingar, eða gerir tölfræðilegar greiningar á umferð eða skoðunum, eða einfaldlega vegna þess að það notar verkfæri eins og viðbætur fyrir samfélagsnet og þess háttar.

Réttur þinn til að afþakka sölu persónuupplýsinga

Þú hefur rétt til að afþakka sölu á persónuupplýsingum þínum. Þetta þýðir að hvenær sem þú biður okkur um að hætta að selja gögnin þín munum við verða við beiðni þinni.
Slíkar beiðnir er hægt að gera frjálslega, hvenær sem er, án þess að leggja fram sannanlega beiðni, einfaldlega með því að fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.

Leiðbeiningar um að afþakka sölu persónuupplýsinga

Ef þú vilt vita meira, eða nýta rétt þinn til að afþakka alla sölu sem xiaomiui.net fer fram, bæði á netinu og utan nets, geturðu haft samband við okkur til að fá frekari upplýsingar með því að nota tengiliðaupplýsingarnar sem gefnar eru upp í þessu skjali.

Í hvaða tilgangi notum við persónuupplýsingarnar þínar?

Við kunnum að nota persónuupplýsingar þínar til að leyfa virkni xiaomiui.net og eiginleika þeirra („viðskiptatilgangur“). Í slíkum tilfellum verða persónuupplýsingar þínar unnar á þann hátt sem nauðsynlegur er og í réttu hlutfalli við viðskiptatilganginn sem þeim var safnað í, og stranglega innan marka samhæfðra rekstrartilganga.

Við gætum einnig notað persónuupplýsingar þínar af öðrum ástæðum eins og í viðskiptalegum tilgangi (eins og fram kemur í kaflanum „Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga“ í þessu skjali), sem og til að fara að lögum og verja réttindi okkar áður en lögbær yfirvöld þar sem réttindum okkar og hagsmunum er ógnað eða við verðum fyrir raunverulegu tjóni.

Við munum ekki nota persónuupplýsingar þínar í öðrum, óskyldum eða ósamrýmanlegum tilgangi án þess að láta þig vita.

Persónuverndarréttindi þín í Kaliforníu og hvernig á að nýta þau

Rétturinn til að vita og til að flytja

Þú hefur rétt til að biðja um að við birtum þér:

 • flokka og uppruna persónuupplýsinga sem við söfnum um þig, tilganginn sem við notum upplýsingarnar þínar í og ​​með hverjum slíkum upplýsingum er deilt;
 • ef um er að ræða sölu á persónuupplýsingum eða birtingu í viðskiptalegum tilgangi, tveir aðskildir listar þar sem við birtum:
  • fyrir sölu, flokka persónuupplýsinga sem keyptir eru af hverjum flokki viðtakenda; og
  • fyrir upplýsingagjöf í viðskiptalegum tilgangi, þá persónuupplýsingaflokka sem hver flokkur viðtakenda aflar.

Upplýsingin sem lýst er hér að ofan verður takmörkuð við persónuupplýsingarnar sem safnað hefur verið eða notaðar undanfarna 12 mánuði.

Ef við afhendum svar okkar rafrænt, verða upplýsingarnar sem fylgja með „portable“, þ.e. afhentar á auðnotanlegu sniði til að gera þér kleift að senda upplýsingarnar til annars aðila án hindrunar – að því tilskildu að það sé tæknilega gerlegt.

Réttur til að biðja um eyðingu persónuupplýsinga þinna

Þú hefur rétt til að biðja um að við eyði öllum persónuupplýsingum þínum, með fyrirvara um undantekningar sem settar eru fram í lögum (svo sem, þar á meðal en ekki takmarkað við, þar sem upplýsingarnar eru notaðar til að bera kennsl á og gera við villur á xiaomiui.net, til að greina öryggisatvik og vernda gegn sviksamlegri eða ólöglegri starfsemi, að nýta ákveðin réttindi o.s.frv.).

Ef engin lagaleg undantekning á við, vegna þess að þú nýtir rétt þinn, munum við eyða persónuupplýsingum þínum og beina þjónustuveitendum okkar til að gera það.

Hvernig á að nýta réttindi þín

Til að nýta réttindin sem lýst er hér að ofan þarftu að senda sannanlega beiðni þína til okkar með því að hafa samband við okkur í gegnum upplýsingarnar sem gefnar eru upp í þessu skjali.

Til að við getum svarað beiðni þinni er nauðsynlegt að við vitum hver þú ert. Þess vegna getur þú aðeins nýtt ofangreind réttindi með því að leggja fram sannanlega beiðni sem verður að:

 • veita fullnægjandi upplýsingar sem gera okkur kleift að sannreyna með sanngjörnum hætti að þú sért sá sem við söfnuðum persónuupplýsingum um eða viðurkenndur fulltrúi;
 • Lýstu beiðni þinni nægilega ítarlega sem gerir okkur kleift að skilja, meta og bregðast við henni.

Við munum ekki svara neinni beiðni ef við getum ekki staðfest hver þú ert og því staðfest að persónuupplýsingarnar sem við höfum í okkar vörslum tengjast þér í raun.

Ef þú getur ekki sent inn sannreynanlega beiðni persónulega geturðu heimilað aðila sem er skráður hjá utanríkisráðherra Kaliforníu til að koma fram fyrir þína hönd.

Ef þú ert fullorðinn getur þú lagt fram sannanlega beiðni fyrir hönd ólögráða einstaklings undir foreldrum þínum.

Þú getur sent að hámarki 2 beiðnir á 12 mánaða tímabili.

Hvernig og hvenær er ætlast til að við meðhöndlum beiðni þína

Við munum staðfesta móttöku sannanlegrar beiðni þinnar innan 10 daga og veita upplýsingar um hvernig við munum vinna úr beiðni þinni.

Við munum svara beiðni þinni innan 45 daga frá móttöku hennar. Ef við þurfum meiri tíma munum við útskýra fyrir þér ástæðurnar fyrir því og hversu mikinn meiri tíma við þurfum. Í þessu sambandi, vinsamlegast hafðu í huga að við gætum tekið allt að 90 daga að uppfylla beiðni þína.

Upplýsingagjöf okkar mun ná yfir 12 mánaða tímabil þar á undan.

Ef við höfnum beiðni þinni munum við útskýra ástæðurnar fyrir synjun okkar.

Við innheimtum ekki gjald fyrir að vinna úr eða svara sannanlegu beiðni þinni nema slík beiðni sé augljóslega tilefnislaus eða óhófleg. Í slíkum tilvikum gætum við rukkað sanngjarnt gjald eða neitað að bregðast við beiðninni. Í báðum tilvikum munum við miðla vali okkar og útskýra ástæðurnar á bakvið það.

Upplýsingar fyrir notendur sem eru búsettir í Brasilíu

Þessi hluti skjalsins er samþættur og bætir við upplýsingarnar sem er að finna í restinni af persónuverndarstefnunni og er veittur af einingunni sem rekur xiaomiui.net og, ef svo er, móður-, dóttur- og hlutdeildarfélögum (að því er varðar þennan hluta sameiginlega sem „við“, „okkur“, „okkar“).
Ákvæðin í þessum hluta eiga við um alla notendur sem eru búsettir í Brasilíu, samkvæmt \"Lei Geral de Proteção de Dados\" (Notendur eru nefndir hér að neðan, einfaldlega sem "þú", "þitt", "þitt"). Fyrir slíka notendur koma þessi ákvæði í stað allra annarra ákvæða sem hugsanlega eru frábrugðin eða misvísandi í persónuverndarstefnunni.
Þessi hluti skjalsins notar hugtakið „persónuupplýsingar“ eins og það er skilgreint í Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Ástæðan fyrir því að við vinnum persónuupplýsingar þínar

Við getum eingöngu unnið með persónuupplýsingar þínar ef við höfum lagalegan grundvöll fyrir slíkri vinnslu. Lagagrundvöllur er sem hér segir:

 • samþykki þitt fyrir viðkomandi vinnslustarfsemi;
 • fylgni við laga- eða reglugerðarskyldu sem hvílir á okkur;
 • framkvæmd opinberrar stefnu sem kveðið er á um í lögum eða reglugerðum eða byggðar á samningum, samningum og sambærilegum lagagerningum;
 • rannsóknir gerðar af rannsóknaraðilum, helst gerðar á nafnlausum persónuupplýsingum;
 • framkvæmd samnings og bráðabirgðaferli hans, í þeim tilvikum þar sem þú ert aðili að samningnum;
 • beitingu réttinda okkar í dóms-, stjórnsýslu- eða gerðardómsmeðferð;
 • vernd eða líkamlegt öryggi sjálfs þíns eða þriðja aðila;
 • heilsuvernd – í aðgerðum sem framkvæmdar eru af heilbrigðisstofnunum eða fagfólki;
 • lögmætra hagsmuni okkar, að því tilskildu að grundvallarréttindi þín og frelsi gangi ekki framar slíkum hagsmunum; og
 • útlánavörn.

Til að fá frekari upplýsingar um lagagrundvöllinn geturðu haft samband við okkur hvenær sem er með því að nota tengiliðaupplýsingarnar sem gefnar eru upp í þessu skjali.

Flokkar persónuupplýsinga sem unnið er með

Til að komast að því hvaða flokkar persónuupplýsinga þinna eru unnar geturðu lesið kaflann sem heitir „Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga“ í þessu skjali.

Hvers vegna við vinnum persónuupplýsingar þínar

Til að komast að því hvers vegna við vinnum með persónuupplýsingar þínar geturðu lesið kaflana sem heita „Ítarlegar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga“ og „Tilgangur vinnslunnar“ í þessu skjali.

Persónuverndarréttindi þín í Brasilíu, hvernig á að leggja fram beiðni og viðbrögð okkar við beiðnum þínum

Brasilísk persónuverndarréttindi þín

Þú átt rétt á:

 • fá staðfestingu á tilvist vinnsluaðgerða á persónuupplýsingum þínum;
 • aðgang að persónulegum upplýsingum þínum;
 • láta leiðrétta ófullnægjandi, ónákvæmar eða úreltar persónuupplýsingar;
 • fá nafnleynd, lokun eða útrýmingu á óþarfa eða óhóflegum persónuupplýsingum þínum, eða upplýsinga sem ekki er unnið með í samræmi við LGPD;
 • fá upplýsingar um möguleikann á að veita eða synja samþykki þínu og afleiðingar þess;
 • fá upplýsingar um þriðju aðila sem við deilum persónuupplýsingum þínum með;
 • fá, að beiðni þinni, færanleika persónuupplýsinga þinna (að undanskildum nafnlausum upplýsingum) til annarrar þjónustu- eða vöruveitu, að því tilskildu að viðskipta- og iðnaðarleyndarmál okkar séu gætt;
 • fá eyðingu persónuupplýsinga þinna sem unnið er með ef vinnslan var byggð á samþykki þínu, nema ein eða fleiri undantekningar skv. 16 í LGPD gilda;
 • afturkalla samþykki þitt hvenær sem er;
 • leggja fram kvörtun sem tengist persónuupplýsingum þínum til ANPD (Persónuverndar ríkisins) eða til neytendaverndarstofnana;
 • andmæla vinnslu í þeim tilvikum þar sem vinnslan fer ekki fram í samræmi við ákvæði laga;
 • óska eftir skýrum og fullnægjandi upplýsingum um viðmið og verklagsreglur sem notaðar eru við sjálfvirka ákvörðun; og
 • óska eftir endurskoðun á ákvörðunum sem teknar eru eingöngu á grundvelli sjálfvirkrar vinnslu persónuupplýsinga þinna, sem hafa áhrif á hagsmuni þína. Þetta felur í sér ákvarðanir um að skilgreina persónulegan, faglegan, neytenda- og lánaprófílinn þinn, eða þætti persónuleika þinnar.

Þér verður aldrei mismunað, eða á annan hátt orðið fyrir neinum skaða, ef þú nýtir réttindi þín.

Hvernig á að leggja fram beiðni þína

Þú getur lagt fram beiðni þína um að nýta réttindi þín án nokkurs gjalds, hvenær sem er, með því að nota tengiliðaupplýsingarnar sem gefnar eru upp í þessu skjali eða í gegnum löglegan fulltrúa þinn.

Hvernig og hvenær við munum svara beiðni þinni

Við munum leitast við að svara beiðnum þínum tafarlaust.
Í öllum tilvikum, ef það er ómögulegt fyrir okkur að gera það, munum við gæta þess að koma á framfæri staðreyndum eða lagalegum ástæðum sem koma í veg fyrir að við getum strax, eða á annan hátt, orðið við beiðnum þínum. Í þeim tilfellum þar sem við erum ekki að vinna úr persónuupplýsingum þínum munum við gefa þér upp hvaða líkamlega eða lögaðila þú ættir að beina beiðnum þínum til, ef við erum í aðstöðu til að gera það.

Ef þú skráir inn aðgang eða persónuupplýsingar vinnslu staðfestingar beiðni skaltu ganga úr skugga um að þú tilgreinir hvort þú vilt að persónuupplýsingarnar þínar séu afhentar á rafrænu eða prentuðu formi.
Þú þarft einnig að láta okkur vita hvort þú vilt að við svörum beiðni þinni strax, en þá munum við svara á einfaldan hátt eða ef þú þarft fullkomna upplýsingagjöf í staðinn.
Í síðara tilvikinu munum við svara innan 15 daga frá beiðni þinni, veita þér allar upplýsingar um uppruna persónuupplýsinga þinna, staðfestingu á því hvort skrár séu til eða ekki, hvaða viðmið sem notuð eru við vinnsluna og tilganginn. vinnslunnar, á sama tíma og viðskipta- og iðnaðarleyndarmál okkar standa vörð.

Ef þú skráir a leiðréttingu, eyðingu, nafnleynd eða lokun á persónuupplýsingum beiðni, munum við gæta þess að senda beiðni þína strax til annarra aðila sem við höfum deilt persónuupplýsingum þínum með til að gera slíkum þriðju aðilum kleift að verða við beiðni þinni – nema í þeim tilvikum þar sem slík samskipti hafa reynst ómöguleg eða fela í sér óhóflega áreynslu á okkar hlið.

Flutningur persónuupplýsinga utan Brasilíu sem leyfir samkvæmt lögum

Okkur er heimilt að flytja persónuupplýsingar þínar utan brasilísks yfirráðasvæðis í eftirfarandi tilvikum:

 • þegar flutningurinn er nauðsynlegur fyrir alþjóðlega réttarsamvinnu milli opinberra njósna-, rannsóknar- og ákærustofnana, samkvæmt þeim lagalegum úrræðum sem alþjóðalög gera ráð fyrir;
 • þegar flutningurinn er nauðsynlegur til að vernda líf þitt eða líkamlegt öryggi eða þriðja aðila;
 • þegar flutningurinn er heimilað af ANPD;
 • þegar yfirfærslan stafar af skuldbindingu sem tekin hefur verið fram í alþjóðlegum samstarfssamningi;
 • þegar flutningurinn er nauðsynlegur til að framkvæma opinbera stefnu eða lagalega úthlutun opinberrar þjónustu;
 • þegar flutningurinn er nauðsynlegur til að uppfylla laga- eða reglugerðarskyldu, framkvæmd samnings eða bráðabirgðaaðgerða sem tengjast samningi, eða reglubundinn beitingu réttinda í dóms-, stjórnsýslu- eða gerðarmeðferð.

Persónuupplýsingar (eða gögn)

Allar upplýsingar sem beint, óbeint eða í tengslum við aðrar upplýsingar - þar með talið persónugreinanúmer - gera kleift að bera kennsl á eða auðkenna einstakling einstaklinga.

Notkunarupplýsingar

Upplýsingum sem safnað er sjálfkrafa í gegnum xiaomiui.net (eða þjónustu þriðja aðila sem notuð er á xiaomiui.net), sem geta falið í sér: IP tölur eða lénsheiti tölva sem notendur nota xiaomiui.net, URI vistföng (Uniform Resource Identifier) ), tími beiðninnar, aðferðin sem notuð var til að senda beiðnina til netþjónsins, stærð skráarinnar sem barst sem svar, tölukóði sem gefur til kynna stöðu svars netþjónsins (vel heppnuð niðurstaða, villa o.s.frv.), landið uppruna, eiginleika vafrans og stýrikerfis sem notandinn notar, mismunandi tímaupplýsingar fyrir hverja heimsókn (td tíminn sem varið er á hverri síðu í forritinu) og upplýsingar um leiðina sem farið er í forritinu með sérstakri tilvísun til röð heimsóttra síðna og aðrar breytur um stýrikerfi tækisins og/eða upplýsingatækniumhverfi notandans.

Notandi

Einstaklingurinn sem notar xiaomiui.net sem, nema annað sé tekið fram, fellur saman við skráða einstaklinginn.

Gagnaþegi

Einstaklingurinn sem persónuupplýsingarnar vísa til.

Gagnavinnsluaðili (eða umsjónarmaður gagna)

Eðlis- eða lögaðilinn, opinber yfirvald, umboðsskrifstofa eða annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar fyrir hönd ábyrgðaraðila, eins og lýst er í þessari persónuverndarstefnu.

Gagnastjórnandi (eða eigandi)

Einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem, einn eða í sameiningu með öðrum, ákvarðar tilgang og leiðir til vinnslu persónuupplýsinga, þar með talið öryggisráðstafanir varðandi rekstur og notkun xiaomiui.net. Gagnaeftirlitsaðili, nema annað sé tekið fram, er eigandi xiaomiui.net.

xiaomiui.net (eða þetta forrit)

Leiðin með því að persónuupplýsingum notandans er safnað og unnið.

þjónusta

Þjónustan sem xiaomiui.net veitir eins og lýst er í hlutfallslegum skilmálum (ef hún er til staðar) og á þessari síðu/forriti.

Evrópusambandið (eða ESB)

Nema annað sé tekið fram, taka allar tilvísanir sem koma fram í þessu skjali til Evrópusambandsins öll núverandi aðildarríki að Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu.

Cookie

Vafrakökur eru rekja spor einhvers sem samanstanda af litlum settum af gögnum sem eru geymd í vafra notandans.

Tracker

Tracker gefur til kynna hvaða tækni sem er – t.d. vafrakökur, einstök auðkenni, vefvitar, innbyggð forskrift, rafræn merki og fingrafar – sem gerir kleift að rekja notendur, til dæmis með því að fá aðgang að eða geyma upplýsingar á tæki notandans.


Lagalegar upplýsingar

Þessi persónuverndaryfirlýsing hefur verið unnin á grundvelli ákvæða margfeldis löggjafar, þ.m.t. 13/14 í reglugerð (ESB) 2016/679 (Almenn persónuverndarreglugerð).

Þessi persónuverndarstefna snýr eingöngu að xiaomiui.net, ef ekki er tekið fram annað í þessu skjali.

Síðast uppfært: 24. maí 2022