iQOO Neo 9 Pro+ ລາຍງານວ່າຈະເປີດຕົວໃນເດືອນກໍລະກົດ; iQOO 13 ໄດ້ຮັບການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ

ຜູ້ຮົ່ວໄຫຼໃນ Weibo ໄດ້ແບ່ງປັນໄລຍະເວລາການເປີດຕົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສອງຄັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງ