Приватност

Xiaomiui.net собира некои лични податоци од своите корисници.

Сопственик и податоци контролор

Муалимкој Мах. Дениз Кад. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY во Турција)

Контакт со е-пошта на сопственикот: info@xiaomiui.net

Видови собрани податоци

Меѓу видовите на лични податоци што ги собира xiaomiui.net, сам или преку трети лица, постојат: Тракери; Податоци за користење; и-мејл адреса; име; Податоци доставени додека ја користите услугата.

Целосните детали за секој вид собрани лични податоци се дадени во посебните делови на оваа политика за приватност или со специфични текстови за објаснување прикажани пред собирањето на податоците.
Личните податоци може слободно да бидат обезбедени од Корисникот или, во случај на податоци за користење, автоматски да се собираат при користење на xiaomiui.net.
Освен ако не е поинаку наведено, сите Податоци што ги бара xiaomiui.net се задолжителни и ако не се обезбедат овие податоци може да оневозможи xiaomiui.net да ги обезбедува своите услуги. Во случаи кога xiaomiui.net конкретно наведува дека некои податоци не се задолжителни, Корисниците се слободни да не ги соопштуваат овие податоци без последици за достапноста или функционирањето на Услугата.
Корисниците кои не се сигурни за кои лични податоци се задолжителни, се добредојдени да контактираат со сопственикот.
Секоја употреба на колачиња - или други алатки за следење - од xiaomiui.net или од сопствениците на услуги од трети страни што ги користи xiaomiui.net служи за целта на обезбедување на Услугата што ја бара Корисникот, како дополнение на сите други цели опишани во овој документ и во Политиката за колачиња, доколку е достапна.

Корисниците се одговорни за сите лични податоци од трета страна добиени, објавени или споделени преку xiaomiui.net и потврдуваат дека имаат согласност од третата страна да ги достават податоците на Сопственикот.

Режим и место на обработка на податоците

Методи на обработка

Сопственикот презема соодветни безбедносни мерки за да спречи неовластен пристап, откривање, модифицирање или неовластено уништување на Податоците.
Обработката на податоците се врши со помош на компјутери и/или алатки овозможени за ИТ, следејќи организациски процедури и режими строго поврзани со наведените цели. Покрај сопственикот, во некои случаи, податоците може да бидат достапни и за одредени типови на одговорни лица кои се вклучени во работењето на xiaomiui.net (администрација, продажба, маркетинг, правна, системска администрација) или надворешни страни (како што се трети -партиски даватели на технички услуги, носители на пошта, даватели на хостинг, ИТ компании, агенции за комуникации) назначени, доколку е потребно, како Обработувачи на податоци од страна на Сопственикот. Ажурираната листа на овие страни може да се побара од Сопственикот во секое време.

Правна основа на обработка

Сопственикот може да обработи лични податоци што се однесуваат на корисниците ако важи едно од следниве:

 • Корисниците дале согласност за една или повеќе специфични цели. Забелешка: Според некои закони, на сопственикот може да му биде дозволено да ги обработува личните податоци додека Корисникот не се спротивстави на таквата обработка („откажување“), без да мора да се потпира на согласност или на која било друга од следните правни основи. Ова, сепак, не се применува, секогаш кога обработката на личните податоци е предмет на европскиот закон за заштита на податоците;
 • обезбедувањето на податоци е неопходно за извршување на договор со Корисникот и/или за какви било преддоговорни обврски од него;
 • обработката е неопходна за усогласување со законската обврска на која подлежи Сопственикот;
 • обработката е поврзана со задача што се врши во јавен интерес или во вршење на службени овластувања доделени на Сопственикот;
 • обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги следи Сопственикот или трето лице.

Во секој случај, Сопственикот со задоволство ќе помогне да се разјасни конкретната правна основа што се однесува на обработката, а особено дали обезбедувањето на лични податоци е законско или договорно барање или барање неопходно за склучување договор.

Место

Податоците се обработуваат во оперативните канцеларии на сопственикот и на кое било друго место каде што се сместени страните вклучени во обработката.

Во зависност од локацијата на корисникот, преносот на податоци може да вклучува пренесување на податоците на корисникот во друга земја од нивната. За да дознаат повеќе за местото на обработка на ваквите пренесени податоци, корисниците можат да го проверат делот што содржи детали за обработката на личните податоци.

Корисниците исто така имаат право да дознаат за правната основа на преносот на податоци во земја надвор од Европската унија или на која било меѓународна организација регулирана со јавно меѓународно право или основана од две или повеќе земји, како што е ООН, и за преземените безбедносни мерки од сопственикот за да ги заштити нивните податоци.

Доколку се случи такво пренесување, корисниците можат да дознаат повеќе со проверка на соодветните делови на овој документ или да се распрашат со сопственикот користејќи ги информациите дадени во делот за контакти.

Време на задржување

Личните податоци се обработуваат и чуваат се додека е потребно од целта за која се собрани.

Затоа:

 • Личните податоци собрани за цели поврзани со извршувањето на договорот помеѓу Сопственикот и Корисникот ќе се чуваат додека таквиот договор не биде целосно извршен.
 • Личните податоци собрани за целите на легитимните интереси на Сопственикот ќе се чуваат се додека е потребно за исполнување на тие цели. Корисниците може да најдат конкретни информации во врска со легитимните интереси што ги следи Сопственикот во соодветните делови од овој документ или преку контактирање со сопственикот.

Може да му се дозволи на Сопственикот да ги чува личните податоци подолг период секогаш кога Корисникот дал согласност за таквата обработка, сè додека таквата согласност не е повлечена. Понатаму, Сопственикот може да биде обврзан да ги чува личните податоци подолг период секогаш кога тоа е потребно за извршување на законска обврска или по налог на орган.

Откако ќе истече периодот на чување, личните податоци ќе бидат избришани. Затоа, правото на пристап, правото на бришење, правото на исправка и правото на преносливост на податоците не може да се спроведуваат по истекот на периодот на задржување.

Целите на обработката

Податоците во врска со Корисникот се собираат за да му се овозможи на Сопственикот да ја обезбеди неговата Услуга, да се придржува кон неговите законски обврски, да одговори на барањата за спроведување, да ги заштити неговите права и интереси (или оние на неговите корисници или трети лица), да открие каква било злонамерна или измамничка активност, како и следново: Аналитика, Интеракција со надворешни социјални мрежи и платформи, Контактирање со корисникот, Коментирање на содржина, Рекламирање и прикажување содржини од надворешни платформи.

За конкретни информации за личните податоци што се користат за секоја намена, Корисникот може да се повика на делот „Детални информации за обработката на личните податоци“.

Детални информации за обработка на лични податоци

Личните податоци се собираат за следниве цели и ги користат следниве услуги:

 • Рекламирање

  Овој тип на услуга овозможува кориснички податоци да се користат за рекламна комуникација. Овие комуникации се прикажуваат во форма на банери и други реклами на xiaomiui.net, можеби врз основа на интересите на корисниците.
  Ова не значи дека сите лични податоци се користат за оваа намена. Информациите и условите за употреба се прикажани подолу.
  Некои од услугите наведени подолу може да користат Trackers за да ги идентификуваат Корисниците или може да користат техника за ретаргетирање на однесувањето, т.е. прикажување реклами приспособени на интересите и однесувањето на корисникот, вклучително и оние откриени надвор од xiaomiui.net. За повеќе информации, ве молиме проверете ги политиките за приватност на соодветните услуги.
  Услугите од овој вид обично нудат можност да се откажете од таквото следење. Дополнително на која било одлика за откажување понудена од која било од услугите подолу, корисниците може да дознаат повеќе за тоа како генерално да се откажат од рекламирањето засновано на интерес во посебниот дел „Како да се откажете од рекламирањето засновано на интерес“ во овој документ.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense е рекламна услуга обезбедена од Google Ireland Limited. Оваа услуга го користи колачето „DoubleClick“, кое ја следи употребата на xiaomiui.net и однесувањето на корисниците во врска со рекламите, производите и понудените услуги.
  Корисниците може да одлучат да ги оневозможат сите колачиња на DoubleClick со одење на: Поставки за реклами на Google.

  За да ја разберете употребата на податоците од страна на Google, консултирајте се Политика за партнери на Google.

  Обработени лични податоци: Тракери; Податоци за користење.

  Место на обработка: Ирска – Приватност - Се вратиш.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: информации за интернет.

  Оваа обработка претставува продажба заснована на дефиницијата според CCPA. Дополнително на информациите во оваа клаузула, Корисникот може да најде информации за тоа како да се откаже од продажбата во делот со детали за правата на калифорниските потрошувачи.

 • анализатор

  Услугите содржани во овој дел му овозможуваат на Сопственикот да следи и анализира веб сообраќај и може да се користат за да се следи однесувањето на Корисникот.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics е услуга за веб анализа обезбедена од Google Ireland Limited („Гугл“). Google ги користи собраните податоци за следење и испитување на употребата на xiaomiui.net, за да подготви извештаи за своите активности и да ги сподели со други услуги на Google.
  Google може да ги користи собраните податоци за контекстуализирање и персонализирање на рекламите на сопствената рекламна мрежа.

  Обработени лични податоци: Тракери; Податоци за користење.

  Место на обработка: Ирска – Приватност - Се вратиш.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: информации за интернет.

  Оваа обработка претставува продажба заснована на дефиницијата според CCPA. Дополнително на информациите во оваа клаузула, Корисникот може да најде информации за тоа како да се откаже од продажбата во делот со детали за правата на калифорниските потрошувачи.

 • Контактирање со корисникот

  Список за пошта или билтен (xiaomiui.net)

  Со регистрирање на мејлинг листата или за билтенот, адресата на е-пошта на Корисникот ќе биде додадена на списокот со контакти на оние кои можат да примаат е-пораки кои содржат информации од комерцијална или промотивна природа за xiaomiui.net. Вашата адреса за е-пошта може исто така да биде додадена на оваа листа како резултат на пријавувањето на xiaomiui.net или по купувањето.

  Обработени лични податоци: адреса на е-пошта.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: идентификатори.

  Формулар за контакт (xiaomiui.net)

  Со пополнување на формуларот за контакт со нивните податоци, Корисникот го овластува xiaomiui.net да ги користи овие детали за да одговори на барањата за информации, понуди или кој било друг вид на барање како што е наведено во заглавието на формуларот.

  Обработени лични податоци: адреса на е-пошта; име.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: идентификатори.

 • Коментирање содржина

  Услугите за коментирање содржина им овозможуваат на корисниците да даваат и објавуваат свои коментари за содржината на xiaomiui.net.
  Во зависност од поставките избрани од сопственикот, корисниците исто така можат да остават анонимни коментари. Доколку има адреса за е-пошта меѓу Личните податоци обезбедени од Корисникот, таа може да се користи за испраќање известувања за коментари за истата содржина. Корисниците се одговорни за содржината на своите коментари.
  Доколку е инсталирана услуга за коментирање содржина обезбедена од трети страни, таа сепак може да собира податоци за веб сообраќајот за страниците каде што е инсталирана услугата за коментари, дури и кога корисниците не ја користат услугата за коментирање содржина.

  Директно управуван со системот за коментари (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net има свој внатрешен систем за коментари за содржината.

  Обработени лични податоци: адреса на е-пошта; име.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: идентификатори.

  Вести на други јазици

  Disqus е решение за хостирана табла за дискусија обезбедено од Disqus што му овозможува на xiaomiui.net да додаде функција за коментирање на која било содржина.

  Обработени лични податоци: Податоци доставени додека ја користите услугата; Тракери; Податоци за користење.

  Место на обработка: Соединетите држави - Приватност - Откажете се.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: информации за интернет.

  Оваа обработка претставува продажба заснована на дефиницијата според CCPA. Дополнително на информациите во оваа клаузула, Корисникот може да најде информации за тоа како да се откаже од продажбата во делот со детали за правата на калифорниските потрошувачи.

 • Прикажување содржина од надворешни платформи

  Овој тип на услуга ви овозможува да гледате содржини хостирани на надворешни платформи директно од страниците на xiaomiui.net и да комуницирате со нив.
  Овој тип на услуга сè уште може да собира податоци за веб сообраќајот за страниците каде што е инсталирана услугата, дури и кога корисниците не ја користат.

  Виџет за видео на YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube е услуга за визуелизација на видео содржини обезбедена од Google Ireland Limited која му овозможува на xiaomiui.net да инкорпорира содржина од овој вид на своите страници.

  Обработени лични податоци: Тракери; Податоци за користење.

  Место на обработка: Ирска – Приватност.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: информации за интернет.

  Оваа обработка претставува продажба заснована на дефиницијата според CCPA. Дополнително на информациите во оваа клаузула, Корисникот може да најде информации за тоа како да се откаже од продажбата во делот со детали за правата на калифорниските потрошувачи.

 • Интеракција со надворешни социјални мрежи и платформи

  Овој тип на услуга овозможува интеракција со социјалните мрежи или други надворешни платформи директно од страниците на xiaomiui.net.
  Интеракцијата и информациите добиени преку xiaomiui.net секогаш се предмет на поставките за приватност на Корисникот за секоја социјална мрежа.
  Овој тип на услуга сепак може да собира податоци за сообраќајот за страниците каде што е инсталирана услугата, дури и кога корисниците не ја користат.
  Се препорачува да се одјавите од соодветните услуги за да се уверите дека обработените податоци на xiaomiui.net не се поврзани назад со профилот на корисникот.

  Копче за твит на Твитер и социјални додатоци (Твитер, Inc.)

  Копчето Twitter Tweet и социјалните графички контроли се услуги кои овозможуваат интеракција со социјалната мрежа Twitter обезбедена од Twitter, Inc.

  Обработени лични податоци: Тракери; Податоци за користење.

  Место на обработка: Соединетите држави - Приватност.

  Категорија на лични информации собрани според CCPA: информации за интернет.

  Оваа обработка претставува продажба заснована на дефиницијата според CCPA. Дополнително на информациите во оваа клаузула, Корисникот може да најде информации за тоа како да се откаже од продажбата во делот со детали за правата на калифорниските потрошувачи.

Информации за откажување од рекламирање базирано на интерес

Дополнително на која било одлика за откажување обезбедена од која било од услугите наведени во овој документ, корисниците може да дознаат повеќе за тоа како генерално да се откажат од рекламирањето засновано на интерес во посебниот дел од Политиката за колачиња.

Дополнителни информации за обработката на личните податоци

 • Притисни известувања

  Xiaomiui.net може да испраќа притисни известувања до Корисникот за да ги постигне целите наведени во оваа политика за приватност.

  Корисниците во повеќето случаи може да се откажат од примање притисни известувања со посета на поставките на нивниот уред, како што се поставките за известувања за мобилни телефони, а потоа да ги променат тие поставки за xiaomiui.net, некои или сите апликации на конкретниот уред.
  Корисниците мора да бидат свесни дека оневозможувањето на притисни известувања може негативно да влијае на корисноста на xiaomiui.net.

 • локално складирање

  localStorage дозволува xiaomiui.net да складира и пристапува до податоците директно во прелистувачот на корисникот без датум на истекување.

Правата на корисниците

Корисниците можат да остварат одредени права во врска со нивните Податоци обработени од Сопственикот.

Особено, корисниците имаат право да го сторат следново:

 • Повлечете ја нивната согласност во секое време. Корисниците имаат право да ја повлечат согласноста кога претходно дале согласност за обработка на нивните лични податоци.
 • Приговор за обработка на нивните податоци. Корисниците имаат право да се спротивстават на обработката на нивните податоци доколку обработката се врши на правна основа различна од согласноста. Дополнителни детали се дадени во посветен дел подолу.
 • Пристапете до нивните податоци. Корисниците имаат право да дознаат дали Податоците ги обработува Сопственикот, да добијат обелоденување во врска со одредени аспекти на обработката и да добијат копија од податоците што се обработуваат.
 • Потврдете и побарајте исправка. Корисниците имаат право да ја потврдат точноста на нивните податоци и да побараат да се ажурираат или коригираат.
 • Ограничете ја обработката на нивните податоци. Корисниците имаат право, под одредени околности, да ја ограничат обработката на нивните податоци. Во овој случај, Сопственикот нема да ги обработува нивните податоци за друга цел освен за складирање.
 • Нека бидат избришани или отстранети нивните лични податоци. Корисниците имаат право, под одредени околности, да добијат бришење на нивните податоци од Сопственикот.
 • Примајте ги нивните податоци и префрлете ги на друг контролер. Корисниците имаат право да ги примаат своите податоци во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат и, доколку е технички изводливо, да ги пренесат на друг контролер без никакви пречки. Оваа одредба е применлива под услов Податоците да се обработуваат со автоматизирани средства и дека обработката се заснова на согласност на Корисникот, на договор во кој Корисникот е дел или на негови преддоговорни обврски.
 • Поднесете жалба. Корисниците имаат право да поднесат барање пред нивниот надлежен орган за заштита на податоците.

Детали за правото на приговор на обработка

Кога личните податоци се обработуваат за јавен интерес, при вршење на службено овластување што го има сопственикот или за целите на легитимните интереси што ги извршува сопственикот, корисниците можат да се спротивстават на таквата обработка со тоа што ќе обезбедат основа за нивната посебна оправдајте го приговорот.

Корисниците мора да знаат дека, сепак, доколку нивните лични податоци бидат обработени за директен маркетинг, тие можат да се спротивстават на таа обработка во секое време без да дадат никакво оправдување. За да дознаете, дали Сопственикот обработува лични податоци за директен маркетинг, корисниците можат да се повикаат на релевантните делови од овој документ.

Како да ги остварите овие права

Сите барања за остварување Кориснички права можат да бидат насочени кон Сопственикот преку деталите за контакт дадени во овој документ. Овие барања може да се користат бесплатно и ќе бидат адресирани од Сопственикот што е можно порано и секогаш во рок од еден месец.

Колачиња

Xiaomiui.net користи Trackers. За да дознаете повеќе, Корисникот може да се консултира со Колачиња.

Дополнителни информации за собирање и обработка на податоци

Легална акција

Личните податоци на корисникот може да се користат за правни цели од страна на Сопственикот на суд или во фазите што водат до можни правни дејствија што произлегуваат од неправилна употреба на xiaomiui.net или поврзаните Услуги.
Корисникот изјавува дека е свесен дека од сопственикот може да се бара да открие лични податоци по барање на јавните органи.

Дополнителни информации за личните податоци на корисникот

Покрај информациите содржани во оваа политика за приватност, xiaomiui.net може да му обезбеди на Корисникот дополнителни и контекстуални информации во врска со одредени Услуги или собирање и обработка на лични податоци на барање.

Системски трупци и одржување

За потребите на работењето и одржувањето, xiaomiui.net и кои било услуги од трета страна може да собираат датотеки што снимаат интеракција со xiaomiui.net (Системски дневници) користат други лични податоци (како што е IP адресата) за оваа намена.

Информации кои не се содржани во оваа политика

Повеќе детали во врска со собирањето или обработката на личните податоци може да се побараат од Сопственикот во секое време. Ве молиме погледнете ги информациите за контакт на почетокот на овој документ.

Како се постапува со барањата „Не следи“

Xiaomiui.net не поддржува барања „Не следи“.
За да одредите дали некоја од услугите на трети лица што ги користи ги исполнува барањата „Не следи“, прочитајте ги нивните политики за приватност.

Промени на оваа политика на приватност

Сопственикот го задржува правото да направи промени во оваа политика за приватност во секое време со известување на своите корисници на оваа страница и евентуално во xiaomiui.net и/или - колку што е технички и законски изводливо - испраќање известување до корисниците преку какви било достапни информации за контакт на Сопственикот. Силно се препорачува често да ја проверувате оваа страница, повикувајќи се на датумот на последната модификација наведена на дното.

Доколку промените влијаат врз процедурите за обработка извршени врз основа на согласност на корисникот, сопственикот ќе собере нова согласност од корисникот, доколку е потребно.

Информации за калифорниските потрошувачи

Овој дел од документот се интегрира со и ги дополнува информациите содржани во останатиот дел од политиката за приватност и е обезбеден од бизнисот што го води xiaomiui.net и, доколку може да биде случај, неговиот родител, подружниците и подружниците (за целите на овој дел се нарекува колективно како „ние“, „нас“, „наше“).

Одредбите содржани во овој дел важат за сите корисници кои се потрошувачи кои живеат во државата Калифорнија, Соединетите Американски Држави, според „Калифорнискиот Закон за приватност на потрошувачите од 2018 година“ (Корисниците се наведени подолу, едноставно како „вие“, „ ваши“, „ваши“) и, за таквите потрошувачи, овие одредби ги заменуваат сите други евентуално различни или спротивставени одредби содржани во политиката за приватност.

Овој дел од документот го користи терминот „лични информации“ како што е дефинирано во Законот за приватност на потрошувачите во Калифорнија (CCPA).

Категории на лични информации собрани, откриени или продадени

Во овој дел ги сумираме категориите на лични информации што сме ги собрале, обелодениле или продале и нивните цели. За овие активности можете детално да прочитате во делот со наслов „Детални информации за обработка на лични податоци“ во овој документ.

Информации што ги собираме: категориите на лични информации што ги собираме

Ги собравме следните категории лични информации за вас: идентификатори и информации за интернет.

Ние нема да собираме дополнителни категории на лични информации без да ве известиме.

Како собираме информации: кои се изворите на личните информации што ги собираме?

Ги собираме горенаведените категории на лични информации, директно или индиректно, од вас кога користите xiaomiui.net.

На пример, директно ги давате вашите лични податоци кога поднесувате барања преку какви било формулари на xiaomiui.net. Исто така, индиректно давате лични информации кога се движите во xiaomiui.net, бидејќи личните информации за вас автоматски се набљудуваат и собираат. Конечно, може да ги собираме вашите лични информации од трети страни кои работат со нас во врска со Услугата или со функционирањето на xiaomiui.net и неговите карактеристики.

Како ги користиме информациите што ги собираме: споделување и откривање на вашите лични информации со трети страни за деловни цели

Можеме да ги откриеме личните информации што ги собираме за вас на трето лице за деловни цели. Во овој случај, ние склучуваме писмен договор со такво трето лице кое бара од примачот и да ги чува личните информации доверливи и да не ги користи за која било цел(и) различни од оние неопходни за извршување на договорот.

Ние, исто така, може да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни кога експлицитно ќе побарате или овластите да го сториме тоа, со цел да ви ја обезбедиме нашата услуга.

За да дознаете повеќе за целите на обработката, ве молиме погледнете го соодветниот дел од овој документ.

Продажба на вашите лични податоци

За нашите цели, зборот „продажба“ значи секое „продажба, изнајмување, објавување, откривање, ширење, ставање на располагање, пренесување или на друг начин комуницирање усно, писмено или со електронски средства, лични информации на потрошувачите од страна на бизнисот до друг бизнис или трето лице, за паричен или друг вредносен надомест".

Ова значи дека, на пример, продажба може да се случи секогаш кога некоја апликација прикажува реклами, или прави статистички анализи на сообраќајот или прегледите, или едноставно затоа што користи алатки како што се приклучоци за социјална мрежа и слично.

Вашето право да се откажете од продажбата на лични информации

Имате право да се откажете од продажбата на вашите лични податоци. Ова значи дека секогаш кога ќе побарате од нас да престанеме да ги продаваме вашите податоци, ние ќе се придржуваме до вашето барање.
Ваквите барања може да се поднесат слободно, во секое време, без поднесување на кое било барање кое може да се потврди, едноставно следејќи ги упатствата подолу.

Инструкции да се откажете од продажбата на лични информации

Доколку сакате да дознаете повеќе или да го искористите вашето право да се откажете во однос на сите продажби што ги врши xiaomiui.net, и онлајн и офлајн, можете да не контактирате за дополнителни информации користејќи ги деталите за контакт дадени во овој документ.

Кои се целите за кои ги користиме вашите лични податоци?

Може да ги користиме вашите лични податоци за да дозволиме оперативно функционирање на xiaomiui.net и неговите карактеристики („деловни цели“). Во такви случаи, вашите лични информации ќе бидат обработени на начин неопходен и пропорционален на деловната цел за која се собрани, и строго во рамките на границите на компатибилните оперативни цели.

Ние, исто така, може да ги користиме вашите лични податоци за други причини, како што се за комерцијални цели (како што е наведено во делот „Детални информации за обработка на лични податоци“ во овој документ), како и за усогласување со законот и одбрана на нашите права пред надлежни органи каде што нашите права и интереси се загрозени или претрпиме вистинска штета.

Ние нема да ги користиме вашите лични податоци за различни, неповрзани или некомпатибилни цели без да ве известиме.

Вашите права за приватност во Калифорнија и како да ги искористите

Право на знаење и на преносливост

Имате право да барате да ви откриеме:

 • категориите и изворите на личните информации што ги собираме за вас, целите за кои ги користиме вашите информации и со кого се споделуваат таквите информации;
 • во случај на продажба на лични информации или откривање за деловни цели, две посебни листи каде што откриваме:
  • за продажба, категориите на лични информации купени од секоја категорија на примачи; и
  • за обелоденувања за деловни цели, категориите на лични информации добиени од секоја категорија на примачи.

Откривањето опишано погоре ќе биде ограничено на личните информации собрани или користени во изминатите 12 месеци.

Ако го доставиме нашиот одговор по електронски пат, приложената информација ќе биде „преносна“ т.е. испорачана во лесно употреблив формат за да ви овозможи непречено да ги пренесувате информациите на друг ентитет – под услов тоа да е технички изводливо.

Право да побарате бришење на вашите лични податоци

Имате право да барате да избришеме која било од вашите лични податоци, предмет на исклучоци утврдени со законот (како што се, но не ограничувајќи се на, каде што информациите се користат за идентификување и поправка на грешки на xiaomiui.net, за откривање безбедносни инциденти и заштита од измамни или незаконски активности, за остварување одредени права итн.).

Доколку не се применува законски исклучок, како резултат на остварувањето на вашето право, ќе ги избришеме вашите лични податоци и ќе упатиме кој било од нашите даватели на услуги да го стори тоа.

Како да ги остварите вашите права

За да ги остварите правата опишани погоре, треба да ни го поднесете вашето проверливо барање со контактирање со нас преку деталите дадени во овој документ.

За да одговориме на вашето барање, неопходно е да знаеме кој сте вие. Затоа, горенаведените права можете да ги остварите само со поднесување на проверливо барање кое мора:

 • обезбеди доволно информации што ни овозможуваат разумно да потврдиме дека сте лицето за кое собравме лични информации или овластен претставник;
 • опишете го вашето барање со доволно детали што ни овозможува правилно да го разбереме, оцениме и одговориме на него.

Ние нема да одговориме на ниту едно барање доколку не можеме да го потврдиме вашиот идентитет и затоа потврдиме дека личните информации што ги поседуваме всушност се однесуваат на вас.

Ако не можете лично да поднесете барање кое може да се потврди, можете да овластите лице регистрирано кај државниот секретар на Калифорнија да дејствува во ваше име.

Ако сте возрасен, можете да поднесете проверливо барање во име на малолетно лице под ваше родителско овластување.

Може да поднесете максимален број од 2 барања во период од 12 месеци.

Како и кога се очекува да се справиме со вашето барање

Ќе го потврдиме приемот на вашето проверливо барање во рок од 10 дена и ќе обезбедиме информации за тоа како ќе го обработиме вашето барање.

Ќе одговориме на вашето барање во рок од 45 дена од неговото примање. Доколку ни треба повеќе време, ќе ви ги објасниме причините зошто и уште колку време ни треба. Во овој поглед, имајте предвид дека може да ни требаат до 90 дена за да го исполниме вашето барање.

Нашите обелоденувања ќе го опфатат претходниот период од 12 месеци.

Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги објасниме причините за нашето одбивање.

Не наплаќаме такса за обработка или одговор на вашето проверливо барање освен ако таквото барање е очигледно неосновано или прекумерно. Во такви случаи, може да наплатиме разумна такса или да одбиеме да постапиме по барањето. Во секој случај, ќе ги соопштиме нашите избори и ќе ги објасниме причините зад тоа.

Информации за корисници кои живеат во Бразил

Овој дел од документот се интегрира со и ги дополнува информациите содржани во останатиот дел од политиката за приватност и е обезбеден од страна на субјектот што го води xiaomiui.net и, доколку може да биде случајот, неговиот матичен, подружниците и подружниците (за целите на овој дел се нарекува колективно како „ние“, „ние“, „наше“).
Одредбите содржани во овој дел важат за сите корисници кои живеат во Бразил, според „Lei Geral de Proteção de Dados“ (Корисниците се наведени подолу, едноставно како „вие“, „ваши“, „ваши“). За таквите корисници, овие одредби ги заменуваат сите други евентуално различни или спротивставени одредби содржани во политиката за приватност.
Овој дел од документот го користи терминот „лични информации“ како што е дефинирано во Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Основите врз кои ги обработуваме вашите лични податоци

Можеме да ги обработиме вашите лични податоци само ако имаме правна основа за таква обработка. Правните основи се како што следува:

 • вашата согласност за релевантните активности за обработка;
 • усогласеност со законска или регулаторна обврска што лежи кај нас;
 • спроведување на јавни политики предвидени во закони или прописи или врз основа на договори, договори и слични правни инструменти;
 • студии спроведени од истражувачки субјекти, по можност спроведени на анонимизирани лични информации;
 • извршувањето на договорот и неговите прелиминарни постапки, во случаи кога сте страна на споменатиот договор;
 • остварување на нашите права во судски, административни или арбитражни постапки;
 • заштита или физичка безбедност на себе или на трето лице;
 • заштитата на здравјето – во постапки што ги спроведуваат здравствени субјекти или стручни лица;
 • нашите легитимни интереси, под услов вашите основни права и слободи да не преовладуваат над таквите интереси; и
 • кредитна заштита.

За да дознаете повеќе за правните основи, можете да не контактирате во секое време користејќи ги податоците за контакт дадени во овој документ.

Обработени категории на лични информации

За да дознаете кои категории на вашите лични податоци се обработуваат, можете да го прочитате делот со наслов „Детални информации за обработката на личните податоци“ во овој документ.

Зошто ги обработуваме вашите лични податоци

За да дознаете зошто ги обработуваме вашите лични податоци, можете да ги прочитате деловите со наслов „Детални информации за обработката на личните податоци“ и „Целите на обработката“ во овој документ.

Вашите бразилски права за приватност, како да поднесете барање и нашиот одговор на вашите барања

Вашите бразилски права за приватност

Имате право да:

 • да добиете потврда за постоење на активности за обработка на вашите лични податоци;
 • пристап до вашите лични информации;
 • да се поправат нецелосни, неточни или застарени лични информации;
 • да добиете анонимизација, блокирање или елиминација на вашите непотребни или прекумерни лични информации или информации што не се обработуваат во согласност со ЗГПД;
 • да добиете информации за можноста да ја дадете или одбиете вашата согласност и последиците од истата;
 • добиваме информации за трети страни со кои ги споделуваме вашите лични податоци;
 • да добиете, на Ваше експресно барање, преносливост на вашите лични информации (освен за анонимизирани информации) до друг давател на услуги или производи, под услов нашите комерцијални и индустриски тајни да бидат заштитени;
 • добие бришење на вашите лични информации што се обработуваат доколку обработката се заснова на ваша согласност, освен ако еден или повеќе исклучоци не се предвидени во чл. се применуваат 16 од ЗСПД;
 • отповикајте ја вашата согласност во секое време;
 • поднесете жалба поврзана со вашите лични податоци до ANPD (Националната управа за заштита на податоци) или до телата за заштита на потрошувачите;
 • да се спротивстави на преработувачка активност во случаи кога обработката не се врши во согласност со одредбите на законот;
 • побарајте јасни и соодветни информации во врска со критериумите и процедурите што се користат за автоматизирана одлука; и
 • побарајте преглед на одлуките донесени исклучиво врз основа на автоматизирана обработка на вашите лични информации, кои влијаат на вашите интереси. Тие вклучуваат одлуки за дефинирање на вашиот личен, професионален, потрошувачки и кредитен профил или аспекти на вашата личност.

Вие никогаш нема да бидете дискриминирани или на друг начин да претрпите каква било штета, ако ги остварувате вашите права.

Како да го поднесете вашето барање

Можете да го поднесете вашето експресно барање за остварување на вашите права бесплатно, во секое време, користејќи ги податоците за контакт дадени во овој документ или преку вашиот правен застапник.

Како и кога ќе одговориме на вашето барање

Ќе се стремиме навремено да одговориме на вашите барања.
Во секој случај, доколку ни биде невозможно да го сториме тоа, ќе се погрижиме да ви ги соопштиме фактичките или правните причини што нè спречуваат веднаш, или на друг начин, да ги исполниме вашите барања. Во случаи кога не ги обработуваме вашите лични податоци, ќе ви го посочиме физичкото или правното лице до кое треба да ги упатите вашите барања, доколку сме во можност да го сториме тоа.

Во случај да поднесете а пристап или лични податоци потврда за обработка побарајте, погрижете се да наведете дали сакате вашите лични податоци да бидат доставени во електронска или печатена форма.
Исто така, ќе треба да не известите дали сакате веднаш да одговориме на вашето барање, во тој случај ќе одговориме на поедноставен начин или ако наместо тоа ви треба целосно обелоденување.
Во вториот случај, ние ќе одговориме во рок од 15 дена од моментот на вашето барање, обезбедувајќи ви ги сите информации за потеклото на вашите лични информации, потврда дали постојат или не записи, какви било критериуми што се користат за обработка и целите. на обработката, притоа чувајќи ги нашите комерцијални и индустриски тајни.

Во случај да поднесете а исправка, бришење, анонимизација или блокирање на лични информации барање, ние ќе се погрижиме веднаш да го пренесеме вашето барање до другите страни со кои сме ги споделиле вашите лични податоци за да им овозможиме на таквите трети страни исто така да се усогласат со вашето барање - освен во случаи кога таквата комуникација е докажана невозможна или вклучува непропорционален напор за нашата страна.

Трансферот на лични информации надвор од Бразил е дозволен со закон

Дозволено ни е да ги пренесеме вашите лични податоци надвор од територијата на Бразил во следниве случаи:

 • кога трансферот е неопходен за меѓународна правна соработка помеѓу органите на јавното разузнавање, истрага и обвинителство, според правните средства предвидени со меѓународното право;
 • кога трансферот е неопходен за да се заштити вашиот живот или физичка безбедност или оние на трето лице;
 • кога трансферот е одобрен од страна на ANPD;
 • кога трансферот произлегува од обврска преземена во договор за меѓународна соработка;
 • кога преносот е неопходен за извршување на јавна политика или законско доделување на јавна услуга;
 • кога преносот е неопходен заради усогласување со законска или регулаторна обврска, извршување на договор или прелиминарни постапки поврзани со договор или редовно остварување на правата во судските, управните или арбитражните постапки.

Лични податоци (или податоци)

Секоја информација што директно, индиректно или во врска со други информации - вклучително и личен матичен број - овозможува идентификација или идентификација на физичко лице.

Податоци за користење

Информациите што се собираат автоматски преку xiaomiui.net (или услуги од трети лица вработени во xiaomiui.net), кои можат да вклучуваат: IP адреси или имиња на домени на компјутерите што ги користат корисниците кои користат xiaomiui.net, адресите на URI (Униформен идентификатор на ресурси ), времето на барањето, методот што се користи за поднесување на барањето до серверот, големината на датотеката добиена како одговор, нумеричкиот код што го означува статусот на одговорот на серверот (успешен исход, грешка, итн.), земјата од потеклото, карактеристиките на прелистувачот и оперативниот систем што ги користи Корисникот, различните временски детали по посета (на пр., времето поминато на секоја страница во апликацијата) и деталите за патеката што се следи во апликацијата со посебен осврт на редоследот на посетените страници и други параметри за оперативниот систем на уредот и/или ИТ околината на корисникот.

Корисникот

Поединецот кој користи xiaomiui.net кој, освен ако не е поинаку назначен, се совпаѓа со субјектот на податоците.

Предмет на податоци

Физичко лице на кое се однесуваат личните податоци.

Обработувач на податоци (или надзорник на податоци)

Физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое обработува лични податоци во име на контролорот, како што е опишано во оваа политика на приватност.

Контролер на податоци (или сопственик)

Физичко или правно лице, јавна власт, агенција или друго тело кое, самостојно или заедно со други, ги одредува целите и начините на обработка на личните податоци, вклучувајќи ги и безбедносните мерки во врска со работењето и користењето на xiaomiui.net. Контролорот на податоци, освен ако не е поинаку наведено, е сопственик на xiaomiui.net.

xiaomiui.net (или оваа апликација)

Средството со кое се собираат и обработуваат личните податоци на корисникот.

Сервис

Услугата обезбедена од xiaomiui.net како што е опишано во релативните услови (ако е достапна) и на оваа страница/апликација.

Европската унија (или ЕУ)

Освен ако не е поинаку определено, сите упатувања упатени на овој документ до Европската унија ги вклучуваат сите тековни земји-членки на Европската унија и Европската економска област.

Куки

Колачињата се Тракери кои се состојат од мали групи на податоци складирани во прелистувачот на корисникот.

Тракерот

Следачот означува која било технологија - на пр. колачиња, единствени идентификатори, веб-светилници, вградени скрипти, е-ознаки и отпечатоци од прсти - што овозможува следење на корисниците, на пример со пристап или складирање на информации на уредот на корисникот.


Правни информации

Оваа изјава за приватност е подготвена врз основа на одредби од повеќе закони, вклучително и чл. 13/14 од Регулативата (ЕУ) 2016/679 (Општа регулатива за заштита на податоците).

Оваа политика за приватност се однесува исклучиво на xiaomiui.net, доколку не е поинаку наведено во овој документ.

Последно ажурирање: 24 мај 2022 година