Polisi Laman Web

Xiaomiui.net mengumpul beberapa Data Peribadi daripada Penggunanya.

Pemilik dan Pengawal Data

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY di Turki)

E-mel kenalan pemilik: info@xiaomiui.net

Jenis Data yang dikumpulkan

Antara jenis Data Peribadi yang xiaomiui.net kumpul, dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, terdapat: Penjejak; Data Penggunaan; alamat emel; nama pertama; Data disampaikan semasa menggunakan perkhidmatan.

Maklumat lengkap mengenai setiap jenis Data Peribadi yang dikumpulkan disediakan di bahagian khusus dari dasar privasi ini atau oleh teks penjelasan khusus yang dipaparkan sebelum pengumpulan Data.
Data Peribadi mungkin diberikan secara percuma oleh Pengguna, atau, sekiranya Data Penggunaan, dikumpulkan secara automatik apabila menggunakan xiaomiui.net.
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua Data yang diminta oleh xiaomiui.net adalah wajib dan kegagalan untuk menyediakan Data ini mungkin menyebabkan xiaomiui.net tidak dapat menyediakan perkhidmatannya. Dalam kes di mana xiaomiui.net secara khusus menyatakan bahawa sesetengah Data tidak wajib, Pengguna bebas untuk tidak menyampaikan Data ini tanpa kesan kepada ketersediaan atau fungsi Perkhidmatan.
Pengguna yang tidak pasti mengenai Data Peribadi mana yang wajib dialu-alukan untuk menghubungi Pemilik.
Sebarang penggunaan Kuki – atau alat penjejakan lain – oleh xiaomiui.net atau oleh pemilik perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan oleh xiaomiui.net memenuhi tujuan menyediakan Perkhidmatan yang diperlukan oleh Pengguna, sebagai tambahan kepada sebarang tujuan lain yang diterangkan dalam dokumen sediakan dan dalam Polisi Kuki, jika ada.

Pengguna bertanggungjawab ke atas mana-mana Data Peribadi pihak ketiga yang diperoleh, diterbitkan atau dikongsi melalui xiaomiui.net dan mengesahkan bahawa mereka mempunyai kebenaran pihak ketiga untuk memberikan Data kepada Pemilik.

Mod dan tempat memproses Data

Kaedah pemprosesan

Pemilik mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk mencegah akses, pendedahan, pengubahsuaian, atau pemusnahan Data yang tidak dibenarkan.
Pemprosesan Data dijalankan menggunakan komputer dan/atau alat yang didayakan IT, mengikut prosedur dan mod organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan. Sebagai tambahan kepada Pemilik, dalam beberapa kes, Data mungkin boleh diakses oleh jenis orang yang bertanggungjawab tertentu, yang terlibat dengan operasi xiaomiui.net (pentadbiran, jualan, pemasaran, perundangan, pentadbiran sistem) atau pihak luar (seperti pihak ketiga -pembekal perkhidmatan teknikal pihak, pembawa mel, penyedia pengehosan, syarikat IT, agensi komunikasi) yang dilantik, jika perlu, sebagai Pemproses Data oleh Pemilik. Senarai kemas kini pihak-pihak ini boleh diminta daripada Pemilik pada bila-bila masa.

Asas pemprosesan yang sah

Pemilik boleh memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan Pengguna jika salah satu dari yang berikut berlaku:

 • Pengguna telah memberikan persetujuan mereka untuk satu atau lebih tujuan tertentu. Nota: Di bawah beberapa undang-undang, Pemilik mungkin dibenarkan memproses Data Peribadi sehingga Pengguna membantah pemprosesan sedemikian (“memilih keluar”), tanpa perlu bergantung pada persetujuan atau mana-mana asas undang-undang berikut. Ini, walau bagaimanapun, tidak terpakai, apabila pemprosesan Data Peribadi tertakluk kepada undang-undang perlindungan data Eropah;
 • penyediaan Data adalah perlu untuk melaksanakan perjanjian dengan Pengguna dan/atau untuk sebarang kewajipan pra-kontraknya;
 • pemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang mana Pemilik tertakluk;
 • pemprosesan berkaitan dengan tugas yang dijalankan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan kuasa rasmi yang terletak pada Pemilik;
 • pemprosesan adalah perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Pemilik atau oleh pihak ketiga.

Walau apa pun, Pemilik dengan senang hati akan membantu untuk menjelaskan asas undang-undang khusus yang terpakai pada pemprosesan, dan khususnya sama ada penyediaan Data Peribadi adalah keperluan berkanun atau kontrak, atau keperluan yang diperlukan untuk memasuki kontrak.

Tempat

Data diproses di pejabat operasi Pemilik dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada.

Bergantung pada lokasi Pengguna, pemindahan data mungkin melibatkan pemindahan Data Pengguna ke negara selain dari negara mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tempat pemprosesan Data yang dipindahkan tersebut, Pengguna dapat memeriksa bahagian yang mengandungi perincian mengenai pemprosesan Data Peribadi.

Pengguna juga berhak untuk belajar mengenai dasar hukum pemindahan Data ke negara di luar Kesatuan Eropah atau organisasi internasional mana pun yang diatur oleh undang-undang antarabangsa awam atau ditubuhkan oleh dua atau lebih negara, seperti PBB, dan tentang langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Pemilik untuk melindungi Data mereka.

Sekiranya ada pemindahan tersebut berlaku, Pengguna dapat mengetahui lebih lanjut dengan memeriksa bahagian-bahagian yang relevan dari dokumen ini atau bertanya dengan Pemilik menggunakan maklumat yang diberikan di bahagian kontak.

Masa pengekalan

Data Peribadi hendaklah diproses dan disimpan selama yang dikehendaki oleh tujuan ia dikumpulkan.

Oleh itu:

 • Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak antara Pemilik dan Pengguna hendaklah disimpan sehingga kontrak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya.
 • Data Peribadi yang dikumpul untuk tujuan kepentingan sah Pemilik hendaklah disimpan selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pengguna boleh mencari maklumat khusus mengenai kepentingan sah yang diusahakan oleh Pemilik dalam bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini atau dengan menghubungi Pemilik.

Pemilik boleh dibenarkan untuk menyimpan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama apabila Pengguna telah memberikan persetujuan kepada pemprosesan sedemikian, selagi kebenaran tersebut tidak ditarik balik. Tambahan pula, Pemilik mungkin diwajibkan untuk menyimpan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama apabila diperlukan untuk berbuat demikian untuk melaksanakan kewajipan undang-undang atau atas perintah pihak berkuasa.

Sebaik sahaja tempoh pengekalan tamat, Data Peribadi akan dipadamkan. Oleh itu, hak akses, hak untuk memadam, hak untuk membetulkan dan hak untuk mudah alih data tidak boleh dikuatkuasakan selepas tamat tempoh pengekalan.

Tujuan pemprosesan

Data berkenaan Pengguna dikumpul untuk membolehkan Pemilik menyediakan Perkhidmatannya, mematuhi kewajipan undang-undangnya, bertindak balas terhadap permintaan penguatkuasaan, melindungi hak dan kepentingannya (atau penggunanya atau pihak ketiga), mengesan sebarang aktiviti berniat jahat atau penipuan, serta yang berikut: Analitis, Interaksi dengan rangkaian dan platform sosial luaran, Menghubungi Pengguna, Mengulas kandungan, Pengiklanan dan Memaparkan kandungan daripada platform luaran.

Untuk maklumat khusus tentang Data Peribadi yang digunakan untuk setiap tujuan, Pengguna boleh merujuk kepada bahagian "Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi".

Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikutip untuk tujuan berikut dan menggunakan perkhidmatan berikut:

 • Pengiklanan

  Perkhidmatan jenis ini membolehkan Data Pengguna digunakan untuk tujuan komunikasi pengiklanan. Komunikasi ini dipaparkan dalam bentuk sepanduk dan iklan lain di xiaomiui.net, mungkin berdasarkan minat Pengguna.
  Ini tidak bermaksud bahawa semua Data Peribadi digunakan untuk tujuan ini. Maklumat dan syarat penggunaan ditunjukkan di bawah.
  Sesetengah perkhidmatan yang disenaraikan di bawah mungkin menggunakan Penjejak untuk mengenal pasti Pengguna atau mereka mungkin menggunakan teknik penyasaran semula tingkah laku, iaitu memaparkan iklan yang disesuaikan dengan minat dan tingkah laku Pengguna, termasuk yang dikesan di luar xiaomiui.net. Untuk maklumat lanjut, sila semak dasar privasi perkhidmatan yang berkaitan.
  Perkhidmatan seperti ini biasanya menawarkan kemungkinan untuk menarik diri daripada penjejakan tersebut. Sebagai tambahan kepada sebarang ciri menarik diri yang ditawarkan oleh mana-mana perkhidmatan di bawah, Pengguna boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara untuk secara amnya menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat dalam bahagian khusus \"Cara untuk menarik diri daripada pengiklanan berdasarkan minat\" dalam dokumen ini.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense ialah perkhidmatan pengiklanan yang disediakan oleh Google Ireland Limited. Perkhidmatan ini menggunakan Kuki "DoubleClick", yang menjejaki penggunaan xiaomiui.net dan tingkah laku Pengguna berkenaan iklan, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
  Pengguna boleh memutuskan untuk melumpuhkan semua Kuki DoubleClick dengan pergi ke: Tetapan Iklan Google.

  Untuk memahami penggunaan data Google, rujuk Dasar rakan kongsi Google.

  Data Peribadi diproses: Penjejak; Data Penggunaan.

  Tempat pemprosesan: Ireland - Polisi Laman Web - memilih Out.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: maklumat internet.

  Pemprosesan ini merupakan penjualan berdasarkan definisi di bawah CCPA. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam klausa ini, Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk menarik diri daripada jualan dalam bahagian yang memperincikan hak pengguna California.

 • Analisis

  Perkhidmatan yang terdapat di bahagian ini membolehkan Pemilik memantau dan menganalisis lalu lintas web dan dapat digunakan untuk mengawasi tingkah laku Pengguna.

  Google Analitis (Google Ireland Limited)

  Google Analitis ialah perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Google Ireland Limited (“Google”). Google menggunakan Data yang dikumpul untuk menjejak dan memeriksa penggunaan xiaomiui.net, untuk menyediakan laporan tentang aktivitinya dan berkongsinya dengan perkhidmatan Google yang lain.
  Google boleh menggunakan Data yang dikumpulkan untuk mengontekstual dan memperibadikan iklan dari rangkaian pengiklanannya sendiri.

  Data Peribadi diproses: Penjejak; Data Penggunaan.

  Tempat pemprosesan: Ireland - Polisi Laman Web - memilih Out.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: maklumat internet.

  Pemprosesan ini merupakan penjualan berdasarkan definisi di bawah CCPA. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam klausa ini, Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk menarik diri daripada jualan dalam bahagian yang memperincikan hak pengguna California.

 • Menghubungi Pengguna

  Senarai mel atau surat berita (xiaomiui.net)

  Dengan mendaftar pada senarai mel atau untuk surat berita, alamat e-mel Pengguna akan ditambahkan pada senarai kenalan mereka yang mungkin menerima mesej e-mel yang mengandungi maklumat komersial atau promosi mengenai xiaomiui.net. Alamat e-mel anda juga mungkin ditambahkan pada senarai ini hasil daripada mendaftar ke xiaomiui.net atau selepas membuat pembelian.

  Data Peribadi diproses: alamat e-mel.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: pengecam.

  Borang hubungan (xiaomiui.net)

  Dengan mengisi borang hubungan dengan Data mereka, Pengguna membenarkan xiaomiui.net untuk menggunakan butiran ini untuk membalas permintaan maklumat, petikan atau sebarang jenis permintaan lain seperti yang ditunjukkan oleh pengepala borang.

  Data Peribadi diproses: alamat e-mel; nama pertama.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: pengecam.

 • Mengulas kandungan

  Perkhidmatan mengulas kandungan membenarkan Pengguna membuat dan menerbitkan ulasan mereka pada kandungan xiaomiui.net.
  Bergantung pada tetapan yang dipilih oleh Pemilik, Pengguna juga boleh meninggalkan komen tanpa nama. Jika terdapat alamat e-mel di antara Data Peribadi yang diberikan oleh Pengguna, ia boleh digunakan untuk menghantar pemberitahuan komen pada kandungan yang sama. Pengguna bertanggungjawab ke atas kandungan ulasan mereka sendiri.
  Jika perkhidmatan ulasan kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga dipasang, ia mungkin masih mengumpul data trafik web untuk halaman tempat perkhidmatan ulasan itu dipasang, walaupun apabila Pengguna tidak menggunakan perkhidmatan mengulas kandungan.

  Sistem ulasan diuruskan secara langsung (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net mempunyai sistem ulasan kandungan dalaman sendiri.

  Data Peribadi diproses: alamat e-mel; nama pertama.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: pengecam.

  Disqus

  Disqus ialah penyelesaian papan perbincangan yang dihoskan yang disediakan oleh Disqus yang membolehkan xiaomiui.net menambah ciri mengulas pada sebarang kandungan.

  Data Peribadi diproses: Data disampaikan semasa menggunakan perkhidmatan; Penjejak; Data Penggunaan.

  Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat - Polisi Laman Web - menarik diri daripada.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: maklumat internet.

  Pemprosesan ini merupakan penjualan berdasarkan definisi di bawah CCPA. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam klausa ini, Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk menarik diri daripada jualan dalam bahagian yang memperincikan hak pengguna California.

 • Memaparkan kandungan daripada platform luaran

  Perkhidmatan jenis ini membolehkan anda melihat kandungan yang dihoskan pada platform luaran terus dari halaman xiaomiui.net dan berinteraksi dengan mereka.
  Perkhidmatan jenis ini mungkin masih mengumpul data trafik web untuk halaman tempat perkhidmatan dipasang, walaupun apabila Pengguna tidak menggunakannya.

  Widget video YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube ialah perkhidmatan visualisasi kandungan video yang disediakan oleh Google Ireland Limited yang membenarkan xiaomiui.net untuk memasukkan kandungan jenis ini pada halamannya.

  Data Peribadi diproses: Penjejak; Data Penggunaan.

  Tempat pemprosesan: Ireland - Polisi Laman Web.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: maklumat internet.

  Pemprosesan ini merupakan penjualan berdasarkan definisi di bawah CCPA. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam klausa ini, Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk menarik diri daripada jualan dalam bahagian yang memperincikan hak pengguna California.

 • Interaksi dengan rangkaian sosial dan platform luaran

  Perkhidmatan jenis ini membenarkan interaksi dengan rangkaian sosial atau platform luaran lain terus dari halaman xiaomiui.net.
  Interaksi dan maklumat yang diperolehi melalui xiaomiui.net sentiasa tertakluk kepada tetapan privasi Pengguna untuk setiap rangkaian sosial.
  Jenis perkhidmatan ini mungkin masih mengumpul data trafik untuk halaman tempat perkhidmatan dipasang, walaupun apabila Pengguna tidak menggunakannya.
  Adalah disyorkan untuk log keluar daripada perkhidmatan masing-masing untuk memastikan bahawa data yang diproses pada xiaomiui.net tidak disambungkan kembali ke profil Pengguna.

  Butang Tweet Twitter dan widget sosial (Twitter, Inc.)

  Butang Twitter Tweet dan widget sosial adalah perkhidmatan yang membolehkan interaksi dengan rangkaian sosial Twitter yang disediakan oleh Twitter, Inc.

  Data Peribadi diproses: Penjejak; Data Penggunaan.

  Tempat pemprosesan: Amerika Syarikat - Polisi Laman Web.

  Kategori maklumat peribadi yang dikumpul mengikut CCPA: maklumat internet.

  Pemprosesan ini merupakan penjualan berdasarkan definisi di bawah CCPA. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam klausa ini, Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk menarik diri daripada jualan dalam bahagian yang memperincikan hak pengguna California.

Maklumat tentang menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat

Sebagai tambahan kepada sebarang ciri menarik diri yang disediakan oleh mana-mana perkhidmatan yang disenaraikan dalam dokumen ini, Pengguna boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara untuk secara amnya menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat dalam bahagian khusus Dasar Kuki.

Maklumat lanjut tentang pemprosesan Data Peribadi

 • Pemberitahuan push

  Xiaomiui.net boleh menghantar pemberitahuan tolak kepada Pengguna untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam dasar privasi ini.

  Pengguna mungkin dalam kebanyakan kes menarik diri daripada menerima pemberitahuan tolak dengan melawati tetapan peranti mereka, seperti tetapan pemberitahuan untuk telefon mudah alih, dan kemudian menukar tetapan tersebut untuk xiaomiui.net, beberapa atau semua aplikasi pada peranti tertentu.
  Pengguna mesti sedar bahawa melumpuhkan pemberitahuan tolak boleh menjejaskan utiliti xiaomiui.net secara negatif.

 • localStorage

  localStorage membenarkan xiaomiui.net untuk menyimpan dan mengakses data terus dalam pelayar Pengguna tanpa tarikh tamat tempoh.

Hak Pengguna

Pengguna boleh menggunakan hak tertentu mengenai Data mereka yang diproses oleh Pemilik.

Khususnya, Pengguna berhak melakukan perkara berikut:

 • Menarik balik persetujuan mereka pada bila-bila masa. Pengguna mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran di mana mereka telah memberikan kebenaran sebelum ini untuk pemprosesan Data Peribadi mereka.
 • Bantah pemprosesan Data mereka. Pengguna mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data mereka jika pemprosesan dijalankan atas dasar undang-undang selain daripada persetujuan. Butiran lanjut disediakan dalam bahagian khusus di bawah.
 • Akses Data mereka. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui sama ada Data sedang diproses oleh Pemilik, mendapatkan pendedahan mengenai aspek tertentu pemprosesan dan mendapatkan salinan Data yang sedang diproses.
 • Sahkan dan dapatkan pembetulan. Pengguna mempunyai hak untuk mengesahkan ketepatan Data mereka dan memintanya dikemas kini atau diperbetulkan.
 • Hadkan pemprosesan Data mereka. Pengguna mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk menyekat pemprosesan Data mereka. Dalam kes ini, Pemilik tidak akan memproses Data mereka untuk sebarang tujuan selain daripada menyimpannya.
 • Minta Data Peribadi mereka dipadamkan atau dialih keluar. Pengguna mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan pemadaman Data mereka daripada Pemilik.
 • Terima Data mereka dan pindahkan kepada pengawal lain. Pengguna mempunyai hak untuk menerima Data mereka dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan, jika boleh secara teknikal, untuk menghantarnya kepada pengawal lain tanpa sebarang halangan. Peruntukan ini terpakai dengan syarat bahawa Data diproses dengan cara automatik dan pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan Pengguna, pada kontrak yang mana Pengguna adalah sebahagian daripada atau atas kewajipan pra-kontraknya.
 • Buat aduan. Pengguna mempunyai hak untuk membawa tuntutan kepada pihak berkuasa perlindungan data mereka yang kompeten.

Perincian mengenai hak untuk memproses pemprosesan

Di mana Data Peribadi diproses untuk kepentingan umum, dalam menjalankan kewenangan resmi yang dimiliki oleh Pemilik atau untuk tujuan kepentingan sah yang dikejar oleh Pemilik, Pengguna dapat membantah pemrosesan tersebut dengan memberikan alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu mereka untuk membenarkan bantahan.

Pengguna harus tahu bahawa, bagaimanapun, sekiranya Data Peribadi mereka diproses untuk tujuan pemasaran langsung, mereka dapat membantah pemprosesan tersebut kapan saja tanpa memberikan alasan. Untuk mengetahui, sama ada Pemilik memproses Data Peribadi untuk tujuan pemasaran langsung, Pengguna boleh merujuk pada bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini.

Cara menggunakan hak-hak ini

Segala permintaan untuk menggunakan hak Pengguna dapat diarahkan kepada Pemilik melalui maklumat hubungan yang diberikan dalam dokumen ini. Permintaan ini dapat dilaksanakan secara percuma dan akan ditangani oleh Pemilik seawal mungkin dan selalu dalam satu bulan.

Polisi Cookie

Xiaomiui.net menggunakan Penjejak. Untuk mengetahui lebih lanjut, Pengguna boleh merujuk kepada Polisi Cookie.

Maklumat tambahan mengenai Pengumpulan dan pemprosesan data

Tindakan undang-undang

Data Peribadi Pengguna boleh digunakan untuk tujuan undang-undang oleh Pemilik di Mahkamah atau dalam peringkat yang membawa kepada kemungkinan tindakan undang-undang yang timbul daripada penggunaan xiaomiui.net atau Perkhidmatan yang berkaitan dengan tidak wajar.
Pengguna menyatakan sedar bahawa Pemilik mungkin diminta untuk mendedahkan data peribadi atas permintaan pihak berkuasa awam.

Maklumat tambahan mengenai Data Peribadi Pengguna

Sebagai tambahan kepada maklumat yang terkandung dalam dasar privasi ini, xiaomiui.net boleh memberikan Pengguna maklumat tambahan dan kontekstual mengenai Perkhidmatan tertentu atau pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi atas permintaan.

Log dan penyelenggaraan sistem

Untuk tujuan operasi dan penyelenggaraan, xiaomiui.net dan mana-mana perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul fail yang merekodkan interaksi dengan xiaomiui.net (Log sistem) menggunakan Data Peribadi lain (seperti Alamat IP) untuk tujuan ini.

Maklumat yang tidak terdapat dalam polisi ini

Butiran lanjut mengenai pengumpulan atau pemprosesan Data Peribadi boleh diminta daripada Pemilik pada bila-bila masa. Sila lihat maklumat hubungan pada permulaan dokumen ini.

Bagaimana permintaan "Jangan Jejak" ditangani

Xiaomiui.net tidak menyokong permintaan "Jangan Kesan".
Untuk menentukan sama ada perkhidmatan pihak ketiga yang digunakannya memenuhi permintaan "Jangan Lacak", baca dasar privasi mereka.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Pemilik berhak untuk membuat perubahan pada dasar privasi ini pada bila-bila masa dengan memberitahu Penggunanya di halaman ini dan mungkin dalam xiaomiui.net dan/atau – setakat yang boleh dilaksanakan secara teknikal dan undang-undang – menghantar notis kepada Pengguna melalui sebarang maklumat hubungan yang tersedia kepada Pemilik. Adalah amat disyorkan untuk menyemak halaman ini dengan kerap, merujuk kepada tarikh pengubahsuaian terakhir yang disenaraikan di bahagian bawah.

Sekiranya perubahan tersebut mempengaruhi aktiviti pemprosesan yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna, Pemilik akan mengumpulkan persetujuan baru dari Pengguna, jika diperlukan.

Maklumat untuk pengguna California

Bahagian dokumen ini menyepadukan dan menambah maklumat yang terkandung dalam dasar privasi yang lain dan disediakan oleh perniagaan yang menjalankan xiaomiui.net dan, jika berlaku, induk, anak syarikat dan sekutunya (untuk tujuan bahagian ini dirujuk secara kolektif sebagai "kami", "kami", "kami").

Peruntukan yang terkandung dalam bahagian ini terpakai kepada semua Pengguna yang merupakan pengguna yang tinggal di negeri California, Amerika Syarikat, menurut "Akta Privasi Pengguna California 2018" (Pengguna dirujuk di bawah, hanya sebagai "anda", " anda”, “milik anda”), dan, bagi pengguna sedemikian, peruntukan ini menggantikan mana-mana peruntukan lain yang mungkin berbeza atau bercanggah yang terkandung dalam dasar privasi.

Bahagian dokumen ini menggunakan istilah "maklumat peribadi" seperti yang ditakrifkan dalam Akta Privasi Pengguna California (CCPA).

Kategori maklumat peribadi yang dikumpul, didedahkan atau dijual

Dalam bahagian ini kami meringkaskan kategori maklumat peribadi yang kami kumpul, dedahkan atau jual dan tujuannya. Anda boleh membaca tentang aktiviti ini secara terperinci dalam bahagian bertajuk "Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi" dalam dokumen ini.

Maklumat yang kami kumpul: kategori maklumat peribadi yang kami kumpul

Kami telah mengumpulkan kategori maklumat peribadi berikut tentang anda: pengecam dan maklumat internet.

Kami tidak akan mengumpul kategori maklumat peribadi tambahan tanpa memberitahu anda.

Bagaimana kami mengumpul maklumat: apakah sumber maklumat peribadi yang kami kumpulkan?

Kami mengumpul kategori maklumat peribadi yang disebutkan di atas, sama ada secara langsung atau tidak langsung, daripada anda apabila anda menggunakan xiaomiui.net.

Sebagai contoh, anda terus memberikan maklumat peribadi anda apabila anda menyerahkan permintaan melalui sebarang borang di xiaomiui.net. Anda juga memberikan maklumat peribadi secara tidak langsung apabila anda menavigasi xiaomiui.net, kerana maklumat peribadi tentang anda diperhatikan dan dikumpulkan secara automatik. Akhir sekali, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang bekerja dengan kami berkaitan dengan Perkhidmatan atau dengan fungsi xiaomiui.net dan ciri-cirinya.

Cara kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan: berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan perniagaan

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan. Dalam kes ini, kami memasuki perjanjian bertulis dengan pihak ketiga sedemikian yang memerlukan penerima untuk kedua-duanya merahsiakan maklumat peribadi dan tidak menggunakannya untuk sebarang tujuan selain daripada yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian.

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga apabila anda secara jelas meminta atau memberi kuasa kepada kami untuk berbuat demikian, untuk memberikan anda Perkhidmatan kami.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pemprosesan, sila rujuk bahagian yang berkaitan dalam dokumen ini.

Penjualan maklumat peribadi anda

Untuk tujuan kami, perkataan "jualan" bermaksud apa-apa "menjual, menyewa, melepaskan, mendedahkan, menyebarkan, menyediakan, memindahkan atau sebaliknya berkomunikasi secara lisan, bertulis, atau melalui cara elektronik, maklumat peribadi pengguna oleh perniagaan kepada perniagaan lain atau pihak ketiga, untuk pertimbangan monetari atau lain-lain yang berharga".

Ini bermakna, sebagai contoh, jualan boleh berlaku apabila aplikasi menyiarkan iklan, atau membuat analisis statistik pada trafik atau paparan, atau hanya kerana ia menggunakan alatan seperti pemalam rangkaian sosial dan seumpamanya.

Hak anda untuk menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi

Anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi anda. Ini bermakna apabila anda meminta kami berhenti menjual data anda, kami akan mematuhi permintaan anda.
Permintaan sedemikian boleh dibuat secara bebas, pada bila-bila masa, tanpa menyerahkan sebarang permintaan yang boleh disahkan, hanya dengan mengikut arahan di bawah.

Arahan untuk menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, atau menggunakan hak anda untuk menarik diri berhubung dengan semua jualan yang dijalankan oleh xiaomiui.net, dalam talian dan luar talian, anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam dokumen ini.

Apakah tujuan kami menggunakan maklumat peribadi anda?

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk membenarkan fungsi operasi xiaomiui.net dan ciri-cirinya (“tujuan perniagaan”). Dalam kes sedemikian, maklumat peribadi anda akan diproses mengikut cara yang diperlukan dan berkadar dengan tujuan perniagaan yang mana ia dikumpul, dan dengan ketat dalam had tujuan operasi yang serasi.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebab lain seperti untuk tujuan komersial (seperti yang ditunjukkan dalam bahagian "Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi" dalam dokumen ini), serta untuk mematuhi undang-undang dan mempertahankan hak kami sebelum pihak berkuasa yang berwibawa apabila hak dan kepentingan kita terancam atau kita mengalami kerosakan sebenar.

Kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang berbeza, tidak berkaitan atau tidak serasi tanpa memberitahu anda.

Hak privasi California anda dan cara melaksanakannya

Hak untuk mengetahui dan mudah alih

Anda mempunyai hak untuk meminta kami mendedahkan kepada anda:

 • kategori dan sumber maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda, tujuan kami menggunakan maklumat anda dan dengan siapa maklumat tersebut dikongsi;
 • sekiranya terdapat penjualan maklumat peribadi atau pendedahan untuk tujuan perniagaan, dua senarai berasingan yang kami dedahkan:
  • untuk jualan, kategori maklumat peribadi yang dibeli oleh setiap kategori penerima; dan
  • untuk pendedahan untuk tujuan perniagaan, kategori maklumat peribadi yang diperoleh oleh setiap kategori penerima.

Pendedahan yang diterangkan di atas akan terhad kepada maklumat peribadi yang dikumpul atau digunakan sepanjang 12 bulan yang lalu.

Jika kami menyampaikan respons kami secara elektronik, maklumat yang disertakan akan menjadi \"mudah alih\", iaitu dihantar dalam format yang mudah digunakan untuk membolehkan anda menghantar maklumat kepada entiti lain tanpa halangan – dengan syarat ini boleh dilaksanakan secara teknikal.

Hak untuk meminta pemadaman maklumat peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan mana-mana maklumat peribadi anda, tertakluk kepada pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang (seperti, termasuk tetapi tidak terhad kepada, di mana maklumat itu digunakan untuk mengenal pasti dan membaiki ralat pada xiaomiui.net, untuk mengesan insiden keselamatan dan melindungi daripada aktiviti penipuan atau haram, untuk melaksanakan hak tertentu dsb.).

Jika tiada pengecualian undang-undang dikenakan, akibat menggunakan hak anda, kami akan memadamkan maklumat peribadi anda dan mengarahkan mana-mana penyedia perkhidmatan kami untuk berbuat demikian.

Bagaimana untuk melaksanakan hak anda

Untuk melaksanakan hak yang diterangkan di atas, anda perlu menyerahkan permintaan anda yang boleh disahkan kepada kami dengan menghubungi kami melalui butiran yang diberikan dalam dokumen ini.

Untuk kami membalas permintaan anda, kami perlu mengetahui siapa anda. Oleh itu, anda hanya boleh menggunakan hak di atas dengan membuat permintaan yang boleh disahkan yang mesti:

 • memberikan maklumat yang mencukupi yang membolehkan kami mengesahkan secara munasabah anda adalah orang yang kami kumpulkan maklumat peribadi atau wakil yang diberi kuasa;
 • huraikan permintaan anda dengan butiran yang mencukupi yang membolehkan kami memahami, menilai dan membalasnya dengan betul.

Kami tidak akan menjawab sebarang permintaan jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dan oleh itu mengesahkan maklumat peribadi dalam simpanan kami sebenarnya berkaitan dengan anda.

Jika anda tidak boleh menyerahkan permintaan yang boleh disahkan secara peribadi, anda boleh membenarkan seseorang yang berdaftar dengan Setiausaha Negara California untuk bertindak bagi pihak anda.

Jika anda dewasa, anda boleh membuat permintaan yang boleh disahkan bagi pihak kanak-kanak bawah umur di bawah kuasa ibu bapa anda.

Anda boleh menghantar bilangan maksimum 2 permintaan dalam tempoh 12 bulan.

Bagaimana dan bila kami dijangka mengendalikan permintaan anda

Kami akan mengesahkan penerimaan permintaan anda yang boleh disahkan dalam masa 10 hari dan memberikan maklumat tentang cara kami akan memproses permintaan anda.

Kami akan membalas permintaan anda dalam masa 45 hari dari tarikh penerimaannya. Sekiranya kami memerlukan lebih banyak masa, kami akan menerangkan kepada anda sebab-sebabnya, dan berapa banyak masa lagi yang kami perlukan. Dalam hal ini, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin mengambil masa sehingga 90 hari untuk memenuhi permintaan anda.

Pendedahan kami akan meliputi tempoh 12 bulan sebelumnya.

Sekiranya kami menolak permintaan anda, kami akan menerangkan kepada anda sebab di sebalik penolakan kami.

Kami tidak mengenakan bayaran untuk memproses atau membalas permintaan anda yang boleh disahkan melainkan permintaan tersebut nyata tidak berasas atau berlebihan. Dalam kes sedemikian, kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan, atau enggan bertindak atas permintaan tersebut. Dalam kedua-dua kes, kami akan menyampaikan pilihan kami dan menerangkan sebab di sebaliknya.

Maklumat untuk Pengguna yang menetap di Brazil

Bahagian dokumen ini menyepadukan dan menambah maklumat yang terkandung dalam dasar privasi yang lain dan disediakan oleh entiti yang menjalankan xiaomiui.net dan, jika ada, induk, anak syarikat dan sekutunya (untuk tujuan bahagian ini dirujuk secara kolektif sebagai "kami", "kami", "kami").
Peruntukan yang terkandung dalam bahagian ini terpakai kepada semua Pengguna yang menetap di Brazil, menurut \”Lei Geral de Proteção de Dados\” (Pengguna dirujuk di bawah, hanya sebagai “anda”, “anda”, “milik anda”). Bagi Pengguna sedemikian, peruntukan ini menggantikan mana-mana peruntukan lain yang mungkin berbeza atau bercanggah yang terkandung dalam dasar privasi.
Bahagian dokumen ini menggunakan istilah "maklumat peribadi" seperti yang ditakrifkan dalam Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Alasan kami memproses maklumat peribadi anda

Kami boleh memproses maklumat peribadi anda semata-mata jika kami mempunyai asas undang-undang untuk pemprosesan sedemikian. Asas undang-undang adalah seperti berikut:

 • persetujuan anda terhadap aktiviti pemprosesan yang berkaitan;
 • pematuhan terhadap kewajipan undang-undang atau kawal selia yang terletak pada kami;
 • pelaksanaan dasar awam yang diperuntukkan dalam undang-undang atau peraturan atau berdasarkan kontrak, perjanjian dan instrumen undang-undang yang serupa;
 • kajian yang dijalankan oleh entiti penyelidikan, sebaik-baiknya dijalankan pada maklumat peribadi tanpa nama;
 • pelaksanaan kontrak dan prosedur awalnya, dalam kes di mana anda adalah pihak kepada kontrak tersebut;
 • melaksanakan hak kami dalam prosedur kehakiman, pentadbiran atau timbang tara;
 • perlindungan atau keselamatan fizikal diri anda atau pihak ketiga;
 • perlindungan kesihatan – dalam prosedur yang dijalankan oleh entiti kesihatan atau profesional;
 • kepentingan sah kami, dengan syarat hak dan kebebasan asasi anda tidak mengatasi kepentingan tersebut; dan
 • perlindungan kredit.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asas undang-undang, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam dokumen ini.

Kategori maklumat peribadi yang diproses

Untuk mengetahui kategori maklumat peribadi anda yang diproses, anda boleh membaca bahagian bertajuk "Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi" dalam dokumen ini.

Sebab kami memproses maklumat peribadi anda

Untuk mengetahui sebab kami memproses maklumat peribadi anda, anda boleh membaca bahagian bertajuk "Maklumat terperinci mengenai pemprosesan Data Peribadi" dan "Tujuan pemprosesan" dalam dokumen ini.

Hak privasi Brazil anda, cara memfailkan permintaan dan respons kami terhadap permintaan anda

Hak privasi Brazil anda

Anda mempunyai hak untuk:

 • mendapatkan pengesahan kewujudan aktiviti pemprosesan pada maklumat peribadi anda;
 • akses kepada maklumat peribadi anda;
 • mempunyai maklumat peribadi yang tidak lengkap, tidak tepat atau lapuk diperbetulkan;
 • mendapatkan tanpa nama, menyekat atau menghapuskan maklumat peribadi anda yang tidak diperlukan atau berlebihan, atau maklumat yang tidak diproses mengikut LGPD;
 • mendapatkan maklumat tentang kemungkinan untuk memberikan atau menafikan persetujuan anda dan akibat daripadanya;
 • mendapatkan maklumat tentang pihak ketiga yang kami berkongsi maklumat peribadi anda dengannya;
 • dapatkan, atas permintaan nyata anda, kemudahalihan maklumat peribadi anda (kecuali maklumat tanpa nama) kepada pembekal perkhidmatan atau produk lain, dengan syarat rahsia komersial dan perindustrian kami dilindungi;
 • dapatkan pemadaman maklumat peribadi anda yang sedang diproses jika pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda, melainkan satu atau lebih pengecualian diperuntukkan dalam seni. 16 daripada LGPD terpakai;
 • membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa;
 • membuat aduan berkaitan maklumat peribadi anda kepada ANPD (Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan) atau dengan badan perlindungan pengguna;
 • menentang aktiviti pemprosesan dalam kes di mana pemprosesan tidak dijalankan dengan mematuhi peruntukan undang-undang;
 • meminta maklumat yang jelas dan mencukupi mengenai kriteria dan prosedur yang digunakan untuk keputusan automatik; dan
 • minta semakan keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik maklumat peribadi anda, yang menjejaskan minat anda. Ini termasuk keputusan untuk menentukan profil peribadi, profesional, pengguna dan kredit anda, atau aspek personaliti anda.

Anda tidak akan didiskriminasikan, atau mengalami apa-apa jenis kerugian, jika anda menggunakan hak anda.

Bagaimana untuk memfailkan permintaan anda

Anda boleh memfailkan permintaan nyata anda untuk menggunakan hak anda tanpa sebarang caj, pada bila-bila masa, dengan menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam dokumen ini, atau melalui wakil sah anda.

Bagaimana dan bila kami akan membalas permintaan anda

Kami akan berusaha untuk membalas permintaan anda dengan segera.
Walau apa pun, sekiranya mustahil untuk kami berbuat demikian, kami akan memastikan untuk menyampaikan kepada anda sebab fakta atau undang-undang yang menghalang kami daripada serta-merta, atau sebaliknya, mematuhi permintaan anda. Dalam kes di mana kami tidak memproses maklumat peribadi anda, kami akan menunjukkan kepada anda orang fizikal atau undang-undang yang anda perlu menangani permintaan anda, jika kami berada dalam kedudukan untuk berbuat demikian.

Sekiranya anda memfailkan mengakses atau maklumat peribadi pengesahan pemprosesan permintaan, sila pastikan anda menyatakan sama ada anda ingin maklumat peribadi anda dihantar dalam bentuk elektronik atau bercetak.
Anda juga perlu memberitahu kami sama ada anda mahu kami menjawab permintaan anda dengan segera, dalam hal ini kami akan menjawab dengan cara yang mudah, atau jika anda memerlukan pendedahan yang lengkap.
Dalam kes kedua, kami akan membalas dalam masa 15 hari dari masa permintaan anda, memberikan anda semua maklumat mengenai asal maklumat peribadi anda, pengesahan sama ada rekod wujud atau tidak, sebarang kriteria yang digunakan untuk pemprosesan dan tujuan pemprosesan, sambil melindungi rahsia komersial dan perindustrian kami.

Sekiranya anda memfailkan a pembetulan, pemadaman, tanpa nama atau penyekatan maklumat peribadi permintaan anda, kami akan memastikan untuk segera menyampaikan permintaan anda kepada pihak lain yang telah kami kongsikan maklumat peribadi anda untuk membolehkan pihak ketiga tersebut turut mematuhi permintaan anda – kecuali dalam kes di mana komunikasi sedemikian terbukti mustahil atau melibatkan usaha yang tidak seimbang pihak kami.

Pemindahan maklumat peribadi ke luar Brazil dibenarkan oleh undang-undang

Kami dibenarkan untuk memindahkan maklumat peribadi anda ke luar wilayah Brazil dalam kes berikut:

 • apabila pemindahan itu perlu untuk kerjasama undang-undang antarabangsa antara badan risikan awam, penyiasatan dan pendakwaan, mengikut cara undang-undang yang disediakan oleh undang-undang antarabangsa;
 • apabila pemindahan itu perlu untuk melindungi nyawa atau keselamatan fizikal anda atau pihak ketiga;
 • apabila pemindahan dibenarkan oleh ANPD;
 • apabila pemindahan hasil daripada komitmen yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama antarabangsa;
 • apabila pemindahan itu perlu untuk melaksanakan dasar awam atau atribusi undang-undang perkhidmatan awam;
 • apabila pemindahan itu perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia, pelaksanaan kontrak atau prosedur awal yang berkaitan dengan kontrak, atau pelaksanaan hak secara tetap dalam prosedur kehakiman, pentadbiran atau timbang tara.

Data Peribadi (atau Data)

Sebarang maklumat yang secara langsung, tidak langsung, atau berkaitan dengan maklumat lain - termasuk nombor pengenalan peribadi - memungkinkan pengenalan atau pengenalpastian orang semula jadi.

Data Penggunaan

Maklumat yang dikumpul secara automatik melalui xiaomiui.net (atau perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan dalam xiaomiui.net), yang boleh termasuk: alamat IP atau nama domain komputer yang digunakan oleh Pengguna yang menggunakan xiaomiui.net, alamat URI (Uniform Resource Identifier ), masa permintaan, kaedah yang digunakan untuk menyerahkan permintaan kepada pelayan, saiz fail yang diterima sebagai tindak balas, kod berangka yang menunjukkan status jawapan pelayan (hasil yang berjaya, ralat, dll.), negara asal, ciri penyemak imbas dan sistem pengendalian yang digunakan oleh Pengguna, pelbagai butiran masa setiap lawatan (cth, masa yang dihabiskan pada setiap halaman dalam Aplikasi) dan butiran tentang laluan yang diikuti dalam Aplikasi dengan rujukan khas kepada jujukan halaman yang dilawati dan parameter lain tentang sistem pengendalian peranti dan/atau persekitaran IT Pengguna.

pengguna

Individu yang menggunakan xiaomiui.net yang, melainkan dinyatakan sebaliknya, bertepatan dengan Subjek Data.

Subjek Data

Orang semula jadi yang dirujuk oleh Data Peribadi.

Pemproses Data (atau Penyelia Data)

Orang semula jadi atau sah, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses Data Peribadi bagi pihak Pengawal, seperti yang dijelaskan dalam dasar privasi ini.

Pengawal Data (atau Pemilik)

Orang asli atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, secara bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi, termasuk langkah keselamatan berkenaan pengendalian dan penggunaan xiaomiui.net. Pengawal Data, melainkan dinyatakan sebaliknya, adalah Pemilik xiaomiui.net.

xiaomiui.net (atau Aplikasi ini)

Kaedah pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi Pengguna.

Servis

Perkhidmatan yang disediakan oleh xiaomiui.net seperti yang diterangkan dalam syarat relatif (jika ada) dan di tapak/aplikasi ini.

Kesatuan Eropah (atau EU)

Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua rujukan yang dibuat dalam dokumen ini ke Kesatuan Eropah merangkumi semua negara anggota semasa ke Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah.

Cookie

Kuki ialah Penjejak yang terdiri daripada set kecil data yang disimpan dalam penyemak imbas Pengguna.

Tracker

Penjejak menunjukkan sebarang teknologi – cth. Kuki, pengecam unik, suar web, skrip terbenam, e-tag dan cap jari – yang membolehkan penjejakan Pengguna, contohnya dengan mengakses atau menyimpan maklumat pada peranti Pengguna.


Maklumat undang-undang

Pernyataan privasi ini telah disusun berdasarkan peruntukan beberapa perundangan, termasuk Art. 13/14 Peraturan (EU) 2016/679 (Peraturan Perlindungan Data Umum).

Dasar privasi ini berkaitan semata-mata dengan xiaomiui.net, jika tidak dinyatakan sebaliknya dalam dokumen ini.

Kemas kini terkini: 24 Mei 2022