Privacy Policy

Xiaomiui.net verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok nr.: 143 /8 İç Kapı nr.: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY in Turkije)

Contactpersoon e-mail eigenaar: info@xiaomiui.net

Typen verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die xiaomiui.net zelf of via derden verzamelt, vallen: Trackers; Gebruiksgegevens; e-mailadres; Voornaam; Gegevens die worden doorgegeven tijdens het gebruik van de dienst.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van xiaomiui.net.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door xiaomiui.net gevraagde gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor xiaomiui.net onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin xiaomiui.net specifiek stelt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door xiaomiui.net of door de eigenaren van diensten van derden die door xiaomiui.net worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in de dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via xiaomiui.net en bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en modi worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van xiaomiui.net (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde partijen (partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerker. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgevingen kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 • verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een officiële bevoegdheid van de Eigenaar;
 • verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Eigenaar of door een derde partij.

De Eigenaar helpt u in elk geval graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

plaats

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale publiekrechtelijke organisatie of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de getroffen beveiligingsmaatregelen door de eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan opsporen, evenals het volgende: Analyses, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contact opnemen met de gebruiker, Inhoudscommentaar, Adverteren en Weergave van inhoud van externe platforms.

Voor specifieke informatie over de persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

 • ADVERTISING

  Met dit soort diensten kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op xiaomiui.net, mogelijk gebaseerd op gebruikersinteresses.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.
  Sommige van de hieronder genoemde diensten kunnen gebruik maken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen gebruik maken van de gedragsmatige retargetingtechniek, dat wil zeggen het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten xiaomiui.net zijn gedetecteerd. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van de betreffende diensten raadplegen.
  Dit soort diensten bieden doorgaans de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke tracking. Naast de opt-out-functie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte \"Hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties\" in dit document.

  Google AdSense (Google Ierland Limited)

  Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Deze dienst maakt gebruik van de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van xiaomiui.net en het gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, producten en aangeboden diensten bijhoudt.
  Gebruikers kunnen besluiten om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar: Google Advertentie-instellingen.

  Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Partnerbeleid van Google.

  Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

  Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule, kan de gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in de sectie waarin de rechten van Californische consumenten worden beschreven.

 • Analytics

  Met de services in dit gedeelte kan de eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.

  Google Analytics (Google Ierland Limited)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van xiaomiui.net te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

  Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule, kan de gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in de sectie waarin de rechten van Californische consumenten worden beschreven.

 • Contact opnemen met de gebruiker

  Mailinglijst of nieuwsbrief (xiaomiui.net)

  Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die mogelijk e-mailberichten ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard over xiaomiui.net. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt bij xiaomiui.net of nadat u een aankoop heeft gedaan.

  Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers.

  Contactformulier (xiaomiui.net)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de gebruiker xiaomiui.net toestemming om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

  Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers.

 • Content becommentariëren

  Met diensten voor inhoudcommentaar kunnen gebruikers hun opmerkingen over de inhoud van xiaomiui.net maken en publiceren.
  Afhankelijk van de instellingen die door de eigenaar zijn gekozen, kunnen gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als er een e-mailadres is tussen de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt, kan dit worden gebruikt om kennisgevingen van opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.
  Als een door derden geleverde dienst voor het plaatsen van opmerkingen is geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers de dienst voor het plaatsen van opmerkingen niet gebruiken.

  Commentaarsysteem direct beheerd (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net heeft een eigen intern commentaarsysteem voor inhoud.

  Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers.

  Disqus (Disqus)

  Disqus is een gehoste discussiebordoplossing van Disqus waarmee xiaomiui.net een commentaarfunctie aan elke inhoud kan toevoegen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gegevens die worden doorgegeven tijdens het gebruik van de dienst; Volgers; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy - opt-out.

  Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule, kan de gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in de sectie waarin de rechten van Californische consumenten worden beschreven.

 • Inhoud van externe platforms weergeven

  Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van xiaomiui.net bekijken en ermee communiceren.
  Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

  YouTube-videowidget (Google Ireland Limited)

  YouTube is een dienst voor de visualisatie van video-inhoud die wordt aangeboden door Google Ireland Limited en waarmee xiaomiui.net dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

  Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule, kan de gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in de sectie waarin de rechten van Californische consumenten worden beschreven.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van xiaomiui.net mogelijk.
  De interactie en informatie verkregen via xiaomiui.net zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.
  Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.
  Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de betreffende services om er zeker van te zijn dat de verwerkte gegevens op xiaomiui.net niet opnieuw worden verbonden met het profiel van de gebruiker.

  Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter, Inc.)

  De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk maken, die worden aangeboden door Twitter, Inc.

  Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

  Categorie persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule, kan de gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in de sectie waarin de rechten van Californische consumenten worden beschreven.

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast elke opt-out-functie die wordt geboden door een van de services die in dit document worden vermeld, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte van het Cookiebeleid.

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

 • Push notificaties

  Xiaomiui.net kan pushmeldingen naar de gebruiker sturen om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden beschreven.

  Gebruikers kunnen zich in de meeste gevallen afmelden voor het ontvangen van pushmeldingen door naar hun apparaatinstellingen te gaan, zoals de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens die instellingen te wijzigen voor xiaomiui.net, sommige of alle apps op het specifieke apparaat.
  Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat het uitschakelen van pushmeldingen een negatief effect kan hebben op het nut van xiaomiui.net.

 • lokale opslag

  Met localStorage kan xiaomiui.net gegevens rechtstreeks in de browser van de gebruiker opslaan en openen, zonder vervaldatum.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Intrekken hun toestemming te allen tijde. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details worden gegeven in de speciale sectie hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en herstel. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan deze op te slaan.
 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden hun gegevens te laten wissen door de Eigenaar.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die bij de Eigenaar berust of voor de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om rechtvaardig het bezwaar.

Gebruikers moeten weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich op elk gewenst moment tegen die verwerking kunnen verzetten zonder enige rechtvaardiging. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Cookie beleid

Xiaomiui.net maakt gebruik van trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker de Cookie beleid.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Juridische actie

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar in de rechtszaal of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van xiaomiui.net of de gerelateerde Diensten.
De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat van de eigenaar kan worden verlangd dat hij op verzoek van de overheid persoonsgegevens verstrekt.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers

Naast de informatie in dit privacybeleid kan xiaomiui.net de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen xiaomiui.net en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met xiaomiui.net vastleggen (systeemlogboeken) en voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track" -verzoeken worden behandeld

Xiaomiui.net ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of de services van derden die het gebruikt, voldoen aan de “Do Not Track” -verzoeken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen xiaomiui.net en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via de beschikbare contactgegevens. aan de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging onderaan vermeldt.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de gebruiker, zal de eigenaar indien nodig nieuwe toestemming van de gebruiker verkrijgen.

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt geleverd door het bedrijf dat xiaomiui.net beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van deze sectie gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers die consumenten zijn die woonachtig zijn in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens "The California Consumer Privacy Act van 2018" (gebruikers worden hieronder eenvoudigweg "u", " uw”, “de uwe”), en, voor dergelijke consumenten, vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

Dit deel van het document gebruikt de term 'persoonlijke informatie' zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA).

Categorieën persoonlijke informatie verzameld, bekendgemaakt of verkocht

In deze sectie vatten we de categorieën van persoonlijke informatie samen die we hebben verzameld, bekendgemaakt of verkocht en de doeleinden daarvan. U kunt in detail over deze activiteiten lezen in het gedeelte met de titel "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens" in dit document.

Informatie die we verzamelen: de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: identificatiegegevens en internetinformatie.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

Wij verzamelen de hierboven genoemde categorieën persoonlijke informatie, direct of indirect, van u wanneer u xiaomiui.net gebruikt.

U verstrekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw persoonlijke gegevens wanneer u verzoeken indient via formulieren op xiaomiui.net. U verstrekt ook indirect persoonlijke informatie wanneer u door xiaomiui.net navigeert, omdat persoonlijke informatie over u automatisch wordt waargenomen en verzameld. Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen van derde partijen die met ons samenwerken in verband met de Dienst of met het functioneren van xiaomiui.net en de functies daarvan.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken: delen en openbaar maken van uw persoonlijke informatie met derden voor een zakelijk doel

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor zakelijke doeleinden bekendmaken aan een derde partij. In dit geval gaan we een schriftelijke overeenkomst aan met een dergelijke derde partij die vereist dat de ontvanger zowel de persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt als deze niet gebruikt voor andere doeleinden dan die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken wanneer u ons hier expliciet om vraagt ​​of toestemming geeft, om u onze Service te kunnen leveren.

Voor meer informatie over de doeleinden van de verwerking verwijzen wij u naar het desbetreffende gedeelte van dit document.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Voor onze doeleinden betekent het woord "verkoop" elke "verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg communiceren van persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde partij, voor geldelijke of andere waardevolle overweging'.

Dit betekent dat er bijvoorbeeld een verkoop kan plaatsvinden wanneer een applicatie advertenties weergeeft, of statistische analyses maakt van het verkeer of de views, of simpelweg omdat het tools gebruikt zoals plug-ins voor sociale netwerken en dergelijke.

Uw recht om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt te stoppen met het verkopen van uw gegevens, wij aan uw verzoek zullen voldoen.
Dergelijke verzoeken kunnen op elk moment vrij worden gedaan, zonder een verifieerbaar verzoek in te dienen, simpelweg door de onderstaande instructies te volgen.

Instructies om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie

Als u meer wilt weten of uw recht wilt uitoefenen om u af te melden met betrekking tot alle verkopen die door xiaomiui.net worden uitgevoerd, zowel online als offline, kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Wat zijn de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de operationele werking van xiaomiui.net en de functies daarvan mogelijk te maken (“zakelijke doeleinden”). In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die noodzakelijk is en evenredig is aan het zakelijke doel waarvoor deze zijn verzameld, en strikt binnen de grenzen van compatibele operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook voor andere redenen gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" in dit document), evenals om te voldoen aan de wet en om onze rechten te verdedigen tegenover de bevoegde autoriteiten waar onze rechten en belangen worden bedreigd of wij daadwerkelijke schade lijden.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw privacyrechten in Californië en hoe u ze kunt uitoefenen

Het recht op kennis en op overdraagbaarheid

U hebt het recht om te verzoeken dat wij aan u bekendmaken:

 • de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, de doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken en met wie dergelijke informatie wordt gedeeld;
 • in het geval van verkoop van persoonlijke informatie of openbaarmaking voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten waar we openbaar maken:
  • voor verkoop, de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie ontvangers zijn gekocht; en
  • voor openbaarmakingen voor een zakelijk doel, de categorieën persoonsgegevens die door elke categorie ontvangers zijn verkregen.

De hierboven beschreven openbaarmaking is beperkt tot de persoonlijke informatie die in de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we ons antwoord elektronisch afleveren, zal de bijgevoegde informatie 'draagbaar' zijn, dat wil zeggen geleverd in een gemakkelijk bruikbaar formaat zodat u de informatie ongehinderd naar een andere entiteit kunt verzenden – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij al uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn vastgelegd (zoals, inclusief maar niet beperkt tot, waar de informatie wordt gebruikt om fouten op xiaomiui.net te identificeren en te repareren, om op te sporen beveiligingsincidenten en bescherming tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen enz.).

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen we als gevolg van de uitoefening van uw recht uw persoonlijke gegevens verwijderen en een van onze dienstverleners opdragen dit te doen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verifieerbare verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat we weten wie u bent. Daarom kunt u de bovenstaande rechten alleen uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger;
 • omschrijf uw verzoek met voldoende details om ons in staat te stellen het goed te begrijpen, te evalueren en erop te reageren.

We zullen niet reageren op een verzoek als we niet in staat zijn om uw identiteit te verifiëren en daarom bevestigen dat de persoonlijke informatie in ons bezit daadwerkelijk op u betrekking heeft.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een persoon die is geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië machtigen om namens u op te treden.

Als u meerderjarig bent, kunt u onder uw ouderlijk gezag een toetsbaar verzoek doen namens een minderjarige.

U kunt maximaal 2 verzoeken indienen over een periode van 12 maanden.

Hoe en wanneer we uw verzoek moeten behandelen?

We zullen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek binnen 10 dagen bevestigen en informatie verstrekken over hoe we uw verzoek zullen verwerken.

We zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u uitleggen waarom en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Onze openbaarmaking(en) zullen betrekking hebben op de voorgaande periode van 12 maanden.

Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u de redenen voor onze weigering uitleggen.

We brengen geen kosten in rekening om uw verifieerbare verzoek te verwerken of erop te reageren, tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Informatie voor gebruikers die in Brazilië wonen

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt geleverd door de entiteit die xiaomiui.net beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van deze sectie gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle Gebruikers die in Brazilië wonen, volgens de \"Lei Geral de Proteção de Dados\" (naar gebruikers wordt hieronder eenvoudigweg verwezen als "u", "uw", "uw"). Voor dergelijke Gebruikers vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.
Dit deel van het document gebruikt de term "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in de Lei Geral de Proteção de Dados (AVG).

De gronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben voor een dergelijke verwerking. Rechtsgronden zijn als volgt:

 • uw toestemming voor de relevante verwerkingsactiviteiten;
 • naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting die bij ons ligt;
 • de uitvoering van overheidsbeleid voorzien in wet- of regelgeving of gebaseerd op contracten, overeenkomsten en soortgelijke juridische instrumenten;
 • studies uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, bij voorkeur uitgevoerd op geanonimiseerde persoonlijke informatie;
 • de uitvoering van een contract en de voorafgaande procedures, in gevallen waarin u partij bent bij dat contract;
 • de uitoefening van onze rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures;
 • bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde;
 • de bescherming van de gezondheid – in procedures die worden uitgevoerd door gezondheidsinstanties of beroepsbeoefenaren;
 • onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven dergelijke belangen; en
 • kredietbescherming.

Voor meer informatie over de rechtsgronden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Om erachter te komen welke categorieën van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u het gedeelte met de titel "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" in dit document lezen.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Om erachter te komen waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u de secties "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" en "De doeleinden van de verwerking" in dit document lezen.

Uw Braziliaanse privacyrechten, hoe u een verzoek kunt indienen en onze reactie op uw verzoeken

Uw Braziliaanse privacyrechten

U hebt het recht om:

 • bevestiging krijgen van het bestaan ​​van verwerkingsactiviteiten op uw persoonlijke gegevens;
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens laten corrigeren;
 • het anonimiseren, blokkeren of verwijderen van uw onnodige of buitensporige persoonlijke informatie, of van informatie die niet wordt verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
 • informatie verkrijgen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
 • informatie verkrijgen over de derden met wie we uw persoonlijke informatie delen;
 • op uw uitdrukkelijke verzoek de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie (met uitzondering van geanonimiseerde informatie) naar een andere service- of productaanbieder te verkrijgen, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd;
 • het verkrijgen van de verwijdering van uw persoonlijke informatie die wordt verwerkt als de verwerking was gebaseerd op uw toestemming, tenzij een of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD zijn van toepassing;
 • uw toestemming op elk moment intrekken;
 • een klacht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens indienen bij de ANPD (de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming) of bij instanties voor consumentenbescherming;
 • zich verzetten tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet;
 • duidelijke en adequate informatie vragen over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing; en
 • verzoeken om herziening van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens die van invloed zijn op uw belangen. Deze omvatten beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel te definiëren, of aspecten van uw persoonlijkheid.

U zult nooit worden gediscrimineerd of anderszins nadeel ondervinden als u uw rechten uitoefent.

Hoe dient u uw verzoek in

U kunt op elk moment uw uitdrukkelijk verzoek indienen om uw rechten kosteloos uit te oefenen door gebruik te maken van de contactgegevens in dit document of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren?

We zullen ernaar streven om snel op uw verzoeken te reageren.
In elk geval, als het voor ons onmogelijk is om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat we u de feitelijke of juridische redenen meedelen die ons ervan weerhouden om onmiddellijk of anderszins ooit aan uw verzoeken te voldoen. In gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens niet verwerken, zullen we u de fysieke of rechtspersoon aangeven aan wie u uw verzoeken moet richten, als we in de positie zijn om dit te doen.

In het geval dat u een toegang of persoonlijke informatie verwerkingsbevestiging verzoek, zorg er dan voor dat u aangeeft of u wilt dat uw persoonlijke informatie in elektronische of gedrukte vorm wordt geleverd.
U moet ons ook laten weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval we op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan volledige openbaarmaking nodig heeft.
In het laatste geval zullen we binnen 15 dagen vanaf het moment van uw verzoek reageren en u alle informatie verstrekken over de herkomst van uw persoonlijke informatie, bevestiging van het al dan niet bestaan ​​van gegevens, eventuele criteria die voor de verwerking en de doeleinden worden gebruikt van de verwerking, met behoud van onze commerciële en industriële geheimen.

In het geval dat u een rectificatie, verwijdering, anonimisering of blokkering van persoonlijke informatie verzoek, zullen we ervoor zorgen dat we uw verzoek onmiddellijk doorgeven aan andere partijen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld, zodat deze derden ook aan uw verzoek kunnen voldoen - behalve in gevallen waarin dergelijke communicatie onmogelijk is gebleken of onevenredige inspanning kost om onze kant.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten Brazilië toegestaan ​​door de wet

We mogen uw persoonlijke gegevens buiten het Braziliaanse grondgebied overdragen in de volgende gevallen:

 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor internationale juridische samenwerking tussen openbare inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties, volgens de wettelijke middelen waarin het internationaal recht voorziet;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
 • wanneer de doorgifte is geautoriseerd door de ANPD;
 • wanneer de overdracht voortvloeit uit een verbintenis die is aangegaan in een internationale samenwerkingsovereenkomst;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare orde of wettelijke toekenning van een openbare dienst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract, of de regelmatige uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via xiaomiui.net (of diensten van derden die worden ingezet bij xiaomiui.net), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die xiaomiui.net gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier ), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die xiaomiui.net gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevensonderwerp

De natuurlijke persoon waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonlijke gegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van xiaomiui.net. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van xiaomiui.net.

xiaomiui.net (of deze applicatie)

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die wordt aangeboden door xiaomiui.net zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Cookies zijn trackers die bestaan ​​uit kleine sets gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracker

Tracker duidt elke technologie aan - bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het volgen van gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker.


Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13 / 14 van Verordening (EU) 2016 / 679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op xiaomiui.net, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 24 mei 2022