ਸਾਰੇ ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ

ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਗੇਮਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਫੋਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਟਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਡਿਸਪਲੇਅ। ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਰਕ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਰਕ 2022

ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਰਕ 2021

ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਰਕ 2020

ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਰਕ 2019

ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।

ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਰਕ 2018

ਬਲੈਕਸ਼ਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।