Polityka plików cookie

Polityka plików cookie xiaomiui.net

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają xiaomiui.net osiągnąć cele opisane poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi dostęp do informacji i ich przechowywanie (na przykład za pomocą pliku cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z xiaomiui.net.

Dla uproszczenia wszystkie tego typu technologie są w tym dokumencie określane jako „Trackery” – chyba że istnieje powód, aby to rozróżnić.
Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, nieprecyzyjne byłoby mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych, ponieważ są one narzędziem śledzącym opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „Cookies” jest używany tylko wtedy, gdy ma na celu wskazanie konkretnego typu modułu śledzącego.

Niektóre cele, do których wykorzystywane są Trackery, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Za każdym razem, gdy wyrażona jest zgoda, można ją dobrowolnie wycofać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Xiaomiui.net wykorzystuje moduły śledzące zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. moduły śledzące „pierwszej strony”) oraz moduły śledzące, które umożliwiają świadczenie usług przez stronę trzecią (tzw. moduły śledzące „strony trzeciej”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez siebie modułów śledzących.
Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych modułów śledzących mogą się różnić w zależności od czasu życia ustawionego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.
Oprócz tego, co określono w opisach w ramach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji życia, a także wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych Trackerów – w powiązanych politykach prywatności odpowiednich zewnętrznym dostawcom lub kontaktując się z Właścicielem.

Czynności ściśle niezbędne do działania xiaomiui.net i świadczenia Usługi

Xiaomiui.net wykorzystuje tak zwane „techniczne” pliki cookie i inne podobne moduły śledzące do wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do działania lub świadczenia Usługi.

Własne moduły śledzące

 • Dalsze informacje o danych osobowych

  localStorage (xiaomiui.net)

  localStorage umożliwia xiaomiui.net przechowywanie danych i dostęp do nich bezpośrednio w przeglądarce Użytkownika, bez daty wygaśnięcia.

  Przetwarzane dane osobowe: Elementy śledzące.

Inne czynności związane z korzystaniem z Trackerów

Wzmocnienie doświadczenia

Xiaomiui.net wykorzystuje moduły śledzące, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę użytkownika, poprawiając jakość opcji zarządzania preferencjami oraz umożliwiając interakcję z zewnętrznymi sieciami i platformami.

 • Komentowanie treści

  Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikowanie komentarzy na temat zawartości xiaomiui.net.
  W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawiać anonimowe komentarze. Jeżeli wśród Danych Osobowych podanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może on służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
  Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.

  Disqus

  Disqus to rozwiązanie hostowanego forum dyskusyjnego udostępniane przez Disqus, które umożliwia xiaomiui.net dodawanie funkcji komentowania do dowolnej treści.

  Przetwarzane dane osobowe: dane przekazywane podczas korzystania z usługi, elementy śledzące i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności

 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

  Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron xiaomiui.net i interakcję z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

  Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia xiaomiui.net umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

  Przetwarzane dane osobowe: moduły śledzące i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

  Okres przechowywania:

  • PREF: 8 miesięcy
  • VISITOR_INFO1_LIVE: 8 miesięcy
  • YSC: czas trwania sesji
 • Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

  Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron xiaomiui.net.
  Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem xiaomiui.net podlegają zawsze ustawieniom prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
  Zalecane jest wylogowanie się z odpowiednich serwisów, aby mieć pewność, że przetwarzane dane w serwisie xiaomiui.net nie zostaną ponownie połączone z profilem Użytkownika.

  Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

  Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter udostępnianą przez Twitter, Inc.

  Przetwarzane dane osobowe: moduły śledzące i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

  Okres przechowywania:

  • personalization_id: 2 lata

Pomiary

Xiaomiui.net wykorzystuje moduły śledzące do pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

 • Analityka

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają nam monitorowanie oraz analizowanie ruchu sieciowego i mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania sposobu korzystania z xiaomiui.net, do przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
  Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Przetwarzane dane osobowe: moduły śledzące i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności

  Okres przechowywania:

  • AMP_TOKEN: 1 godzina
  • __utma: 2 lata
  • __utmb: 30 minut
  • __utmc: czas trwania sesji
  • __utmt: 10 minut
  • __utmv: 2 lata
  • __utmz: 7 miesięcy
  • _ga: 2 lata
  • _gac*: 3 miesiące
  • _gat: 1 minuta
  • _gid: 1 dzień

Kierowanie i reklama

Xiaomiui.net wykorzystuje moduły śledzące do dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych w oparciu o zachowanie Użytkownika oraz do obsługi, wyświetlania i śledzenia reklam.

 • Reklama

  Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na xiaomiui.net, prawdopodobnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Informacje i warunki użytkowania przedstawiono poniżej.
  Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać moduły śledzące do identyfikacji Użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym także tych wykrytych poza xiaomiui.net. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.
  Usługi tego rodzaju zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w dedykowanej sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” w ten dokument.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez firmę Google Ireland Limited. Ta usługa wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi korzystanie z xiaomiui.net i zachowanie Użytkownika dotyczące reklam, oferowanych produktów i usług.
  Użytkownicy mogą zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Ustawienia reklam Google.

  Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się z Zasady Google dla partnerów.

  Przetwarzane dane osobowe: moduły śledzące i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności

  Czas przechowywania: do 2 lat

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub cofać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Trackerem oraz udzielania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Trackerami bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia, na przykład uniemożliwiając używanie lub przechowywanie Trackerów.

Ponadto za każdym razem, gdy korzystanie z Trackerów opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą wyrazić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widgetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny.

Możliwe jest również, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych Trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania początkowej zgody Użytkownika.

Inne elementy śledzące znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki można usunąć, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich zewnętrznych modułów śledzących, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pośrednictwem powiązanego linku do rezygnacji (jeśli podano), korzystając ze środków wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z tą stroną trzecią.

Lokalizowanie ustawień śledzenia

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami Trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla urządzeń mobilnych lub ogólnie ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez TwojeWybory Online (UE), Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej (USA) i Digital Advertising Alliance (NAS), rozszerzenie DAAC (Kanada), DODAJ (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają Użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie Wybór aplikacji który pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Właściciel i kontroler danych

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok nr: 143 /8 İç Kapı nr: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY w Turcji)

Adres e-mail właściciela: info@xiaomiui.net

Ponieważ korzystanie z modułów śledzących stron trzecich za pośrednictwem xiaomiui.net nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie odniesienia do modułów śledzących stron trzecich należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii przez xiaomiui.net.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem xiaomiui.net (lub usług stron trzecich zatrudnionych w xiaomiui.net), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z xiaomiui.net, adresy URI (Uniform Resource Identifier ), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu trwania wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejność odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z xiaomiui.net, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z xiaomiui.net. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest właściciel xiaomiui.net.

xiaomiui.net (lub ta aplikacja)

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Usługi

Usługa świadczona przez xiaomiui.net zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies

Pliki cookie to moduły śledzące składające się z niewielkich zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker wskazuje dowolną technologię – np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców – która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie xiaomiui.net, jeśli w tym dokumencie nie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2022 r