Politika Cookie

Politika e kukive e xiaomiui.net

Ky dokument informon Përdoruesit për teknologjitë që ndihmojnë xiaomiui.net të arrijë qëllimet e përshkruara më poshtë. Teknologji të tilla lejojnë zotëruesin të aksesojë dhe ruajë informacionin (për shembull duke përdorur një Cookie) ose të përdorë burime (për shembull duke ekzekutuar një skript) në pajisjen e një Përdoruesi ndërsa ata ndërveprojnë me xiaomiui.net.

Për thjeshtësi, të gjitha teknologjitë e tilla përcaktohen si \"Gjurmues\" brenda këtij dokumenti - përveç nëse ka një arsye për të dalluar.
Për shembull, ndërsa "Cookies" mund të përdoren si në shfletues uebi ashtu edhe në shfletues celular, do të ishte e pasaktë të flitej për "Cookies" në kontekstin e aplikacioneve celulare pasi ato janë një gjurmues i bazuar në shfletues. Për këtë arsye, brenda këtij dokumenti, termi "Cookies" përdoret vetëm aty ku synohet në mënyrë specifike të tregojë atë lloj të veçantë gjurmuesi.

Disa nga qëllimet për të cilat përdoren Gjurmuesit mund të kërkojnë gjithashtu pëlqimin e Përdoruesit. Sa herë që jepet pëlqimi, ai mund të tërhiqet lirisht në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet e dhëna në këtë dokument.

Xiaomiui.net përdor Gjurmuesit e menaxhuar drejtpërdrejt nga Pronari (të ashtuquajturit gjurmues "të palëve të para") dhe gjurmues që mundësojnë shërbimet e ofruara nga një palë e tretë (të ashtuquajturit gjurmues "të palëve të treta"). Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në këtë dokument, ofruesit e palëve të treta mund të kenë akses te gjurmuesit e menaxhuar prej tyre.
Vlefshmëria dhe periudha e skadimit të Cookies dhe gjurmuesve të tjerë të ngjashëm mund të ndryshojnë në varësi të jetëgjatësisë së caktuar nga Pronari ose ofruesi përkatës. Disa prej tyre skadojnë me përfundimin e sesionit të shfletimit të Përdoruesit.
Përveç asaj që specifikohet në përshkrimet brenda secilës prej kategorive më poshtë, Përdoruesit mund të gjejnë informacione më të sakta dhe të përditësuara në lidhje me specifikimet e jetëgjatësisë, si dhe çdo informacion tjetër të rëndësishëm – si prania e gjurmuesve të tjerë – në politikat e lidhura të privatësisë të përkatësive ofruesit e palëve të treta ose duke kontaktuar pronarin.

Aktivitete rreptësisht të nevojshme për funksionimin e xiaomiui.net dhe ofrimin e Shërbimit

Xiaomiui.net përdor të ashtuquajturat Cookies "teknike" dhe gjurmues të tjerë të ngjashëm për të kryer aktivitete që janë rreptësisht të nevojshme për funksionimin ose ofrimin e Shërbimit.

Gjurmuesit e palës së parë

 • Informacione të mëtejshme rreth të dhënave personale

  LokalStorage (xiaomiui.net)

  localStorage lejon xiaomiui.net të ruajë dhe të aksesojë të dhënat direkt në shfletuesin e përdoruesit pa datë skadimi.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit.

Aktivitete të tjera që përfshijnë përdorimin e gjurmuesve

Përvoja e përmirësimit

Xiaomiui.net përdor Trackers për të ofruar një përvojë të personalizuar të përdoruesit duke përmirësuar cilësinë e opsioneve të menaxhimit të preferencave dhe duke mundësuar ndërveprim me rrjetet dhe platformat e jashtme.

 • Komentimi i përmbajtjes

  Shërbimet e komentimit të përmbajtjes i lejojnë Përdoruesit të bëjnë dhe publikojnë komentet e tyre mbi përmbajtjen e xiaomiui.net.
  Në varësi të cilësimeve të zgjedhura nga Pronari, Përdoruesit mund të lënë gjithashtu komente anonime. Nëse ka një adresë e-mail midis të dhënave personale të dhëna nga Përdoruesi, ajo mund të përdoret për të dërguar njoftime për komente për të njëjtën përmbajtje. Përdoruesit janë përgjegjës për përmbajtjen e komenteve të tyre.
  Nëse është instaluar një shërbim komentimi i përmbajtjes i ofruar nga palë të treta, ai mund të mbledhë ende të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi i komenteve, edhe kur Përdoruesit nuk përdorin shërbimin e komentimit të përmbajtjes.

  Diskus

  Disqus është një zgjidhje e organizuar e bordit të diskutimit e ofruar nga Disqus që mundëson xiaomiui.net të shtojë një veçori komentimi në çdo përmbajtje.

  Të dhënat personale të përpunuara: Të dhënat e komunikuara gjatë përdorimit të shërbimit, gjurmuesit dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e Privatësisë

 • Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme

  Ky lloj shërbimi ju lejon të shikoni përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme direkt nga faqet e xiaomiui.net dhe të ndërveproni me to.
  Ky lloj shërbimi mund të mbledhë ende të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur Përdoruesit nuk e përdorin atë.

  Miniaplikacioni i videos në YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Google Ireland Limited që lejon xiaomiui.net të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë.

  Kohëzgjatja e ruajtjes:

  • PREF: 8 muaj
  • VISITOR_INFO1_LIVE: 8 muaj
  • YSC: kohëzgjatja e seancës
 • Bashkëveprimi me rrjete dhe platforma të jashtme sociale

  Ky lloj shërbimi lejon ndërveprim me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga faqet e xiaomiui.net.
  Ndërveprimi dhe informacioni i marrë përmes xiaomiui.net janë gjithmonë subjekt i cilësimeve të privatësisë së Përdoruesit për çdo rrjet social.
  Ky lloj shërbimi mund të mbledhë ende të dhëna trafiku për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur Përdoruesit nuk e përdorin atë.
  Rekomandohet të dilni nga shërbimet përkatëse në mënyrë që të siguroheni që të dhënat e përpunuara në xiaomiui.net të mos lidhen përsëri me profilin e Përdoruesit.

  Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale (Twitter, Inc.)

  Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime që lejojnë ndërveprimin me rrjetin social Twitter të ofruar nga Twitter, Inc.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e Privatësisë.

  Kohëzgjatja e ruajtjes:

  • personalization_id: 2 vjet

Matje

Xiaomiui.net përdor Gjurmuesit për të matur trafikun dhe për të analizuar sjelljen e përdoruesit me qëllim të përmirësimit të Shërbimit.

 • analitikë

  Shërbimet që përmbahen në këtë pjesë mundësojnë që Pronari të monitorojë dhe analizojë trafikun në internet dhe mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll sjelljen e Përdoruesit.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics është një shërbim analize në internet i ofruar nga Google Ireland Limited ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe ekzaminuar përdorimin e xiaomiui.net, për të përgatitur raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t'i ndarë ato me shërbime të tjera të Google.
  Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet reklamues.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë

  Kohëzgjatja e ruajtjes:

  • AMP_TOKEN: 1 orë
  • __utma: 2 vjet
  • __utmb: 30 minuta
  • __utmc: kohëzgjatja e seancës
  • __utmt: 10 minuta
  • __utmv: 2 vjet
  • __utmz: 7 muaj
  • _ga: 2 vjet
  • _gac*: 3 muaj
  • _gat: 1 minutë
  • _gid: 1 ditë

Synimi dhe Reklamimi

Xiaomiui.net përdor Gjurmuesit për të ofruar përmbajtje të personalizuar të marketingut bazuar në sjelljen e përdoruesit dhe për të operuar, shërbyer dhe gjurmuar reklamat.

 • Reklamat

  Ky lloj shërbimi lejon që të dhënat e përdoruesit të përdoren për qëllime të komunikimit reklamues. Këto komunikime shfaqen në formën e banderolave ​​dhe reklamave të tjera në xiaomiui.net, ndoshta bazuar në interesat e përdoruesit.
  Kjo nuk do të thotë që të gjitha të dhënat personale përdoren për këtë qëllim. Informacioni dhe kushtet e përdorimit tregohen më poshtë.
  Disa nga shërbimet e listuara më poshtë mund të përdorin Gjurmuesit për të identifikuar Përdoruesit ose mund të përdorin teknikën e ri-targetimit të sjelljes, dmth. shfaqja e reklamave të përshtatura për interesat dhe sjelljen e Përdoruesit, duke përfshirë ato të zbuluara jashtë xiaomiui.net. Për më shumë informacion, ju lutemi kontrolloni politikat e privatësisë së shërbimeve përkatëse.
  Shërbimet e këtij lloji zakonisht ofrojnë mundësinë për të hequr dorë nga një gjurmim i tillë. Përveç çdo veçorie të largimit të ofruar nga cilido prej shërbimeve më poshtë, përdoruesit mund të mësojnë më shumë se si të tërhiqen në përgjithësi nga reklamat e bazuara në interes brenda seksionit të dedikuar \"Si të tërhiqeni nga reklamat e bazuara në interes\" në këtë dokument.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense është një shërbim reklamimi i ofruar nga Google Ireland Limited. Ky shërbim përdor cookie "DoubleClick", i cili gjurmon përdorimin e xiaomiui.net dhe sjelljen e përdoruesit në lidhje me reklamat, produktet dhe shërbimet e ofruara.
  Përdoruesit mund të vendosin të çaktivizojnë të gjitha cookie-t DoubleClick duke shkuar te: Cilësimet e Google Ad.

  Për të kuptuar përdorimin e të dhënave nga Google, konsultohuni Politika e partnerit të Google.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit dhe të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë

  Kohëzgjatja e ruajtjes: deri në 2 vjet

Si të menaxhoni preferencat dhe të jepni ose tërhiqni pëlqimin

Ka mënyra të ndryshme për të menaxhuar preferencat që lidhen me Tracker dhe për të dhënë dhe tërhequr pëlqimin, sipas rastit:

Përdoruesit mund të menaxhojnë preferencat në lidhje me Gjurmuesit direkt nga cilësimet e pajisjes së tyre, për shembull, duke parandaluar përdorimin ose ruajtjen e Trackers.

Për më tepër, sa herë që përdorimi i Gjurmuesve bazohet në pëlqimin, Përdoruesit mund të japin ose të tërheqin një pëlqim të tillë duke vendosur preferencat e tyre brenda njoftimit të cookie-ve ose duke përditësuar këto preferenca në përputhje me rrethanat nëpërmjet miniaplikacionit përkatës të preferencave të pëlqimit, nëse është i disponueshëm.

Është gjithashtu e mundur, nëpërmjet veçorive përkatëse të shfletuesit ose pajisjes, të fshihen gjurmuesit e ruajtur më parë, duke përfshirë ato që përdoren për të kujtuar pëlqimin fillestar të Përdoruesit.

Gjurmuesit e tjerë në kujtesën lokale të shfletuesit mund të pastrohen duke fshirë historikun e shfletimit.

Në lidhje me çdo Gjurmues të palëve të treta, Përdoruesit mund të menaxhojnë preferencat e tyre dhe të tërheqin pëlqimin e tyre nëpërmjet lidhjes përkatëse të përjashtimit (ku ofrohet), duke përdorur mjetet e treguara në politikën e privatësisë së palës së tretë, ose duke kontaktuar palën e tretë.

Gjetja e cilësimeve të gjurmuesit

Përdoruesit mund, për shembull, të gjejnë informacione se si të menaxhojnë Cookies në shfletuesit më të përdorur në adresat e mëposhtme:

Përdoruesit mund të menaxhojnë gjithashtu kategori të caktuara të gjurmuesve të përdorur në aplikacionet celulare duke hequr dorë nga cilësimet përkatëse të pajisjes, si p.sh. cilësimet e reklamimit të pajisjes për pajisjet celulare, ose cilësimet e gjurmimit në përgjithësi (Përdoruesit mund të hapin cilësimet e pajisjes dhe të kërkojnë cilësimet përkatëse).

Si të hiqni dorë nga reklamimi i bazuar në interes

Pavarësisht nga sa më sipër, Përdoruesit mund të ndjekin udhëzimet e dhëna nga Zgjedhjet tuaja Online (BE), të Iniciativa e Reklamimit në Rrjet (SHBA) dhe Aleanca për reklamim dixhital (SH.B.A.), Zgjatja DAAC (Kanada), SHTO (Japoni) ose shërbime të tjera të ngjashme. Nisma të tilla lejojnë Përdoruesit të zgjedhin preferencat e tyre të gjurmimit për shumicën e mjeteve të reklamimit. Prandaj, Pronari rekomandon që Përdoruesit të përdorin këto burime përveç informacionit të dhënë në këtë dokument.

Aleanca e Reklamimit Dixhital ofron një aplikacion të quajtur AppChoices që i ndihmon përdoruesit të kontrollojnë reklamat e bazuara në interes në aplikacionet celulare.

Pronari dhe Kontrolluesi i të Dhënave

Mualimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blloku Nr: 143 /8 İç Kapı Nr: Z01 Gebze / Kocaeli (IT LUGINA në Turqi)

Emaili i kontaktit të pronarit: info@xiaomiui.net

Meqenëse përdorimi i gjurmuesve të palëve të treta përmes xiaomiui.net nuk mund të kontrollohet plotësisht nga Pronari, çdo referencë specifike për gjurmuesit e palëve të treta duhet të konsiderohet tregues. Për të marrë informacion të plotë, përdoruesit janë të lutur të konsultojnë politikat e privatësisë së shërbimeve përkatëse të palëve të treta të listuara në këtë dokument.

Duke pasur parasysh kompleksitetin objektiv që rrethon teknologjitë e gjurmimit, Përdoruesit inkurajohen të kontaktojnë Pronarin nëse dëshirojnë të marrin ndonjë informacion të mëtejshëm mbi përdorimin e teknologjive të tilla nga xiaomiui.net.

Përkufizimet dhe referencat ligjore

Të dhënat personale (ose të dhënat)

Çdo informacion që në mënyrë të drejtpërdrejtë, indirekte, ose në lidhje me informacione të tjera - përfshirë një numër personal të identifikimit - lejon identifikimin ose identifikimin e një personi fizik.

Të dhënat e përdorimit

Informacioni i mbledhur automatikisht përmes xiaomiui.net (ose shërbime të palëve të treta të përdorura në xiaomiui.net), të cilat mund të përfshijnë: adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesit që përdorin xiaomiui.net, adresat URI (Identifikuesi i Burimeve Uniforme ), koha e kërkesës, mënyra e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), Shteti origjinës, veçoritë e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga Përdoruesi, detajet e ndryshme kohore për vizitë (p.sh. koha e kaluar në secilën faqe brenda Aplikacionit) dhe detajet rreth rrugës së ndjekur brenda Aplikacionit me referencë të veçantë për sekuenca e faqeve të vizituara dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ të pajisjes dhe/ose mjedisin IT të përdoruesit.

Përdorues

Individi që përdor xiaomiui.net i cili, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

Subjekti i të dhënave

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi i të dhënave (ose mbikëqyrësi i të dhënave)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit, siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë.

Kontrolluesi i të dhënave (ose zotëruesi)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organ tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e xiaomiui.net. Kontrolluesi i të dhënave, përveç nëse specifikohet ndryshe, është Pronari i xiaomiui.net.

xiaomiui.net (ose ky Aplikacion)

Mjetet me të cilat mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesit.

Shërbime

Shërbimi i ofruar nga xiaomiui.net siç përshkruhet në kushtet përkatëse (nëse disponohet) dhe në këtë sajt/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)

Përveç nëse specifikohet ndryshe, të gjitha referencat e bëra brenda këtij dokumenti për Bashkimin Evropian përfshijnë të gjitha vendet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.

Cookie

Cookies janë gjurmues që përbëhen nga grupe të vogla të dhënash të ruajtura në shfletuesin e përdoruesit.

Ndjekës

Gjurmuesi tregon çdo teknologji - p.sh. "Cookies", identifikues unikë, sinjalizues ueb, skriptet e integruara, etiketat elektronike dhe gjurmët e gishtërinjve - që mundëson gjurmimin e Përdoruesve, për shembull duke aksesuar ose ruajtur informacione në pajisjen e Përdoruesit.


Informacioni ligjor

Kjo deklaratë e privatësisë është përgatitur bazuar në dispozitat e legjislacioneve të shumta, përfshirë Artin. 13/14 të Rregullores (BE) 2016/679 (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave).

Kjo politikë e privatësisë lidhet vetëm me xiaomiui.net, nëse nuk shprehet ndryshe brenda këtij dokumenti.

Përditësimi i fundit: 24 maj 2022